Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 61. §- ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére