Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 72/2003. (XII. 23.) sz. rendelete

a vezetői pótlékok megállapításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelet hatálya a Miskolc megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki.

(2) *  A hivatal köztisztviselője

- főosztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 15%-ának,

- osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(3) *  A Polgármesteri Hivatalban két vezetői szint működik:

a) a főosztályvezetői: főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

b) az osztályvezetői: osztályvezető, osztályvezető-helyettes, csoportvezető.

2. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 46/2002. (XII. 23.) sz. rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 2003. december 18.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére