Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés, 131. § és 162. § (5) bekezdés, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-9. § * 

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére