Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 41/2000. (IX. 11.) sz. rendelete

a Városi Pedagógiai Intézet által szaktanácsadói névjegyzékbe felvett szaktanácsadók munkaidő kedvezményéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 124. § (21) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógusok kötelező óraszámának csökkentéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartásában működő:

- óvodákra,

- általános iskolákra,

- gyógypedagógiai iskolákra,

- alapfokú művészetoktatási intézményekre,

- gimnáziumokra, szakközépiskolákra, szakképző iskolákra, szakiskolákra,

- kollégiumokra.

b) a Városi Pedagógiai Intézet által megbízott szaktanácsadókra.

2. § A munkáltató az alább felsorolt nevelési-oktatási területeken megbízott szaktanácsadók kötelező óraszámát 5 órával csökkenti:

Óvodai nevelés 4 fő
Általános Iskola:
Általános Iskola kezdő szakasza 4 fő
magyar alapfok nyelvtan és irodalom 2 fő
történelem alapfok 1 fő
matematika alapfok 2 fő
fizika 1 fő
kémia 1 fő
angol nyelv 1 fő
testnevelés 1 fő
német nyelv 1 fő
biológia környezetvédelem 1 fő
Középfokú iskola
magyar nyelv és irodalom 1 fő
matematika 1 fő
angol nyelv 1 fő
német nyelv 1 fő
történelem 1 fő
kémia 1 fő
fizika 1 fő
biológia, környezetvédelem 1 fő
földrajz (alap- és középfok) 1 fő
testnevelés 1 fő
könyvtár alap- és középfok 1 fő
ének-zene alap- és középfok 1 fő
vizuális kultúra, rajz alap- és középfok 1 fő
tánc, dráma alap- és középfok 1 fő
informatika-számítástechnika alap- és középfok 1 fő
francia nyelv és kulturális kapcsolatok alap- és középfok 1 fő
életvitel gyakorlati ismeretek 1 fő
egészséges életmódra nevelés és mentálhigiéné középfok 1 fő
egészséges életmódra nevelés és mentálhigiéné alapfok 1 fő
pedagógiai osztályfőnöki feladatok alapfok 1 fő
pedagógiai osztályfőnöki feladatok középfok 1 fő
iskola és kollégium gyermekvédelem középfok 1 fő
ifjúságvédelem általános iskola 1 fő
napközi, tanórán kívüli tevékenység általános iskola 1 fő
középiskolai kollégiumi nevelés területén 1 fő
tehetségfejlesztés 1 fő
összesen: 45 fő

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 2000. szeptember 7.

Dr. Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére