Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 32/1993. (VII. 9.) számú rendelete

a sátras, illetve lakókocsis táborozásról

Bevezető

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a sátras, illetve lakókocsis táborozásról az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú város közigazgatási területére terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § *  Miskolc Megyei Jogú város közterületein az engedély nélküli sátras, illetve lakókocsis táborozás tilos.

Tábor létesítésére vonatkozó engedélyt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya adhat a Főépítész véleménye, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján.

3. § *  Tilos nélküli sátras, illetve lakókocsis táborozás a Dayka Gábor u. - Fazekas u. - Jókai u. - Szeles u. - Hatvanötösök útja - Zsolcai kapu - Soltész Nagy K. u. Budai J. u. - Görgey A. u. - Mindszent tér - Papszer u. Toronyalja u. - Rácz Gy. u. Hunyadi utcák által határolt területen belüli nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokon is.

Ez alól felmentést különlegesen indokolt esetben meghatározott időre a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya adhat a Főépítész véleményének figyelembe vétele alapján.

4. § Az egyébként korlátozás alá nem eső, lakó- vagy üdülőépület elhelyezésére szolgáló beépített telken a 2/1986. (II. 27.) ÉVM számú rendelet 69. §-ában szabályozott módon szabad táborozni.

5. § Belterületi beépítetlen telken, vagy külterületen lakókocsi illetve sátor csak akkor használható táborozásra, ha az ivóvíz 200 m-en belül, az árnyékszék pedig 50 m-en belül biztosított, kivéve az ilyen lehetőségekkel felszerelt lakókocsikat.

Szabálysértési rendelkezés

6. § * 

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 1993. július 15-én lép hatályba, egyidejűleg érvényét veszti Miskolc Megyei Jogú Város Tanácsának a 3/1974. számú rendelete.

Miskolc, 1993. július 2.

Dr. Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk.
jegyző alpolgármester

  Vissza az oldal tetejére