Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-4. § * 

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére