Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/1997. (XI. 1.) számú rendelete

Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjairól és adományozásuk szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet célja olyan ösztöndíj rendszer működtetése, amely lehetőséget ad a művészetek, a tudományok terén a város érdekeit szolgáló értékteremtő, feltáró, kutató munka ösztönzésére.

(2) *  Az önkormányzat a város művészeti és tudományos ösztöndíjait egytől hat hónapi időtartamra folyamatos, illetve egy összegben történő pénzbeni juttatás formájában határozza meg.

MISKOLC VÁROS MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAI * 

2. § *  (1) Közgyűlés a városban folyó és a várost érintő művészeti és tudományos alkotómunka ösztönzésére, a várost gazdagító művészeti, tudományos értékek létrehozására a (2) - (5) bekezdés szerinti ösztöndíjakat alapítja:

(2) ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ adományozható a Miskolc Városban élő vagy ide kötődő alkotóművészek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakemberek számára munkájuk segítésére.

Az alkotói ösztöndíj három ill. hat hónapi valamint egy évi időtartamra ítélhető oda.

Az alkotói ösztöndíj havi összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.

(3) EGYSZERI ALKOTÓ ÖSZTÖNDÍJ adományozható a Miskolc Városban élő vagy ide kötődő alkotóművésznek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakembernek egy meghatározott célú művészeti, tudományos alkotó munka támogatására.

Az egyszeri alkotói ösztöndíj összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.

(4) PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ adományozható a Miskolcon élő és itt alkotó pályakezdő művészek és tudományos szakemberek munkájának támogatására. Pályakezdő ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik még nem töltötték be a 30. életévüket.

A pályakezdő ösztöndíj három havi, illetve hat hónapi időtartamra juttatható.

A pályakezdő ösztöndíj havi összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. sz. Melléklete szabályozza.

(5) *  Útravaló Európába elnevezésű ösztöndíj adományozható a Miskolcon élő előadóművészeknek, alkotóművészeknek, tudományos tevékenységet folytató fiatal szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak külföldi tanulmányútjaikhoz, mesterkurzusokon, európai uniós ismeretek elsajátítását elősegítő konferenciákon való részvételükhöz.

Az Útravaló Európába ösztöndíj összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.

AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSE

3. § (1) *  Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjait a tárgy szerint érintett bizottság adományozza.

(2) *  Az ösztöndíjakat pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat benyújtásának lehetőségéről a tárgy szerint érintett bizottság minden év első félévében hirdetményt tesz közzé.

(3) *  Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak odaítéléséről a tárgy szerinti bizottság dönt.

(4) *  Az ösztöndíjakat a tárgy szerint érintett bizottság visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Az ösztöndíjakkal járó költségek fedezetét a Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben határozza meg.

(2) *  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 1997. október 30.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

1. számú melléklet * 

Az adományozható ösztöndíjak összege és száma

(1) Az alkotói ösztöndíj havi összege: 60.000,- Ft, az adományozható ösztöndíjak száma: 5

(2) Az egyszeri alkotói ösztöndíj összege: 150.000,- Ft, az adományozható ösztöndíjak száma: 2

(3) A pályakezdő ösztöndíj havi összege: 50.000,- Ft, az adományozható ösztöndíjak száma: 5

(4) Az „Útravaló Európába” ösztöndíj összege: maximum 120.000,- Ft, az adományozható ösztöndíjak száma: 10


  Vissza az oldal tetejére