Indokolás

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 15) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-5. § * 

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére