Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a házasság intézményének támogatása a házasságra lépő jegyesek ajándékcsomaggal történő megajándékozásával.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. E rendelet rendelkezéseit azon magyar állampolgárokra, valamint nem magyar állampolgárokra kell alkalmazni, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint Magyarország területén házasságkötésre jogosultak,

b) házasságkötési szándékukat a Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt bejelentik és

c) a bejelentés időpontjában vagy a menyasszony vagy a vőlegény lakó- vagy tartózkodási helye az Önkormányzat közigazgatási területén van és ezt a tényt érvényes okmányokkal igazolják.

3. § A jegyescsomag természetbeni juttatás, amellyel az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jegyespárokat ajándékozza meg.

3. A jegyescsomag átadása, tartalma

4. § A jegyescsomagot a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető adja át a jegyespár részére. Egy jegyespár egy jegyescsomagra jogosult.

5. § A jegyescsomag tartalma:

a) 1 db díszdoboz,

b) önkormányzati köszöntő,

c) 1 db Dr. Baktay Zelka és Dr. Baktay Miklós pszichológusok: Jövőnk könyve - Házasságra hangolva című kiadványa vendégkönyv funkcióval,

d) 1 db esküvői munkafüzet,

e) 1 db gyűrűpárna.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házasságkötési szándék bejelentése esetén kell alkalmazni.

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére