Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 5.1.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi alapellátásra terjed ki.

2. § A rendelet célja Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a város közigazgatási határain belül a területi ellátási kötelezettség körzeteinek a megállapítása.

3. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 89 háziorvosi körzetben biztosítja az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 32 házi gyermekorvosi körzetben biztosítja a 2. mellékletben foglaltak szerint.

(3) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 72 fogorvosi körzetben biztosítja a 3. mellékletben foglaltak szerint.

(4) Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 11 iskola-egészségügyi körzetben biztosítja a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(5) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 54 területi védőnői körzetben és 22 iskola és ifjúság-egészségügyi védőnői körzetben biztosítja az 5. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 6. mellékletben foglalt székhelyen.

(7) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 7. mellékletben foglalt székhelyen.

(8) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 8. mellékletben foglalt székhelyen.

(9) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi ügyeleti ellátást a közigazgatási területén kívül feladat-ellátási szerződés keretében biztosít.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2016. november 10.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

A 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási területe

1. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
1 Batthyány Lajos Utca
1 Deák Ferenc Tér
1 Déryné Utca
1 Dr. Antall József Park
1 Egressy Béni Tér
1 Fazekas Utca 2-végig
1 Hősök Tere
1 Jókai Mór Utca páros oldal
1 Kazinczy Ferenc Utca páratan oldal
1 Kossuth Lajos Utca
1 Palóczy László Utca
1 Patak Utca
1 Serbu Adolf Utca
1 Széchenyi István Utca 3-33
1 Szemere Kert
1 Szent Erzsébet Sétány
1 Tárkányi Béla Utca
1 Városház Tér páratlan oldal

2. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
2 Ady Endre Utca 1-végig, 2-12, 16-20
2 Arany János Utca 2-10
2 Corvin Utca páros oldal
2 Csizmadia Köz
2 Horváth Lajos Utca
2 Kazinczy Ferenc Utca Páros oldal
2 Madarász Viktor Utca
2 Mártírok Útja
2. Nagy Imre Utca
2 Régiposta Utca
2 Széchenyi István Út 35-végig
2 Szeles Utca 2-8
2 Szemere Bertalan Utca páratlan végig
2 Szentpáli Utca
2 Szűcs Sámuel Utca
2 Uitz Béla Utca
2 Zsolcai Kapu 2-26

3. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc Fábián u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
3 Akác Utca
3 Álmos utca Utca 8-végig, 1-végig
3 Bethlen Gábor Utca
3 Botond Utca
3 Bulcsú Utca 1-15, 2-14
3 Búza Tér
3 Gömöri Tér
3 Gyóni Géza Utca 7-9, 10. sz.
3 Hatvanötösök Útja
3 Hét vezér Tér
3 Huba Utca 2-40, 1-végig
3 Huszár Utca
3 Kassai Utca 2-36-ig, 1-végig
3 Kolozsvári Utca
3 Latkóczki Lajos Utca
3 Lehel Utca
3 Leventevezér Utca
3 Lovarda Utca
3 Pozsonyi Utca 1-35, 2-36
3 Szeles Utca 10-64
3 Szendrei János Utca
3 Tass Utca
3 Temesvári Utca
3 Zombori Utca
3 Zsolcai Kapu 1-15

4. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc Fábián u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
4 Fábián Utca
4 Fazekas Utca páratlan
4 Jókai Mór Utca páratlan
4 Laborfalvi Róza Utca
4 Pallós Utca

5. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
5 Állomás Utca
5 Bajcsy-Zsilinszky Út 27-33/B
5 Baross Gábor Út 2-14
5 Éder György Utca 2-10
5 Eperjesi Utca
5 Kőrösi Csoma Sándor Utca
5 Soltész Nagy Kálmán Utca 1-7, 2-8
5 Szeles Utca 66-98
5 Zsolcai Kapu 28-végig, 17-től végig

6. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Pázsit u. 6.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
6 Besenyői Utca
6 Boldva Utca
6 Buzogány Utca 1-23/A
6 Csorba Telep
6 Gubacska Tanya
6 Gyimesi Utca
6 Halász Utca
6 Hernád Utca
6 Id. Rubik Ernő Utca
6 József Attila Telep
6 József Attila Utca 1-végig, 28-végig
6 Kispánt Dűlő
6 Kruspér István Utca
6 Mechatronikai Park
6 Pázsit Utca
6 Rakottyás Dűlőút
6 Repülő Tér
6 Repülőtéri Út
6 Sajó Utca
6 Sajószigeti Utca
6 Szekerész Utca
6 Szondy György Utca 1-12, 1. sz.
6 Szondy György Telep 2-12
6 Tölgyesi Utca
6 Tömösi Utca
6 Üteg Utca
6 Vágóhíd Utca
6 Vanczák Telep
6 Várközi Lajos Utca
6 Vásárhelyi Pál Utca
6 Vásártéri Utca
6 Vereckei Utca
6 Vikend Telep
6 Vitéz Utca
6 Zsigmondy Vilmos Utca

7. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
7 Bajcsy Zsilinszky Út 35-végig
7 Baross Gábor Út 1-végig
7 Bólyai János Utca
7 Buzogány Utca 25-49
7 Éder György Utca 12-végig és páratlan végig
7 Fonoda Utca
7 Harmat Utca
7 József Attila Utca 2-26
7 Kandó Kálmán Tér
7 Kartács Utca
7 Latabár Endre Utca
7 MÁV 77-es Őrház
7 Selyemrét Utca páratlan
7 Soltész Nagy Kálmán Utca 9-11
7 Szinva Utca
7 Szondy György Telep 14-végig
7 Szondy György Utca 11-végig, 14-végig
7 Tiszai pályaudvar
7 Tüzér Utca
7 Zamenhof Utca
7 Zielinszky Szilárd Utca

8. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
8 Augusztus 20 Utca
8 Bajcsy-Zsilinszky Út 28-végig, 9-25
8 Baross Gábor Út 18-végig
8 MÁV Telep
8 Pfaff Ferenc Utca
8 Selyemrét Utca páros végig
8 Sorompó Utca
8 Váltó Utca

9. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
9 Kis-Hunyad Utca páros
9 Mátyás király Utca 1-27
9 Vologda Utca

10. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
10 Bunda Dűlő
10 Csattos Hegy
10 Csattos Dűlőút
10 Csótó Dűlőút
10 Fábián Kapu
10 Kis-Hunyad Utca 9-végig
10 Kiskőbánya Dűlő
10 Kiskőbánya Tsz Tanya
10 Kiskőbányaszőlő Dűlő
10 Major Utca
10 Margitta Dűlő
10 Mátyás király Utca 2-végig, 29-végig
10 Muskátli Utca
10 Pacsirta Utca
10 Szent István Utca 3-35-ig
10 Szent László Utca 30-végig, 1-végig
10 Szepessy Pál Utca

11. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
11 Alsó Sor
11 Avasalja Utca 1-127/B és páros végig
11 Csalogány Utca
11 Dísz Tér
11 Felső Sor
11 Geró János Utca
11 Irányi Dániel Utca
11 Középső Sor
11 Leiningen Károly Utca
11 Meggyesalja Utca
11 Mendikás Dűlő
11 Nagyváthy János Utca páratlan oldal
11 Nefelejcs Utca
11 Petőfi Sándor Utca
11 Serház Utca
11 Szent István Tér (Dísz tér lett)
11 Szent István Utca 37-végig, páros végig
11 Tizeshonvéd Köz
11 Tizeshonvéd Utca páratlan
11 Tompa Mihály Utca
11 Toronyalja Utca
11 Tulipán Utca

12. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
12 Akó Utca
12 Anna Utca (Szent Anna utca lett)
12 Bandzsalgó Dűlő
12 Bedegvölgy Utca
12 Bedegvölgy Dűlő
12 Bodótető
12 Bodótető Dűlőút
12 Dóczy József Utca
12 Dombalja Utca
12 Dombalja
12 Eszperantó Tér
12 Ilona Utca
12 Kis Császár Dűlőút
12 Közdomb
12 Közdomb Utca
12 Közdomb I. Sor
12 Közdomb II. Sor
12 Közdomb III. Sor
12 Közdomb IV. Sor
12 Közdomb V. Sor
12 Közdomb VI. Sor
12 Közép Császár Dűlőút
12 Margittai Utca
12 Nagy Császár Dűlőút
12 Napfény Utca
12 Napfürdő Utca
12 Napsugár Utca
12 Parittya Utca
12 Prizma Utca
12 Százszorszép Utca
12 Szegfű Utca
12 Szent Anna Tér
12 Szent Anna Utca
12 Szivárvány Utca
12 Tizeshonvéd Utca páros
12 Wass Albert Utca

14. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
14 Arnóti Sor
14 Bartók Tér
14 Bartók Béla Tér
14 Csabai Sor
14 Csáti Sor
14 Csengey Gusztáv Utca
14 Csonka Utca
14 Dayka Gábor Utca
14 Dr. Győry Nagy Lajos Lépcsősor
14 Első Sor
14 Erzsébet Tér
14 Európa Tér
14 Fasor Utca
14 Földes Ferenc Utca
14 Győri Sor
14 Harmadik Sor
14 Horváth tető
14 Hunyadi János Utca
14 Jézuskút Sor
14 Kálvin János Utca
14 Kandia Utca
14 Kisavas Sor
14 Kisavas I. Sor
14 Kisavas II. Sor
14 Kisavas III. Sor
14 Kisavas IV. Sor
14 Kisavas V. Sor
14 Kis-Hunyad Utca 1-7
14 Lajos Sor
14 Latabár Sor
14 Malomszög Utca
14 Második Sor
14 Mélyvölgy Utca
14 Mindszent Tér
14 Mindszenti József bíboros Tér
14 Nagyavas Felsősor
14 Nagyavas Alsósor
14 Nagyavas Középsor
14 Nagyavasi Sor
14 Negyedik Sor
14 Papszer Utca
14 Pázmány Sor
14 Petőfi Sor
14 Rác Sor
14 Rácz György Utca
14 Rákóczi Ferenc Utca
14 Reményi Ede Utca
14 Széchenyi István Út 2-40
14 Szemere Bertalan Utca páros végig
14 Sziget Sor
14 Szinva Terasz
14 Teleki Sor
14 Teleki Blanka Utca
14 Városház Tér páros oldal
14 Zöldfa Utca
14 Zsolcai Sor

15. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
15 Ágazat Dűlő
15 Alsóbábonyibérc
15 Attila Utca
15 Bábonyibérc Telep
15 Bábonyibérc Utca
15 Bábonyibérc Dűlő
15 Bábonyibérc Alsó sor
15 Bábonyibérc Felső sor
15 Bábonyibérc Újtelep
15 Bábonyibérc Újtelep sor
15 Bábonyibérc Dűlő
15 Bábonyibérc Hegy
15 Bábonyibérc Sor
15 Bikás ágazat Dűlő
15 Bruckner Győző Utca
15 Búzavirág Utca
15 Dózsa György Út
15 Feszty Árpád Utca
15 Galagonyás Sor
15 Galagonyás Utca
15 Istenhegy Dűlő
15 Kártyás Dűlőút
15 Kiságazat Dűlőút
15 Közép Ágazat Dűlőút
15 Marjalaki Kiss Lajos Utca
15 Nagy Ferenc Utca
15 Nimród Utca
15 Szent László Utca 2-28
15 Tinódi Utca
15 Toldi Miklós Utca

16. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
16 Corvin Utca 7-végig
16 Dankó Pista Utca 1-3
16 Vörösmarty Mihály Utca 1-29, 2-32

17. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
17 Dankó Pista Utca 5-végig, és páros végig
17 Mádai Lajos Utca
17 Vörösmarty Mihály Utca 34-56

18. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
18 Ady Endre Utca 14, és 14/A.
18 Arany János Utca 12-végig, 1-től végig
18 Bajcsy Zsilinszky Utca 2-26, 1-7-ig
18 Katalin Utca
18 Kóris Kálmán Utca
18 Munkácsy Mihály Utca
18 Széchenyi István Út 46-végig

19. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
19 Bem József Utca 1-végig, 6-végig
19 Bors vezér Utca 58-végig, 69-végig
19 Gizella Utca
19 Hadirokkantak Útja 52-66
19 Kinizsi Pál Utca 1-21, 2-36
19 Király Utca 4-26
19 Kont István Utca 12-végig, 11-végig
19 Lenke Utca
19 Martinovics Ignác Utca 9-végig
19 Sarolta Utca
19 Soltész Nagy Kálmán Utca 10-14, 13-51
19 Vörösmarty Mihály Utca 31-33, 79-végig, 88-végig

20. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
20 Bem József Utca 4. sz.
20 Bihari János Utca
20 Bocskai István Utca
20 Budai József Utca 3-13
20 Király Utca 7-végig
20 Kont István Utca 1-9, 2-10
20 Martinovics Ignác Utca 1-7, páros oldal
20 Soltész Nagy Kálmán Utca 34-78
20 Szabó Lőrinc Sétány
20 Vörösmarty Mihály Utca 78-86/A
20 Zrínyi Ilona Utca 9-53, 2-46

21. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
21 Belegrád Köz
21 Bors vezér Utca 15-67, 2-56
21 Hadirokkantak Útja 2-50
21 Király Utca 1-5
21 Melinda Utca
21 Soltész Nagy Kálmán Utca 16-32
21 Vörösmarty Mihály Utca 35-77

22. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 26.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
22 Alföldi Utca
22 Balassa Bálint Utca
22 Berettyó Utca
22 Csele Utca
22 Csokonai Vitéz Mihály Utca
22 Csonka Sor
22 Egressy Gábor Utca
22 Fövényszer Utca
22 Ganz Ábrahám Utca
22 Gombos Pál Utca
22 Gvadányi József Utca
22 Hollán Ernő Utca
22 Jendrassik György Utca
22 Jósva Utca
22 Latorca Utca
22 Lokomotív Utca
22 Martin Károly Utca
22 Nagypást Utca
22 Pósa Lajos Utca
22 Radnóti Miklós Utca
22 Sík Utca
22 Stromfeld Aurél Utca
22 Tarló Utca
22 Templom Tér
22 Zagyva Utca
22 Pilinszky János Utca

23. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 26.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
23 Alkotmány Utca
23 Babér Utca
23 Bajza József Utca
23 Barkóczy Ferenc Utca
23 Bornemissza Gergely Utca
23 Dráva Utca
23 Duna Utca
23 Forgács Antal Utca
23 Franklin Benjámin Utca
23 Garam Utca
23 Gutenberg Utca
23 Gyöngyösi István Utca
23 Iskola Tér
23 Kisfaludy Károly Utca 1-végig, 2-118
23 Koppány Utca
23 Kőris Utca
23 Laborc Utca
23 Lahner György Utca
23 Lajta Utca
23 Mező Utca
23 Ottlik Géza Utca
23 Poprád Utca
23 Rába Utca
23 Rendező Pályaudvar
23 Régész Utca
23 Sió Utca
23 Szénfy Gusztáv Utca
23 Tóth Pál Utca
23 Zala Utca

24. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
24 Huba Utca 42-végig
24 Kassai Utca 38-végig
24 Pozsonyi Utca 37-végig, 38-végig

26. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
26 Apáczai Csere János Utca
26 Balogh Ádám Utca
26 Bottyán János Utca
26 Budai József Utca páros végig, 15-végig
26 Csabai Kapu 1-27
26 Dobozy Mihály Utca
26 Dugonics András Utca
26 Eötvös Lóránd Utca
26 Farkas Jenő Utca
26 Irisz Utca
26 Kinizsi Pál Utca 27-végig, 38-végig
26 Középszer Utca 52-68-ig
26 Lévay József Utca
26 Mikszáth Kálmán Utca
26 Műhely Utca
26 Nárcisz Utca páratlan végig
26 Semmelweis Ignácz Utca
26 Sibrik Miklós Utca
26 Soltész Nagy Kálmán Utca 53-139, 80-124-ig
26 Szigligeti Ede Tér
26 Szilágyi Dezső Utca 2-50, páratlan végig
26 Vezér Utca 1-9, 2-14
26 Zrínyi Ilona Utca 48-végig, 55-végig

27. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 61.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
27 Bezerédi István Utca
27 Csabai Kapu 29-végig , 46-végig
27 Eszterházy Antal Utca
27 Jászi Oszkár Utca
27 Kankalin Utca
27 Középszer Utca 1. sz.
27 Nárcisz Utca páros végig
27 Park Utca
27 Petneházy Dávid Utca
27 Soltész Nagy Kálmán Utca 134-végig, 145-végig
27 Szilágyi Dezső Utca 52-végig
27 Váncza Mihály Utca
27 Venyige Utca
27 Vezér Utca 11-végig, 16-végig

28. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
28 Kós Károly Utca
28 Középszer Utca 2-50, 3-17
28 Papis Dűlő
28 Perczel Mór Utca 1-33, 2-14
28 Testvérvárosok Útja 4-18

29. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
29 Aulich Lajos Utca
29 Benke József Utca
29 Csabai Kapu 2-44
29 Derkovits Gyula Utca
29 Dessewffy Arisztid Utca
29 Görgey Artúr Utca
29 Gyöngyvirág Utca
29 Knézich Károly Utca
29 Lázár Vilmos Utca
29 Medgyessy Ferenc Utca
29 Mikes Kelemen Utca
29 Vasvári Pál Utca
29 Vécsey Károly Utca

30. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
30 Áchim András Utca
30 Balassi Bálint Utca 2-10
30 Bárczay Utca
30 Csabavezér Út 2-50
30 Egri Utca 2-8
30 Gátőr Utca
30 Hejő Utca
30 Híd Utca
30 Igazság Utca
30 Károli Gáspár Tér
30 Kázmér Utca
30 Kertész Utca
30 Koboz Utca
30 Malom Utca
30 Mécses Utca
30 Mésztelep Utca
30 Mésztelep Kolónia
30 Nagyszalonta Utca
30 Nándorfehérvári Utca
30 Negyvennyolcas Utca
30 Pusztaszeri Utca
30 Sáfrány Köz
30 Sütő János Utca páros végig
30 Szamóca Utca
30 Szeretet Utca
30 Szirmai Utca
30 Templom Utca
30 Töltés Utca

31. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
31 Ács Utca
31 Almáskert Utca
31 Asztalos Utca
31 Bádogos Utca
31 Balassi Bálint Utca 12-38, páratlan
31 Benedekalja Utca
31 Beniczky Lajos Utca
31 Boglárka Utca
31 Cement Utca
31 Cementgyári Utca
31 Csabavezér Út 62-144
31 Csemetekert Utca
31 Cseresznyés Utca
31 Dália Utca
31 Dohány Utca
31 Dr. Kalocsay Kálmán Utca
31 Egres Utca
31 Egri Utca 10-végig, 1-végig
31 Eszperantó Utca
31 Farkas Antal Utca
31 Futó Utca 2-végig páros
31 Garbai Sándor Utca
31 Gránátalma Utca
31 Haladás Utca
31 Izsó Miklós Utca
31 Jegenyés Utca
31 Kapitány Utca
31 Káplár Utca
31 Utca
31 Kürt Utca
31 Málnás Utca
31 Mész Utca
31 Nagyváradi Utca
31 Panoráma Utca
31 Pillangó Utca
31 Rozmaring Utca
31 Sátor Utca
31 Síp Utca
31 Sütő János Utca páratlan végig
31 Szalag Utca
31 Szűcs Sándor Utca
31 Tábortűz Utca
31 Vadrózsa Utca
31 Világ Utca
31 Zászló Utca

33. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3516 Miskolc, Bacsinszky u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
33 Borbély Utca
33 Cukrász Utca
33 Csermák Antal Utca
33 Dapsy László Utca
33 Deák Ferenc Utca
33 Déli Utca
33 Egyetértés Utca
33 Erzsébet királyné Útja 35-végig
33 Kaffka Margit Utca
33 Kárpitos Utca
33 Kovács Utca
33 Kozma Andor Utca
33 Kőműves Utca
33 Lakatos Utca
33 Pesti Út 56-végig
33 Rózsavölgyi Utca
33 Simándy Pál Utca
33 Szabó Károly Utca páros
33 Szabó Zoltán Utca
33 Szolártsik Sándor Tér páratlan
33 Vizirózsa Utca

34. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3516 Miskolc, Bacsinszky u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
34 Ág Utca
34 Ághegy Utca
34 Ághegy
34 Ághegyi Dűlőút
34 Állami gazdaság tanya
34 Apátsági Út
34 Bacsinszky András Utca
34 Bruckner Tanya
34 Csabagyöngye I. Dűlő
34 Cserép Utca
34 Csóznya Dűlőút
34 Erzsébet Királyné Útja 1-33, és páros
34 Farkas Dűlő
34 Felhő Utca
34 Fuvola Utca
34 Garóca Dűlő
34 Ginzery Sándor Utca
34 Görömböly béke tsz tanya
34 Görömbölyi Pincesor
34 Harsányi Utca
34 Hordó Utca
34 Kálmán Imre Utca
34 Kernye Dűlőút
34 Lavotta Utca
34 Lehár Ferenc Utca
34 Lippa
34 Madár Utca
34 Melegoldal Dűlő
34 Meredek Köz
34 Mihályka
34 Palántok Dűlőút
34 Szabó Ervin Utca
34 Szabó Károly Utca páratlan
34 Szilva Dűlőút
34 Szolártsik Sándor Tér páros
34 Szőlő Utca
34 Tábori rét Dűlőút
34 Takata Út
34 Tapolcai Utca
34 Tarcsa Dűlő
34 Tarcsa Dűlőút
34 Tárogató Utca
34 Tégla Utca
34 Temetőalja Utca
34 Templomhegy Dűlő
34 Templomhegyi Utca
34 Tul A Lippa Dűlőút
34 Tücsök Utca
34 Vadász Dűlő
34 Vadász II. Dűlőút
34 Vadász III. Dűlőút

35. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3521 Miskolc, Miskolci u. 77.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
35 Apostol Bertalan Tér
35 Árvácska Utca
35 Babits Mihály Utca
35 Barát Utca
35 Benczúr Gyula Utca
35 Hajnóczy József Utca
35 Halom Utca
35 Harang Utca
35 Jenke Tanya
35 Jenkei Utca
35 Kassák Lajos Utca
35 Koromházi Utca
35 Magyar László Utca
35 Marek József Utca
35 Miskolci Utca 1-87, 2-64
35 Mohostó Utca
35 Nyírjes Dűlő
35 Pipacs Utca
35 Pólya Jenő Utca
35 Posta Utca
35 Somlay Artur Utca
35 Szacsvay Imre Utca
35 Szalay András Utca
35 Szarkaláb Utca
35 Szerb Antal Utca
35 Tartsay Vilmos Utca
35 Új Élet Utca
35 Újkert Utca
35 Váci Mihály Utca

36. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3521 Miskolc, Miskolci u. 77.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
36 Akácos Utca
36 Berekkert Utca
36 Bogáncs Utca
36 Egressy Béni Utca
36 Erkel Ferenc Utca
36 Fáskert Utca
36 Feketehomok Utca
36 Gémeskert Utca
36 Harmados Dűlőút
36 Kaptár Utca
36 Kelet Utca
36 Mályva Utca
36 Méz Utca
36 Miskolci Utca 89-végig, 66-végig
36 Nagy László Utca
36 Óvoda Utca
36 Rák Utca
36 Retek Utca
36 Rezeda Utca
36 Sárosi Gyula Utca
36 Szabó Tanya
36 Széna Utca
36 Szent András Tér
36 Szép Utca
36 Szirmay Antal Utca

37. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
37 Abaúji Utca
37 Aradi Sétány
37 Aradi Utca
37 Bagoly Utca
37 Bakonyi Utca
37 Barassói Utca
37 Barlang Utca
37 Bokros Utca
37 Csabai Utca
37 Dehmel Nándor Sétány
37 Denevér Utca
37 Dési Huber István Utca
37 Éden Utca
37 Esze Tamás Utca
37 Fagyöngy Utca
37 Fajdos Dűlő
37 Fajdos Utca
37 Fecske Utca
37 Fenyő Utca
37 Fürj Utca
37 Garas Sámuel Utca
37 Gerle Utca
37 Görömbölyi Út
37 Harkály Utca
37 Hattyú Utca
37 Jogász Utca
37 Károlyi Mihály Utca
37 Kis Szent Benedek
37 Kisbenedek Utca
37 Kishonti Utca
37 Kócsag Utca
37 Külső csabai Utca
37 Lapocka Dűlő
37 Mátra Utca
37 Mécs László Utca
37 Mérnök Utca
37 Mészáros Utca
37 Nagyszentbenedek-hegyi Utca
37 Perzsák Dűlő
37 Rózsás Lang Tanya
37 Szentkereszthegy
37 Szitakötő Utca
37 Tanító Utca
37 Thaly Kálmán Utca
37 Újjáépítés Utca
37 Vadgalamb Utca
37 Váradi Utca
37 Veréb Utca
37 Verne Gyula Utca
37 Zempléni Utca
37 Zilahi Utca

38. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
38 Adriányi János Utca
38 Alsóruzsin
38 Apát Utca
38 Aranyeső Utca
38 Ásító Utca
38 Baghy Gyula Utca
38 Barabits Fülöp Sétány
38 Bártfai Utca
38 Bay Zoltán Tér
38 Bencés Utca
38 Bencések Útja
38 Benedeki Pincesor
38 Beregi Utca
38 Branyiszkó Utca
38 Csermőke
38 Csermőke Dűlő
38 Csizmadia Utca
38 Dimitrov-hegy
38 Domb Köz
38 Egyetem Út 1-15, 19-végig, páros végig
38 Egyetemváros
38 Enyedi György Utca
38 Gubás Utca
38 Győri Utca
38 Homonnai Utca
38 Iglói Utca
38 Iglói Út
38 Imreh Zsigmond Utca
38 Isaszeg Utca
38 Kálvin János Sétány
38 Katona József Utca
38 Késmárki Utca
38 Kis kőkötő Utca
38 Kiskőkötő Dűlő
38 Kisköves Dűlőút
38 Kiss József Utca
38 Kmetty János Utca
38 Lenkei Zoltán Utca
38 Léva Utca
38 Lila Akác Utca
38 Lőcsei Utca
38 Magyarka
38 Máriássy Sándor Utca
38 Miskolctapolcai Út
38 Monostor Utca
38 Nagycsermőke Dűlő
38 Nagykőkötő
38 Nagykőkötő Utca
38 Nagykőmázsa
38 Napos Köz
38 Naposdomb Köz
38 Naposdomb Utca
38 Nyitrai Utca
38 Pákozd Utca
38 Pazár István Sétány
38 Platán Utca
38 Püspöklak Utca
38 Rézműves Utca
38 Rimaszombati Utca
38 Rozsnyói Utca
38 Ruttkai György Utca
38 Ruzsinszőlő Dűlő
38 Ruzsinszőlő Utca
38 Sellő Dűlő
38 Selmeci Utca
38 Szatmári Utca
38 Szatmáry Király Pál Utca
38 Szűrcsapó Utca
38 Szűrszabó Utca
38 Tavasz Utca
38 Termál barlangfürdő
38 Tímár Utca
38 Tornai Utca
38 Trencséni Utca
38 Ungvári Utca
38 Várhegy Utca
38 Viola Utca
38 Zárda Utca
38 Zólyomi Utca
38 Zsóri oldal Dűlő

40. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
40 Középszer Utca 70-végig, 19. sz.
40 Testvérvárosok Útja 20-végig

41. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
41 Gesztenyés Utca 6-8, 12-14
41 Mandulás Sétány
41 Nyíri Dániel Utca
41 Szentgyörgy Út 39-69

42. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
42 Korach Mór Utca 21-végig
42 Sályi István Utca páros végig
42 Szentgyörgy Út 42-60
42 Szilvás Utca páratlan végig

43. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
43 Felsőruzsin Körút 1-23
43 Szentgyörgy Út 16-40
43 Szilvás Utca páros végig

44. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
44 Áfonyás Utca 2-42 páros
44 Gesztenyés Utca 1-23, 2-4, 10. sz.
44 Szentgyörgy Út 23-37
44 Szőlőskert Sétány

45. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
45 Áfonyás Utca 21-31
45 Európa Liget
45 Felsőruzsin Körút 2-4
45 Ifjúság Útja
45 Szentgyörgy Út 1-7, 2-14

46. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
46 Adler Károly Utca
46 Hajós Alfréd Utca 1-végig, 6-tól végig
46 Pattantyús Ábrahám Géza Utca

47. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
47 Fényi Gyula Tér
47 Hajós Alfréd Utca 2-4
47 Klapka György Utca páratlan
47 Mednyánszky László Utca

48. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
48 Jósika Miklós Utca 1-25, 41-végig, 2-8,
48 Klapka György Utca 2-20-ig
48 Kölcsey Ferenc Utca
48 Perczel Mór Utca 16-végig, 35-végig
48 Tampere Lépcső

49. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
49 Avastető
49 Felsőszentgyörgy Dűlő
49 Jósika Miklós Utca 10-végig, 29-39
49 Klapka György Utca 22-végig
49 Leszih Andor Utca

50. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe:3525 Miskolc, Fábián u. 4., 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
50 Árok Utca
50 Balázsdiák Utca
50 Bércalja Utca
50 Borostyán Utca
50 Börzsöny Utca
50 Cserhát Utca
50 Csermely Utca
50 Estike Utca
50 Eszter Utca
50 Felmező Utca
50 Forrásvölgy Utca
50 Forrásvölgy
50 Kakas Dűlőút
50 Katowice Utca 2-végig, 17-végig,
50 Mecsek Utca
50 Napraforgó Utca
50 Petőfi Sándor Tér
50 Pilis Utca
50 Pintes Utca
50 Robert Bosch park
50 Sellő Utca
50 Sólyom Utca
50 Szentpéteri Kapu 1-47. és 81-végig
50 Tag Utca
50 Temető Sor
50 Tetemvár Sor
50 Tetemvár alsósor
50 Tetemvár felsősor
50 Tetemvár középsor

51. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 49.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
51 Balaton Utca
51 Benkő Sámuel Utca
51 Berzsenyi Dániel Utca
51 Bodrog Utca
51 Ipoly Utca
51 Istvánffy Gyula Utca
51 Kamilla Utca
51 Kapos Utca
51 Kisfaludy Károly Utca 120-végig
51 Kőrös Utca
51 Levél Utca
51 Mura Utca
51 Páncél Utca
51 Rét Utca
51 Szrog Sámuel Utca
51 Takta Utca
51 Tapoly Utca
51 Tavirózsa Utca
51 Temes Utca (Takta utca lett)
51 Tisza Utca
51 Vadvirág Utca
51 Velence Utca
51 Visó Utca
51 Visó Köz
51 Zsedényi Béla Utca

52. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Bollóalja u. 115.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
52 Akna Utca
52 Állomás Tér
52 Bánya Utca
52 Barátság Tér
52 Bellervölgy
52 Bollóalja Utca 95-végig, 118-végig
52 Bollóalja Dűlő
52 Cséti Ottó Utca
52 Debreceni Márton Tér
52 Erdő Sor
52 Erdősor Utca
52 Farbaky István Utca
52 Finkey József Utca
52 Fülemile Utca
52 Honszerző Utca
52 Kőpad Utca
52 Kőpad Dűlő
52 Pap Tanya
52 Péch Antal Utca
52 Szén Utca
52 Szentistványi Utca
52 Taksony Utca
52 Tárna Tér
52 Újakna Utca
52 Vadász Utca
52 Vasút Utca

53. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Csehov u. 6.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám, határ
53 Akácos Dűlőút
53 Alma Dűlőút
53 Árvácska Dűlőút
53 Bimbó Utca
53 Bodza Utca
53 Bollóalja Utca 1-93, 2-116
53 Csáby Lajos Uca
53 Csajkovszkij Utca
53 Csehov Utca
53 Csernaj
53 Dalárda Utca
53 Elnök Dűlőút
53 Epres Dűlőút
53 Erenyő Utca
53 Erenyő Völgy
53 Erenyő
53 Faller Jenő Utca
53 Fátyolka Utca
53 Fény Dűlőút
53 Gerbera Dűlőút
53 Hérics Utca
53 Hidegoldal Dűlő
53 Jácint Dűlőút
53 Jónás Dűlőút
53 Jónáshegy
53 Jószerencse Utca
53 Juhar Utca
53 Kala Dűlőút
53 Kankós Dűlő
53 Kiserenyő
53 Kispünkösdhegy
53 Kodály Zoltán Utca
53 Koncsorgó Dűlő
53 Közkút Dűlőút
53 Lauday János Utca
53 Liszkay Gusztáv Utca
53 Lugas Utca
53 Meggyes Utca
53 Meredély Dűlőút
53 Nagy-Bakos Dűlőút
53 Nagyerenyő Dűlőút
53 Nagykerekhegy Dűlőút
53 Nehéz Dűlőút
53 Pálya Dűlőút
53 Pereces Patak
53 Pünkösdhegy
53 Régi vasút Dűlőút
53 Seregély Dűlőút
53 Som Utca
53 Szirom Utca
53 Tábor Dűlőút
53 Táncihegy
53 Tehéntánc Dűlőút
53 Tölgyfa köz Dűlőút
53 Ucekaj Dűlő
53 Vadász Köz

54. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
54 Bakancs Dűlőút
54 Bánfolyás Utca
54 Bartók Köz
54 Bartók Béla Utca 2-végig, 31-végig
54 Batsányi János Utca
54 Bölcs Utca
54 Bródy Sándor Utca
54 Csemete Utca
54 Csendes Utca 1-25, 2-28
54 Előhegy Utca 118-végig
54 Endrődi Sándor Utca
54 Eper Utca 22-52, 25-59
54 Erdész Utca
54 Fazekas Dűlőút
54 Havas Utca
54 Holló Utca
54 Homok Utca
54 Jázmin Utca
54 Karinthy Frigyes Utca
54 Kisbakos
54 Kökény Utca
54 Köln Utca
54 Pecér Dűlőút
54 Pecérvölgy
54 Petákos Dűlőút
54 Ságvári Endre Telep
54 Somlyó Zoltán Utca
54 Székely Utca
54 Szikla Utca
54 Tóth Árpád Utca
54 Tömörkény István Utca
54 Vajda János Utca
54 Vasverő Utca 1-23, 2-24

55. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
55 Ágó Dűlőút
55 Alsó papírgyár Telep
55 Árnyas Utca
55 Baráthegy Dűlő
55 Baráthegyalja Utca 7-végig, 112-végig
55 Békés Utca
55 Berkenye Utca
55 Csanyik Utca
55 Csanyik Völgy
55 Cserje Utca
55 Csipkés Utca
55 Csóka Utca 2-24, 32-végig
55 Előhegy Dűlőút
55 Eper Utca 1-23, 2-20
55 Erdészház
55 Erdő Utca
55 Fűrészmalom
55 Gyertyán Utca
55 Hegyalja Út 8-végig, 19-végig
55 Honvéd Utca
55 Hóvirág Utca
55 Ibolya Utca
55 Juhász Gyula Utca
55 Karabély Utca
55 Kisszilvás Völgy
55 Körmöci Utca
55 Kriptongyár
55 Majláth István Utca
55 Mohás Utca
55 Móra Ferenc Utca
55 Nagyszilvás Völgy
55 Őz Utca
55 Papír Utca
55 Partos Utca
55 Rigó Utca
55 Rózsa Utca
55 Saroglya Dűlőút
55 Sas Utca
55 Szépvölgy Utca
55 Szilvásvölgy
55 Uradalom Utca

56. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
56 Ákos Utca
56 Csipkevirág Utca
56 Diófa Utca
56 Előhegy Utca 2-80, 1-17
56 Ferenczi Sándor Utca
56 Gőz Utca
56 Hajdú Utca
56 Kemény Utca
56 Kiss tábornok Út 50-végig, és páratlan végig
56 Kondor Béla Utca
56 Költő Utca
56 Lankás Utca
56 Lilla Utca
56 Madách Imre Utca
56 Nagy Lajos király Útja 2-30
56 Sugár Utca
56 Táncsics Mihály Utca
56 Telepy György Utca
56 Temető Utca
56 Vas Gereben Utca
56 Vince Utca
56 Vörös Utca
56 Zenta Utca

57. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
57 Bánát Utca
57 Bartók Béla Utca 1-29
57 Blaha Lujza Utca
57 Bodrogi Zsigmond Utca
57 Boldog Utca
57 Csavar Utca
57 Dr. Peja Győző Emlékpark
57 Irinyi János Utca
57 Kempelen Farkas Utca
57 Mária Utca
57 Mogyoró Utca
57 Mokri-Mészáros Utca
57 Nagy Lajos király Útja 1-23
57 Szervezet Utca
57 Tokaji Ferenc Utca
57 Tópart Utca

58. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
58 Kuruc Utca 47-végig
58 Nagy Lajos király Útja 25-végig, 32-végig

59. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
59 Árpád Utca 64-végig
59 Berekalja Utca
59 Csendes Utca 27-végig, 30-végig
59 Eper Utca 54-végig, 61-végig
59 Erdőalja Telep
59 Fényesvölgyi Utca
59 Vasverő Utca 25-végig, 26-végig

60. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
60 Aknász Utca
60 Bányamécs Utca
60 Budai Nagy Antal Utca 1-9
60 Dorottya Utca
60 Erdélyi Utca 16-végig
60 Munkás Utca
60 Róna Utca
60 Szinyei Merse Pál Utca
60 Vájár Utca

61. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
61 Alkotás Utca
61 Budai Nagy Antal Utca 2-4
61 Csortos Gyula Utca
61 Erdélyi Utca 2-14
61 Hunfalvy Utca
61 Kacsóh Pongrác Utca
61 Kilián 10-es posta
61 Kiss tábornok Út 30-48
61 Lányi Ernő Utca

62. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
62 Gagarin Utca
62 Kandó Kálmán Utca
62 Nyár Utca

63. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
63 Bálint Utca
63 Benedek Elek Utca
63 Iván Utca 2-végig, 35-végig
63 Köztársaság Utca
63 Márton Bíró Utca
63 Muhi Utca
63 Pálma Utca
63 Páfrány Utca

64. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
64 Búzavirág Dűlőút
64 Császárhegy
64 Endresz György Utca
64 Fazola Henrik Utca
64 Kárpáti Utca
64 Móricz Zsigmond Utca
64 Pünkösdhegy Utca
64 Stadion Utca 1-17, 25-végig
64 Szarkahegy 26-végig, 1-21, 29-végig

65. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
65 Almás Utca
65 Bertalan Utca
65 Gitár Utca
65 Hárfa Utca
65 Hegedű Utca
65 Kiss tábornok Út 14-28.
65 Lant Utca
65 Szarkahegy 23-27.

67. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
67 Andrássy Utca 51-végig, 76-végig
67 Aranycsapat Tér
67 Árvíz Utca
67 Hatodik Utca
67 Hetedik Utca
67 Illyés Gyula Utca
67 Iván Utca 1-33
67 Kilencedik Utca
67 Kiss tábornok Út 2-12.
67 Lórántffy Zsuzsanna Utca
67 Mónus Illés Utca
67 Nyolcadik Utca
67 Ötödik Utca
67 Sportliget Utca
67 Stadion Utca 19-23.
67 Tamási Áron Utca
67 Tizedik Utca
67 Tizenegyedik Utca
67 Vasgyári Újtelep

68. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
68 Andrássy Utca 2-28, 3-39
68 Avar Utca
68 Bíró Utca 2-18, páratlan végig
68 Daru Utca
68 Fadrusz János Utca
68 Gépész Utca páratlan
68 Gergely Köz
68 Görögszőlő Utca 1-végig, 2-22.
68 Győri Kapu 160-végig
68 Kabók Lajos Utca
68 Kalapács Utca
68 Liszt Ferenc Utca 15-végig, 18-végig
68 Maros Utca
68 Nemzetőr Utca
68 Szamos Utca
68 Szent Imre Tér
68 Szerdahelyi Kálmán Utca
68 Vasgyári Út 1-17.

69. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
69 Alsószinva Utca
69 Andrássy Utca 30-48, 41-49
69 Ballagi Károly Utca
69 Bíró Utca 20-28
69 Első Utca
69 Felsőszinva Utca
69 Fürdő Utca
69 Glanzer Miksa Utca 22-végig, 31-végig
69 Harmadik Utca
69 Irma Utca
69 Kerpely Antal Utca
69 Lónyay Menyhért Utca
69 Mányoki Ádám Utca
69 Második Utca
69 Negyedik Utca
69 Ógyár Tér
69 Pléh Sándor Utca 13-végig, 14-végig
69 Sétány Utca
69 Teniszpálya Út
69 Topiczer János Utca
69 Újgyőri Főtér
69 Vasgyári Út 2-végig, 19-végig

70. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
70 Acél Utca
70 Andor Utca 25-végig, 70-végig
70 Böngér Utca
70 Brigád Utca
70 Csatorna Utca
70 Előd Utca
70 Gépész Utca páros
70 Győri Kapu 117-től végig, 132-158
70 Károly Utca
70 Kavics Utca
70 Kohász Utca páratlan oldal
70 Liszt Ferenc Utca 1-13, 2-16
70 Méhész Utca
70 Miklós Utca
70 Rácz Ádám Utca 28-végig, 25-végig
70 Réz Utca
70 Vas Utca

71. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
71 Bánles dűlő Út
71 Báthori Sor
71 Cserfa Utca
71 Galya Dűlőút
71 Gorkij Sor
71 Hengerész Utca
71 Komlós Tető
71 Ládi Telep 1-3, 2-4
71 Ládi fatelep
71 Lejtő Utca
71 Lomb Utca
71 Mély Út
71 Nádastó Dűlő
71 Nyárfa Utca
71 Nyírjes Utca
71 Olvasztár Utca
71 Orgona Utca
71 Örömhegy Utca
71 Pajtás Utca
71 Sás Utca
71 Szántó Kovács János Utca
71 Szeder Utca páratlan végig
71 Szegedi Utca
71 Tatárárok Utca páratlan végig
71 Töbrös Utca
71 Úttörő Utca
71 Völgy Utca
71 Vörös Bérc Utca

72. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
72 Batthyány Sor
72 Bolyai Farkas Utca
72 Csermőkei Út
72 Felső örömhegy Dűlőút
72 Felsőruzsin Dűlő
72 Utca
72 Glanzer Miksa Utca 1-17, 2-20.
72 Gózon Lajos Utca
72 Hajnal Utca
72 Hamerák Mihály Utca
72 Jászai Mari Utca
72 Jedlik Ányos Utca
72 Kabar Utca
72 Kikerics Utca
72 Kismagashegy
72 Kokilla Utca
72 Kórház Utca
72 Kristály Utca
72 Krókusz Utca
72 Liliom Utca
72 Magashegy
72 Magyar Utca
72 Margaréta Utca
72 Martinász Utca
72 Mester Utca
72 Mexikó Telep
72 Mexikóvölgy Utca
72 Nagymagashegy
72 Nagymagoshegy
72 Ó Utca
72 Örömhegy Tető
72 Örös Utca
72 Pléh Sándor Utca 2-12, 1-11.
72 Puskin Utca
72 Sándor Utca
72 Técsey Ferenc Utca
72 Téglagyári Utca
72 Varga Oldal
72 Vargaoldal
72 Vasöntő Utca

73. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
73 Ládi Telep 5-végig, 6-végig
73 Szeder Utca páros végig

74. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
74 Barcsay Ábrahám Utca
74 Békeszálló Telep
74 Bercsényi Miklós Utca
74 Csillag Utca
74 Dobó István Utca
74 Ernye Bán Utca
74 Gábor Áron Utca
74 Hold Utca
74 Hutás Utca 24-végig, 27-végig
74 Kalló Utca
74 Karacs Teréz Utca
74 Kiss Ernő Utca
74 Középruzsin Dűlő
74 MÁV Vasgyári Vasútállomás
74 Nap Utca
74 Orsó Utca
74 Reisinger Ferenc Utca
74 Ruzsini Utca 16-végig
74 Salétrom Utca 25-végig, 30-végig
74 Schweidel József Utca
74 Szövő Utca
74 Tatár Utca
74 Tímár Malom Utca
74 Török Ignác Utca

75. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
75 Alsószentgyörgy
75 Avasalja Utca 129.
75 Damjanich János Utca
75 Danyi Völgy
75 Domb Utca
75 Felsőavas hidegsor
75 Felsőavas Lövei Sor
75 Felsőavas Teleki Sor
75 Füzes Utca
75 Gyár Utca
75 Hideg Sor
75 Hutás Utca 1-25, 2-22
75 Lövey Sor
75 Muszkás Oldal
75 Muszkás Telep
75 Nagy Sándor Utca
75 Nagyváthy János Utca páros végig
75 Ruzsini Utca 2-14, páratlan végig
75 Salétrom Utca 1-23, 2-28
75 Tóth Sor
75 Virág Utca
75 Wesselényi Miklós Utca

76. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
76 Bodó Sor
76 Gyopár Utca
76 Győri Kapu 28-70
76 Jánosi Ferenc Utca
76 Kőporos Utca
76 Thököly Imre Utca 16-28

77. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 99..

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
77 Balázs Győző Tér
77 Bokréta Utca
77 Gálffy Ignác Utca
77 Győri Kapu 63-85
77 Hemann Ottó Utca

78. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
78 Aba Utca
78 Thököly Imre Utca 2-14 és 30. sz.
78 Vászonfehérítő Utca 60-végig

79. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
79 Andor Utca 1-23, 2-68
79 Fém Utca
79 Géza Utca
79 Győri Kapu 103-115, 124-130
79 Gyula Utca
79 Kohász Utca páros oldal végig
79 Kohó Utca
79 Nyírfa Utca
79 Őrs Utca
79 Pál Utca
79 Rácz Ádám Utca 19-23, 20-26
79 Újítók Utca

80. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
80 Báthori István Utca
80 Béla Utca
80 Ferenc Utca
80 Győri Kapu 72-122, 87-101.
80 József Utca
80 Rácz Ádám Utca 2-18, 1-17.
80 Zoltán Utca

81. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc,Tizeshonvéd u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
81 Bársony János Utca 37-47
81 Thököly Imre Utca páratlan végig
81 Vászonfehérítő Utca 2-60, 5-végig

82. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 5.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
82 Bársony János Utca 1-35 és páros végig
82 Eszperantó Park
82 Győri Kapu 2-26, 1-61
82 Vászonfehérítő Utca 1. sz.

83. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

Telephely: 3532 Miskolc, Lyukóbányai u. 77591. hrsz.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
83 Akác Dűlőút
83 Andrássy Utca 50-74-ig
83 Annabánya Dűlőút
83 Annabánya Telep
83 Bánya oldal Dűlőút
83 Danlos
83 Drenka Dűlő
83 Drenka Dűlőút
83 Garád Dűlőút
83 Görögszőlő Utca 24-végig
83 Herceg hajtás
83 Jenakisz Tér
83 Kánás Dűlő
83 Kishajtás Dűlő
83 Kiskánás Dűlő
83 Kiskerekhegy Dűlőút
83 Kiskirály Dűlő
83 Kiskirályhegy Dűlő
83 Kislyukó Dűlőút
83 Kutyorvölgy
83 Lyukóbánya Telep
83 Lyukóbányai Út
83 Lyukókitérő
83 Lyukóoldal
83 Lyukóvölgy
83 Lyukóvölgy bánya Oldal
83 Lyukóvölgy gulyakút
83 Lyukóvölgy kishajtás
83 Lyukóvölgy kitérő
83 Lyukóvölgy kutyor Egyéb
83 Magyar Tanya
83 Nagykirályhegy Dűlő
83 Őzugró Utca
83 Őzugró Dűlő
83 Pocem Dűlő
83 Szabadság Utca
83 Szarkahegy 2-24
83 Szarkaláb Dűlő
83 Szarkaláb Dűlőút
83 Tátra Utca
83 Testvériség Utca
83 Torontáli Utca

84. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
84 Baráthegyalja Utca 1-5, 2-110
84 Csóka Utca 26-30
84 Hegyalja Út 2-6, 1-17-ig

85. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
85 Árpád Út 6-30
85 Bánki Donát Utca
85 Előhegy Utca 82-116
85 Kuruc Utca 15-29
85 Törökverő Utca

86. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
86 Álmos Utca 2-6
86 Arany János Tér
86 Bulcsu Utca 16-végig, 17-végig
86 Gyóni Géza Utca 1-5, 2-6
86 Hámán Kató Telep
86 Szeles Utca páratlan végig
86 Szentpéteri Kapu 2-62

87. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
87 Aggteleki Utca
87 Blaskovics László Utca
87 Dobsinai Utca
87 Kakashegy
87 Katowice Utca 1-15
87 Rózsás Dűlő
87 Rózsás Dűlőút
87 Szabadka Dűlő
87 Szentpéteri Kapu 49-79, 70-végig
87 Széphegy Dűlőút
87 Veresbugyik Dűlőút

88. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 30.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
88 Corvin Utca 1-5
88 Deborah Sétány
88 Duszik Lajos Sétány
88 Király Utca 28-végig
88 Vörösmarty Mihály Utca 58-72

90. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
90 Bizony Ákos Utca
90 Bognár Utca
90 Csabavezér Út 1-135
90 Déli terelő
90 Fogarasi Utca
90 Futó Utca páratlan végig
90 Gárdonyi Géza Utca
90 Görgős Utca
90 Hock J. Utca
90 Május 1. Telep
90 Nádas Utca
90 Nagyszebeni Utca
90 Palánt Dűlő
90 Pesti Út 2-54 és páratlan végig
90 Pöltenberg Utca
90 Rodostó Utca
90 Segesvári Utca
90 Szózat Utca
90 Tallér Utca
90 Tatárdomb Telep

91. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Egyetemváros E/4.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
91 Egyetem Út 17. sz.
91 Egyetem kollégistái

92. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
92 Áfonyás Utca 1-19
92 Felsőruzsin Körút 6-végig, 25-végig
92 Korach Mór Utca 1-19, és páros végig
92 Középszer Utca 21-végig
92 Sályi István Utca páratlan végig
92 Szentgyörgy Út 9-19, 71-végig, 62-végig

94. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
94 Boróka Utca
94 Czinka Panna Utca
94 Csákány Utca
94 Csille Utca
94 Fenyves Utca
94 Könyves Kálmán Utca
94 Mongol Utca
94 Otthon Tér
94 Tatár Köz
94 Tatár Domb
94 Tatárárok Utca páros végig
94 Üllő Utca
94 Verseny Utca

95. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
95 Árpád Út 1-végig, 32-60
95 Kuruc Utca 31-45
95 Pálosok Parkja

96. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

Körzet-
szám
Utcanév Házszám határ
96 Béke Utca
96 Bükk Utca
96 Erzsébet Sétány
96 Fazola Frigyes Sétány
96 Fehérkőlápa
96 Fülep József Utca
96 Garadna
96 Garadnavölgy
96 Haller György Utca
96 Hámor Sétány
96 Hársfa Utca
96 Hegyes Utca
96 Honfoglalás Park
96 II. János Pál pápa Tér
96 János Utca
96 Jávorkút
96 Kerekhegy
96 Kosztolányi Dezső Sétány
96 Kurtabérc
96 Kuruc Utca 1-13, 2-végig
96 Létrástető
96 Losonczi István Utca
96 Lux Kálmán Lépcsősor
96 Majálispark
96 Ómassa Telep
96 Ómassa Utca
96 Palota Utca
96 Palota szálló üdülő
96 Pávai Vajna Ferenc Sétány
96 Pisztrángtelep
96 Puskaporos
96 Puskás Tivadar Utca
96 Rozgonyi Piroska Utca
96 Sebesvíz
96 Szabadság kút
96 Szeleta Utca
96 Szentlélek
96 Tapolcarét
96 Teniszpálya Utca
96 Tölgy Utca
96 Újmassa
96 Vadas Jenő Utca
96 Vadászlak
96 Vár Utca
96 Vásárhelyi István Utca
96 Vásárhelyi István Sétány
96 Vesszős

A 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete * 

A házi gyermekorvosi körzetek ellátási területe

1. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 1 Akác (Szeles mögött) Utca
3 1 Arany János Tér
4 1 Attila Utca
5 1 Batthyány Lajos Utca
6 1 Botond Utca
7 1 Bruckner Győző Utca
8 1 Bulcsú Utca
9 1 Csengey Gusztáv Utca
10 1 Csizmadia Köz
11 1 Deák Ferenc Tér
12 1 Fábián Kapu
13 1 Horváth Lajos Utca
14 1 Hősök Tere
15 1 Kálvin János Utca
16 1 Kandia Utca
17 1 Kazinczy Ferenc Utca
18 1 Lehel Utca
19 1 Madarász Viktor Utca
20 1 Mátyás király Utca
21 1 Nagy Ferenc Utca
22 1 Nagy Imre Utca
23 1 Nimród Utca
24 1 Rákóczi Ferenc Utca
25 1 Régiposta Utca
26 1 Széchenyi István Utca 1-33, 2-38
27 1 Szeles Utca 2-22, páratlan
28 1 Szent László Utca
29 1 Szentpáli Utca
30 1 Szűcs Sámuel Utca
31 1 Tél Utca
32 1 Tetemvár Középsor
33 1 Tinódi Utca
34 1 Toldi Miklós Utca

2. A 2. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 2 Ágazat Dűlő
3 2 Akó Utca
4 2 Bábonyibérc Alsósor
5 2 Bábonyibérc Dűlő
6 2 Bábonyibérc Hegy
7 2 Bábonyibérc Sor
8 2 Bábonyibérc Telep
9 2 Bábonyibérc Újtelep
10 2 Bábonyibérc Sor
11 2 Bábonyibérc felső Sor
12 2 Bábonyibérc új Telep
13 2 Bandzsalgó Dűlő
14 2 Bandzsalgó Utca
15 2 Baraca Telep (Bábonyibérc)
16 2 Bedegvölgy Utca
17 2 Bedegvölgy Dűlő
18 2 Bikás Ágazat Dűlőút
19 2 Bodótető Dűlőút
20 2 Bunda Dűlő
21 2 Búzavirág Utca
22 2 Csattos Hegy
23 2 Csótó Dűlőút
24 2 Dísz Tér
25 2 Dóczy József Utca
26 2 Eszperantó Tér
27 2 Feszty Árpád Utca
28 2 Ilona Utca
29 2 Istenhegy Dűlő
30 2 Kánás Dűlő
31 2 Kátyás Dűlőút
32 2 Kis Ágazat Dűlőút
33 2 Kis Császár Dűlőút
34 2 Kiskőbánya Utca
35 2 Kiskőbánya TSZ Tanya
36 2 Kiskőbányaszőlő Dűlő
37 2 Közdomb
38 2 Közdomb Utca
39 2 Közdomb I.sor
40 2 Közdomb II. sor
41 2 Közdomb III.sor
42 2 Közdomb IV. sor
43 2 Közdomb V. sor
44 2 Közdomb VI . sor
45 2 Közép- Ágazat Dűlőút
46 2 Közép Császár Dűlőút
47 2 Major Utca
48 2 Margitta Dűlő
49 2 Margittai Utca
50 2 Marjalaki Kiss Lajos Utca
51 2 Muskátli Utca
52 2 Nagy Császár Dűlőút
53 2 Nagyváthy János Utca 1-3-ig
54 2 Napfény Utca
55 2 Napfürdő Utca
56 2 Napsugár Utca
57 2 Pacsírta Utca
58 2 Parittya Utca
59 2 Prizma Utca
60 2 Serház Utca 6.sz. kivételével végig
61 2 Szegfű Utca
62 2 Szent Anna Utca
63 2 Szent Anna Tér
64 2 Szent István Utca páros
65 2 Szepessy Pál Utca
66 2 Szivárvány Utca
67 2 Tizeshonvéd Köz
68 2 Tizeshonvéd Utca
69 2 Vologda Utca
70 2 Wass Albert Utca

3. A 3. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 3 Alsó Sor
3 3 Arnóti Sor
4 3 Avasalja Utca
5 3 Bartók Béla Tér
6 3 Csabai Sor
7 3 Csalogány Utca
8 3 Csáti Sor
9 3 Csonka Sor
10 3 Dayka Gábor Utca
11 3 Dr. Győri Nagy Lajos Lépcsősor
12 3 Első Sor (Nagyavas)
13 3 Erzsébet Tér
14 3 Európa Tér
15 3 Fasor Utca
16 3 Földes Ferenc Utca
17 3 Geró János Utca
18 3 Győri Sor
19 3 Harmadik Sor (Nagyavas)
20 3 Horváth Tető
21 3 Hunyadi János Utca
22 3 Irányi Dániel Utca
23 3 Jézuskút Sor
24 3 Kisavas Sor
25 3 Kisavas I. sor
26 3 Kisavas II. sor
27 3 Kisavas III. sor
28 3 Kisavas IV. sor
29 3 Kisavas V sor
30 3 Kis-Hunyad Utca
31 3 Középső Sor
32 3 Lajos Sor
33 3 Lajos Árpád Utca
34 3 Latabár Sor
35 3 Leiningen Károly Utca
36 3 Malomszög Utca
37 3 Második Sor
38 3 Meggyesalja Utca
39 3 Mélyvölgy Utca
40 3 Mindszent Tér
41 3 Mindszenti József bíboros Tér
42 3 Nagy- Avas Felsősor
43 3 Nagyavasi Sor
44 3 Nagyavas-Közép Sor
45 3 Nagyváthy János Utca 5- végig
46 3 Nefelejcs Utca
47 3 Papszer Utca
48 3 Pázmány Sor
49 3 Petőfi Sor
50 3 Petőfi Sándor Utca
51 3 Rácz Sor
52 3 Rácz György Utca
53 3 Reményi Ede Utca
54 3 Serház Utca 6.sz.
55 3 Szent István Utca páratlan
56 3 Szent István Tér
57 3 Szigeti Sor
58 3 Teleki Sor
59 3 Teleki Blanka Utca
60 3 Tompa Mihály Utca
61 3 Toronyalja Utca
62 3 Tulipán Utca
63 3 Városház Tér
64 3 Zöldfa Utca
65 3 Zsolcai Sor

4. A 4. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 4 Alsóbábonyibérc
3 4 Árok Utca
4 4 Balázsdiák Utca
5 4 Bércalja Utca
6 4 Borostyán Utca
7 4 Börzsöny Utca
8 4 Cserhát Utca
9 4 Csermely Utca
10 4 Déryné Utca
11 4 Dózsa György Út
12 4 Dr. Antall József Park
13 4 Egressy Béni Tér
14 4 Estike Utca
15 4 Eszter Utca
16 4 Fábián Utca
17 4 Fazekas Utca
18 4 Felmező Utca
19 4 Forrásvölgy Utca
20 4 Galagonyás Sor
21 4 Id. Rubik Ernő Utca
22 4 Jókai Mór Utca
23 4 Kakashegy
24 4 Kossuth Lajos Utca
25 4 Laborfalvi Róza Utca
26 4 Mecsek Utca
27 4 Napraforgó Utca
28 4 Pallós Utca
29 4 Palóczy László Utca
30 4 Patak Utca
31 4 Petőfi Sándor Tér
32 4 Pilis Utca
33 4 Pintes Utca
34 4 Serbu Adolf Utca
35 4 Sólyom Utca
36 4 Százszorszép Utca
37 4 Szellő Utca
38 4 Szemere Kert
39 4 Szent Erzsébet Sétány
40 4 Szentpéteri Kapu 1-67, 2-68
41 4 Tag Utca
42 4 Tárkányi Béla Utca
43 4 Temetősor
44 4 Tetemvár Felsősor
45 4 Tetemvári Sor

5. A 6. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 68.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 6 Aggteleki Utca
3 6 Álmos Utca
4 6 Blaskovics László Utca
5 6 Dobsinai Utca
6 6 Gömöri Tér
7 6 Gubacska Tanya
8 6 Gyóni Géza Utca
9 6 Hámán Kató Telep
10 6 Hét Vezér Tér
11 6 Huba Utca
12 6 Huszár Utca
13 6 Kassai Utca
14 6 Katowice Utca
15 6 Kolozsvári Utca
16 6 Latkóczki Lajos Utca
17 6 Leventevezér Utca
18 6 Lovarda Utca
19 6 Mechatronikai Park
20 6 Pozsonyi Utca
21 6 Repülőtér
22 6 Repülőtéri Út
23 6 Robert Bosch Park
24 6 Rózsás Dűlő
25 6 Rózsás Dűlőút
26 6 Szabadka Dűlő
27 6 Szentpéteri Kapu 69- végig, 70. sz. végig
28 6 Széphegyi Dűlőút
29 6 Tass Utca
30 6 Temesvári Utca
31 6 Tetemvár Alsósor
32 6 Veresbugyik Dűlőút
33 6 Zombori Utca

6. A 8. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 8 Állomás Tér
3 8 Állomás Utca
4 8 Augusztus 20. Utca
5 8 Bajcsy-Zsilinszky Utca 29- végig, 28- végig
6 8 Baross Gábor Út
7 8 Belegrád Köz
8 8 Besenyői Utca
9 8 Boldva Utca
10 8 Bólyai János Utca
11 8 Bors vezér Utca
12 8 Buzogány Utca
13 8 Csorba Telep
14 8 Éder György Utca
15 8 Eperjesi Utca
16 8 Fonoda Utca
17 8 Gizella Utca
18 8 Gyimesi Utca
19 8 Hadirokkantak Utca
20 8 Halász Utca
21 8 Harmat Utca
22 8 Hernád Utca
23 8 József Attila Telep
24 8 József Attila Utca
25 8 Kandó Kálmán Tér
26 8 Kartács Utca
27 8 Kispánt Dűlő
28 8 Kőrösi Csoma Sándor Utca
29 8 Kruspér István Utca
30 8 Latabár Endre Utca
31 8 Lékai Utca
32 8 Lenke Utca
33 8 MÁV Telep
34 8 Melinda Utca
35 8 Pázsit Utca
36 8 Pfaff Ferenc Utca
37 8 Rakottyás Dűlőút
38 8 Rendező Pályaudvar
39 8 Sajó Utca
40 8 Sajószigeti Utca
41 8 Sarolta Utca
42 8 Selyemrét Utca
43 8 Soltész Nagy Kálmán Utca 9- 15, 10- 32
44 8 Sorompó Utca
45 8 Szabó Lőrinc Sétány
46 8 Szekerész Utca
47 8 Szeles Utca 66-tól végig
48 8 Szinva Utca
49 8 Szondy György Telep
50 8 Szondy György Utca
51 8 Tiszai Pályaudvar
52 8 Tölgyesi Utca
53 8 Tömösi Utca
54 8 Tüzér Utca
55 8 Üteg Utca
56 8 Vágóhíd Utca
57 8 Váltó Utca
58 8 Vanczák Telep
59 8 Várközi Lajos Utca
60 8 Vásárhelyi Pál Utca
61 8 Vásártéri Utca
62 8 Vereckei Utca
63 8 Vikend Telep
64 8 Vitéz Utca
65 8 Vörösmarty Mihály Utca 35- végig
66 8 Zámenhof Utca
67 8 Zielinszky Szilárd Utca
68 8 Zsigmondy Vilmos Utca

7. A 9. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 24.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 9 Alföldi Utca
3 9 Alkotmány Utca
4 9 Babér Utca
5 9 Bajza József Utca
6 9 Balassa Utca
7 9 Balaton Utca
8 9 Barkóczy Ferenc Utca
9 9 Benkő Sámuel Utca
10 9 Berettyó Utca
11 9 Berzsenyi Dániel Utca
12 9 Bodrog Utca
13 9 Bornemissza Gergely Utca
14 9 Csele Utca
15 9 Csokonai Vitéz Mihály Utca
16 9 Csonka János Utca
17 9 Dráva Utca
18 9 Duna Utca
19 9 Egressy Gábor Utca
20 9 Forgács Antal Utca
21 9 Fövényszer Utca
22 9 Franklin Benjámin Utca
23 9 Ganz Ábrahám Utca
24 9 Garam Utca
25 9 Gutenberg Utca
26 9 Gvadányi József Utca
27 9 Gyöngyösi István Utca
28 9 Hollán Ernő Utca
29 9 Ipoly Utca
30 9 Iskola Tér
31 9 Istvánffy Gyula Utca
32 9 Jendrassik György Utca
33 9 Jósva Utca
34 9 Kamilla Utca
35 9 Kapos Utca
36 9 Kisfaludy Károly Utca
37 9 Koppány Utca
38 9 Kőris Utca
39 9 Kőrös Utca
40 9 Laborc Utca
41 9 Lahner György Utca
42 9 Lajta Utca
43 9 Latorca Utca
44 9 Levél Utca
45 9 Lokomotív Utca
46 9 Martin Károly Utca
47 9 MÁV 3-as Őrház
48 9 Mező Utca
49 9 Mura Utca
50 9 Nagypást Tanya
51 9 Ottlik Géza Utca
52 9 Páncél Utca
53 9 Pilinszki János Utca
54 9 Poprád Utca
55 9 Pósa Lajos Utca
56 9 Rába Utca
57 9 Radnóti Miklós Utca
58 9 Régész Utca
59 9 Rét Utca
60 9 Sik Utca
61 9 Sió Utca
62 9 Stromfeld Aurél Utca
63 9 Szénfy Gusztáv Utca
64 9 Szrog Sámuel Utca
65 9 Takta Utca
66 9 Tapoly Utca
67 9 Tarló Utca
68 9 Tarna Utca
69 9 Tavirózsa Utca
70 9 Temes Utca
71 9 Templom Tér
72 9 Tisza Utca
73 9 Tóth Pál Utca
74 9 Vadvirág Utca
75 9 Velence Utca
76 9 Visó Utca
77 9 Visó Köz
78 9 Zagyva Utca
79 9 Zala Utca
80 9 Zsedényi Béla Utca

8. A 10. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3521 Miskolc, Halom u. 1.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 10 Akácos Utca
3 10 Árvácska Utca
4 10 Apostol Bertalan Tér
5 10 Babits Mihály Utca
6 10 Barát Utca
7 10 Benczúr Gyula Utca
8 10 Berekkert Utca
9 10 Bogáncs Utca
10 10 Egressy Béni Utca
11 10 Erkel Ferenc Utca
12 10 Fáskert Utca
13 10 Fekete homok Utca
14 10 Gémeskert Utca
15 10 Hajnóczy József Utca
16 10 Halom Utca
17 10 Harang Utca
18 10 Harmatos Dűlőút
19 10 Jenke Tanya
20 10 Jenke Utca
21 10 Kaptár Utca
22 10 Kassák Lajos Utca
23 10 Kelet Utca
24 10 Koromházi Utca
25 10 Magyar László Utca
26 10 Mályva Utca
27 10 Marek József Utca
28 10 Méz Utca
29 10 Miskolci Utca
30 10 Mohostó Utca
31 10 Nagy László Utca
32 10 Nyírjes Dűlő
33 10 Óvoda Utca
34 10 Pipacs Utca
35 10 Pólya Jenő Utca
36 10 Posta Utca
37 10 Rák Utca
38 10 Retek Utca
39 10 Rezeda Utca
40 10 Sárosi Gyula Utca
41 10 Somlay Artúr Utca
42 10 Szabó Tanya
43 10 Szacsvay Imre Utca
44 10 Szalay András Utca
45 10 Széna Utca
46 10 Szent András Tér
47 10 Szép Utca
48 10 Szerb Antal Utca
49 10 Szirmay Antal Utca
50 10 Tartsay Vilmos Utca
51 10 Új Élet Utca
52 10 Újkert Utca
53 10 Váci Mihály Utca

9. A 11. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 11.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 11 Ady Endre Utca
3 11 Arany János Utca
4 11 Bajcsy -Zsilinszky Út 1-27, 2-26
5 11 Bem József Utca páratlan
6 11 Bethlen Gábor Utca
7 11 Bocskai István Utca
8 11 Búza Tér
9 11 Gombos Pál Utca
10 11 Hatvanötösök Útja
11 11 Katalin Utca
12 11 Kinizsi Pál Utca 1- 17, 2- 16
13 11 Király Utca 1-3, 7-19, 2-26
14 11 Kont István Utca
15 11 Kóris Kálmán Utca
16 11 Martinovics Ignác Utca
17 11 Soltész Nagy Kálmán Utca 1-5, 17-27, 2-8, 34-56
18 11 Szeles Utca 24-64
19 11 Szendrei János Utca
20 11 Vörösmarty Mihály Utca 1-33 és páros oldal végig
21 11 Zsolcai Kapu

10. A 12. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 11.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 12 Apáczai Csere János Utca
3 12 Aulich Lajos Utca 2-18, 1- végig
4 12 Balogh Ádám Utca
5 12 Bem József Utca páros végig
6 12 Benke József Utca
7 12 Bihari János Utca
8 12 Bottyán János Utca
9 12 Budai József Utca
10 12 Corvin Utca
11 12 Csabai Kapu 2-42, 1-25
12 12 Dankó Pista Utca
13 12 Deborah Sétány
14 12 Derkovits Gyula Utca
15 12 Dessewffy Arisztid Utca
16 12 Dobozy Mihály Utca
17 12 Dugonics Árpád Utca
18 12 Duszik Lajos Sétány
19 12 Eötvös Lóránd Utca
20 12 Farkas Jenő Utca
21 12 Görgey Artúr Utca
22 12 Gyöngyvirág Utca
23 12 Kinizsi Pál Utca 19- végig, 18- végig
24 12 Király Utca 28- végig, 5.sz., 2- végig
25 12 Knézich Károly Utca
26 12 Lázár Vilmos Utca
27 12 Lévay József Utca
28 12 Mádai Lajos Utca
29 12 Mártírok Utcája
30 12 Medgyessy Ferenc Utca
31 12 Mikes Kelemen Utca
32 12 Mikszáth Kálmán Utca
33 12 Munkácsi Mihály Utca
34 12 Perczel Mór Utca 34-50
35 12 Semmelweis Ignác Utca
36 12 Sibrik Miklós Utca
37 12 Soltész Nagy Kálmán Utca 29-107, 58-116
38 12 Szabadságharc Utca
39 12 Széchenyi István Út 35-től végig, 40- végig
40 12 Szemere Bertalan Utca
41 12 Szigligeti Ede Tér
42 12 Szilágyi Dezső Utca
43 12 Szinva Terasz
44 12 Uitz Béla Utca
45 12 Vasvári Pál Utca
46 12 Vécsey Károly Utca
47 12 Vezér Utca 19-től végig, 2-14-ig
48 12 Zrínyi Ilona Utca

11. A 16. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.)

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 16 Áchim András Utca
3. 16 Ács Utca
4. 16 Almáskert Utca
5. 16 Asztalos Utca
6. 16 Bádogos Utca
7. 16 Balassi Bálint Utca
8. 16 Bárczay Utca
9. 16 Benedekalja Utca
10. 16 Beniczky Lajos Utca
11. 16 Bizony Ákos Utca
12. 16 Boglárka Utca
13. 16 Bognár Utca
14. 16 Cement Utca
15. 16 Cementgyári Utca
16. 16 Csabavezér Út
17. 16 Csemetekert Utca
18. 16 Cseresznyés Utca
19. 16 Dália Utca
20. 16 Dohány Utca
21. 16 Dr. Kalocsay Kálmán Utca
22. 16 Egres Utca
23. 16 Egri Utca
24. 16 Eszperantó Utca
25. 16 Farkas Antal Utca
26. 16 Fogarasi Utca
27. 16 Futó Utca
28. 16 Garbai Sándor Utca
29. 16 Gárdonyi Géza Utca
30. 16 Gátőr Utca
31. 16 Görgös Utca
32. 16 Gránátalma Utca
33. 16 Haladás Utca
34. 16 Hejő Utca
35. 16 Híd Utca
36. 16 Hock János Utca
37. 16 Igazság Utca
38. 16 Izsó Miklós Utca
38. 16 Jegenyés Utca
40. 16 Kapitány Utca
41. 16 Káplár Utca
42. 16 Károlyi Gáspár Tér
43. 16 Kázmér Utca
44. 16 Kertész Utca
45. 16 Kis Szent Benedek
46. 16 Koboz Utca
47. 16 Utca
48. 16 Kürt Utca
49. 16 Málnás Utca
50. 16 Malom Utca
51. 16 Mécses Utca
52. 16 Mész Utca
53. 16 Mésztelepi Kolónia
54. 16 Mésztelep Utca
55. 16 Nádas Utca
56. 16 Nagyszalonta Utca
57. 16 Nagyszebeni Utca
58. 16 Nagyváradi Utca
59. 16 Nándorfehérvári Utca
60. 16 Negyvennyolcas Utca
61. 16 Palánt Dűlő
62. 16 Panoráma Utca
63. 16 Perzsák Dűlő
64. 16 Pillangó Utca
65. 16 Pöltenberg Ernő Utca
66. 16 Próbatétel Utca
67. 16 Pusztaszeri Utca
68. 16 Rodostó Utca
69. 16 Rozmaring Utca
70. 16 Sátor Utca
71. 16 Segesvári Utca
72. 16 Síp Utca
73. 16 Sütő János Utca
74. 16 Szalag Utca
75. 16 Szamóca Köz
76. 16 Szeretet Utca
77. 16 Szirmai Utca
78. 16 Szózat Utca
79. 16 Szűcs Sándor Utca
80. 16 Tábortűz Utca
81. 16 Tallér Utca
82. 16 Templom Utca
83. 16 Töltés Utca
84. 16 Vadrózsa Utca
85. 16 Világ Utca
86. 16 Zászló Utca

12. A 17. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.)

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 17 Áfonyás Utca 2-8
3. 17 Európa Liget
4. 17 Gesztenyés Utca 2-8, 12-14, 1-11,
5. 17 Ifjúság Utca 12-14,
6. 17 Középszer Utca 34- végig, 67. sz.
7. 17 Szentgyörgy Út 7-37
8. 17 Szőlőskert Sétány
9. 17 Testvérvárosok Útja 20- végig

13. A 18. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.)

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 18 Áfonyás Utca 21- végig, 10-20-ig
3. 18 Aulich Lajos Utca 20-tól végig
4. 18 Bezerédi István Utca
5. 18 Csabai Kapu 27- végig, 44- végig
6. 18 Eszterházy Antal Utca
7. 18 Gesztenyés Utca 13-23, 10.sz.
8. 18 Irisz Utca
9. 18 Jászi Oszkár Utca
10. 18 Kankalin Utca
11. 18 Kós Károly Utca
12. 18 Középszer Utca 1-27, 2-32
13. 18 Műhely Utca
14. 18 Nárcisz Utca
15. 18 Park Utca
16. 18 Petneházy Dávid Utca
17. 18 Perczel Mór Utca 2-32, 1-45/B
18. 18 Szigeti Mihály Utca
19. 18 Soltész Nagy Kálmán Utca 118- végig, 109- végig
20. 18 Tampere Lépcső
21. 18 Testvérvárosok Útja 4-18
22. 18 Váncza Mihály Utca
23. 18 Venyige Utca
24. 18 Vezér Utca 1-17, 16-tól végig

14. A 21. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 21 Áfonyás Utca 9-19
3 21 Mandulás Sétány
4 21 Nyíri Dániel Utca
5 21 Sályi István Utca 2- végig
6 21 Szentgyörgy Út 26-60, 39-75
7 21 Szilvás Utca 1-35, 2. és 24.

