Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete - 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

24.502.903 ezer Ft költségvetési bevétellel

22.365.316 ezer Ft költségvetési kiadással

9.885.598 ezer Ft finanszírozási bevétellel

204.004 ezer Ft finanszírozási kiadással

34.388.501 ezer Ft összes bevétellel

22.569.320 ezer Ft összes kiadással

fogadja el.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes rendelkezések

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenként, címenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. és a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek részletezését az 5., 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g. számú mellékletek szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú, a felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványának kimutatását költségvetési szervenként a 10. számú és 10/a. számú mellékletek, a kötelezettséggel terhelt maradvány felosztását a 10/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát az államháztartásról szóló törvény 86. § (5) bekezdés alapján elvonja.

4. § (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, ezek részletezését a 12/a. és a 12/b. számú mellékletek szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 13. számú. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat vagyonkikutatását a Képviselő-testület a 14., 14/a. és 14/b. számú mellékletben felsoroltak szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat az eredmény-kimutatását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását és az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolását a 16. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021.május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

13. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

14. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

15. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

16. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére