Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelete

A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon Miskolcon élő vagy Miskolchoz kötődő személyek elismerésére, akik résztvevői és aktív alakítói voltak az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci eseményeinek.

(2) Az önkormányzat elismerését díszoklevél, emlékplakett és jelvény testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.

2. § (1) A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díj adományozását kezdeményezheti a Közgyűlés III-37/314.187/2016. számú határozata alapján létrejött Miskolci ’56-os Emlékbizottság.

(2) Az adományozásra a díj adományozását előkészítő Miskolci ’56-os Emlékbizottság véleményének figyelembe vételével a Polgármester tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

(3) A Közgyűlés határozattal dönt a díj adományozásáról.

(4) A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díjat a Közgyűlés egyszeri alkalommal adományozza.

(5) A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díjat 2016. október 23-án, ünnepi keretek között kell átadni.

3. § (1) A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díj azoknak az élő személyeknek adományozható, akik résztvevői és aktív alakítói voltak az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci eseményeinek.

(2) A díj adományozásával díszoklevél, emlékplakett és jelvény jár.

4. § A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díjból 15 darab adományozható.

5. § Ez a rendelet 2016. október 6-án 10.00 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2016. október 6.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére