Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünetek elrendeléséről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2022. augusztus 1-től 2022. augusztus 14-ig tart.

(2) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022. december 19-től 2022. december 30-ig tart.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart.

Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak alól kivétel az ügyfélszolgálati, valamint az anyakönyvi és hatósági ügyintézés, ahol hétfőn; szerdán és pénteken tartanak ügyeletet.

Záró rendelkezések

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. január 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére