Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2000. (III. 6.) sz. rendelete

a Lakásalap felhasználásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályozására az alábbi rendeletet alkotta:

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került lakóépületei, illetőleg a bennük lévő lakások elidegenítéséből, továbbá az állami tulajdonú lakóépületek, illetőleg a bennük lévő lakások elidegenítéséből származó, az Önkormányzat lakásalapját megillető bevételek (a továbbiakban együtt: Lakásalap) felhasználására terjed ki.

2. § A Lakásalappal való rendelkezés jogát az Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja.

3. § (1) A Lakásalapnak az 1. §-ban meghatározott bevételeit elkülönített számlán kell elhelyezni.

(2) *  A Lakásalap számla megnyitásáról, a bevételek kezeléséről a MIK Zrt. gondoskodik.

4. § (1) *  A Lakásalap felhasználásának előirányzatait a mindenkori éves ingatlangazdálkodási tervjavaslat tartalmazza - a MIK Zrt. vagyonkezelői feladatai körében -, összhangban az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettel.

(2) *  A lakásalap bevételei a következő feladatok ellátására használhatók fel:

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,

c) városrehabilitációra,

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,

h) a 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá

i) kényszerbérlet felszámolására,

j) előfinanszírozási kamatra.

(3) A Lakásalap bevételeiből az (1) bekezdésben rögzített felhasználáson túlmenően kizárólag a módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott elékészítési és értékesítés bonyolítási költségek számolhatók el.

(4) *  A lakásalap felhasználásáról a MIK Zrt. elszámolást köteles készíteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2000. március 3.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére