Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló dolgozók részére július 1-jét a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából munkaszüneti nappá nyilvánítja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentgyörgyvölgyi Péter dr. Sélley Zoltán
polgármester jegyző