15. A 22. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 22 Áfonyás Utca 42.sz., 1-7
3 22 Felsőruzsin Dűlő
4 22 Felsőruzsin Körút
5 22 Ifjúság Útja 4-10
6 22 Korach Mór Utca
7 22 Sályi István 1- végig
8 22 Szentgyörgy Út 1-5, 77- végig, 4-18, 64- végig
9 22 Szilvás Utca 4-22, 26-36

16. A 25. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 25 Abaúji Utca
3 25 Aradi Utca
4 25 Adriányi János Utca
5 25 Alsóruzsin
6 25 Apát Utca
7 25 Aradi Sétány
8 25 Aranyeső Utca
9 25 Ásítódűlő
10 25 Baghy Gyula Utca
11 25 Bagoly Utca
12 25 Bakonyi Utca
13 25 Barabits Fülöp Sétány
14 25 Barlang Utca
15 25 Bártfai Utca
16 25 Bay Zoltán Tér
17 25 Bencés Utca
18 25 Bencések Útja
19 25 Benedeki Pincesor
20 25 Beregi Utca
21 25 Bokros Utca
22 25 Branyiszkó Utca
23 25 Brassói Utca
24 25 Csabai Utca
25 25 Csermőkei Dűlő
26 25 Csermőkei Út 1-59, 2-54,
27 25 Csizmadia Utca
28 25 Dehmel Nándor Sétány
29 25 Denevér Utca
30 25 Dési Huber István Utca
31 25 Dimitrov-hegy
32 25 Domb Köz
33 25 Dombalja
34 25 Egyetem Út
35 25 Egyetemváros
36 25 Enyedi György Utca
37 25 Esze Tamás Utca
38 25 Fagyöngy Utca
39 25 Fajdos Dűlő
40 25 Fajdos Utca
41 25 Farkas Dűlő
42 25 Fecske Utca
43 25 Fenyő Utca
44 25 Fürj Utca
45 25 Garas Sámuel Utca
46 25 Gerle Utca
47 25 Görömbölyi Utca
48 25 Gubás Utca
49 25 Győri Utca
50 25 Harkály Utca
51 25 Hattyú Utca
52 25 Homonnai Utca
53 25 Iglói Utca
54 25 Imreh Zsigmond Utca
55 25 Isaszeg Utca
56 25 Jogász Utca
57 25 Károlyi Mihály Utca
58 25 Katona József Utca
59 25 Késmárki Utca
60 25 Kiss József Utca
61 25 Kis Kőkötő Utca
62 25 Kisbenedek Utca
63 25 Kishonti Utca
64 25 Kiskőkötő Dűlő
65 25 Kiskőkötő Utca
66 25 Kisköves Dűlőút
67 25 Kmetty János Utca
68 25 Kócsag Utca
69 25 Külső csabai Utca
70 25 Lapocka Dűlő
71 25 Lenkey Zoltán Utca
72 25 Léva Utca
73 25 Lilaakác Utca
74 25 Lippa
75 25 Lőcsei Utca
76 25 Magyarka
77 25 Május 1. Telep
78 25 Máriássy Sándor Utca
79 25 Mátra Utca
80 25 Mécs László Utca
81 25 Mérnök Utca
82 25 Mészáros Utca
83 25 Miskolctapolcai Út
84 25 Monostori Utca
85 25 Nagycsermőke Dűlő
86 25 Nagykőkötő
87 25 Nagykőkötő Utca
88 25 Nagykőmázsa
89 25 Nagyszentbenedek Dűlő
90 25 Napos Köz
91 25 Naposdomb Köz
92 25 Naposdomb Utca
93 25 Nyitrai Utca
94 25 Pákozd Utca
95 25 Pákozdi Utca
96 25 Páva Utca
97 25 Pazár István Sétány
98 25 Platán Utca
99 25 Püspöklak Utca
100 25 Rézműves Utca
101 25 Rimaszombati Utca
102 25 Ruzsini Utca 24- végig, 33- végig
103 25 Ruzsinszőlő Utca 28- végig, 35- végig
104 25 Rozsnyói Utca
105 25 Ruttkay György Utca
106 25 Sellő Utca
107 25 Sellő Dűlő
108 25 Selmeci Utca
109 25 Sirály Utca
110 25 Szathmáry Király Pál Utca
111 25 Szatmári Utca
112 25 Szebeni Utca
113 25 Szentbenedek-hegyi Utca
114 25 Szentkereszthegy
115 25 Szitakötő Utca
116 25 Szűrcsapó Utca
117 25 Tanító Utca
118 25 Tavasz Utca
119 25 Termál barlangfürdő
120 25 Terplán Zénó Utca
121 25 Thaly Kálmán Utca
122 25 Tímár Utca
123 25 Tornai Utca
124 25 Trencséni Utca
125 25 Újjáépítés Utca
126 25 Ungvári Utca
127 25 Vadgalamb Utca
128 25 Váradi Utca
129 25 Várhegy Utca
130 25 Verne Gyula Utca
131 25 Viola Utca
132 25 Zárda Utca
133 25 Zempléni Utca
134 25 Zilahi Utca
135 25 Zólyomi Utca
136 25 Zsóri oldal Dűlő

17. A 26. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő: Miskolc, Bacsinszky u. 1.)

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 26 Ághegy Utca
3. 26 Ághegyi Dűlőút
4. 26 Apátsági Út
5. 26 Bacsinszky András Utca
6. 26 Borbély Utca
7. 26 Bruckner Tanya
7. 26 Cukrász Utca
9. 26 Csabagyöngye Dűlő
10. 26 Cserép Utca
11. 26 Csermák Antal Utca
12. 26 Csoznya Dűlőút
13. 26 Dapsy László Utca
14. 26 Deák Ferenc Utca
15. 26 Déli Utca
16. 26 Egyetértés Utca
17. 26 Erzsébet királyné Utca
18. 26 Esztergályos Utca
19. 26 Felhő Utca
20. 26 Fuvola Utca
21. 26 Garóca
22. 26 Ginzery Sándor Utca
23. 26 Görömbölyi béke Tsz tanya
24. 26 Görömbölyi Pincesor
25. 26 Harsányi Utca
26. 26 Hordó Utca
27. 26 Kaffka Margit Utca
28. 26 Kálmán Imre Utca
29. 26 Kárpitos Utca
30. 26 Kernye Dűlőút
31. 26 Kovács Utca
32. 26 Kozma Andor Utca
33. 26 Kőműves Utca
34. 26 Lakatos Utca
35. 26 Lavotta Utca
36. 26 Lehár Ferenc Utca
37. 26 Madár Utca
38. 26 Melegoldal Dűlő
39. 26 Meredek Köz
40. 26 Mihályka
41. 26 Palántok Dűlőút
42. 26 Pesti Út
43. 26 Rózsavölgyi Utca
44. 26 Simándy Pál Utca
45. 26 Szabó Ervin Utca
46. 26 Szabó Károly Utca
47. 26 Szabó Zoltán Utca
48. 26 Szilva Dűlőút
49. 26 Szolártsik Sándor Tér
50. 26 Szőlő Utca
51. 26 Tábori Rét Dűlőút
52. 26 Tapolcai Utca
53. 26 Tarcsa Dűlőút
54. 26 Tárogató Utca
55. 26 Tégla Utca
56. 26 Temetőalja Utca
57. 26 Templomhegy Dűlő
58. 26 Templomhegyi Utca
59. 26 Túl A Lippa Dűlőút
60. 26 Tücsök Utca
61. 26 Vadász II. Dűlőút
62. 26 Vadász III. Dűlőút
63. 26 Vizirózsa Utca

18. A 27. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 18-20.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 27 Adler Károly Utca
3 27 Avas tető
4 27 Felsőszentgyörgy Dűlő
5 27 Fényi Gyula Tér
6 27 Hajós Alfréd Utca
7 27 Klapka György Utca 1- végig, 44- végig
8 27 Leszih Andor Utca
9 27 Mednyánszky László Utca
10 27 Mendikás Dűlő
11 27 Papis Dűlő
12 27 Pattantyús A. Géza Utca

19. A 28. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 18-20.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 28 Jósika Miklós Utca végig
3 28 Klapka György Utca 6-42
4 28 Kölcsey Ferenc Utca

20. A 31. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 31 Aknász Utca
3 31 Alkotás Utca
4 31 Almás Utca
5 31 Bánát Utca
6 31 Bányamécs Utca
7 31 Bertalan Utca
8 31 Boldog Utca
9 31 Budai Nagy Antal Utca
10 31 Csavar Utca
11 31 Csipkevirág Utca
12 31 Csortos Gyula Utca
13 31 Dorottya Utca
14 31 Dr.Peja Győző Emlékpark
15 31 Előhegy Utca 1-5
16 31 Erdélyi Utca
17 31 Ferenci Sándor Utca
18 31 Gagarin Utca
19 31 Gitár Utca
20 31 Hárfa Utca
21 31 Hegedű Utca
22 31 Hunfalvy Pál Utca
23 31 Kacsóh Pongrác Utca
24 31 Kiss tábornok Út 30-48
25 31 Köztársaság Utca
26 31 Lant Utca
27 31 Lányi Ernő Utca
28 31 Mária Utca
29 31 Márton bíró Utca
30 31 Mogyoró Utca
31 31 Mokri-Mészáros Utca
32 31 Munkás Utca
33 31 Nyár Utca
34 31 Páfrány Utca
35 31 Pálma Utca
36 31 Pünkösdhegy
37 31 Róna Utca
38 31 Szervezet Utca
39 31 Szinyei Merse Pál Utca
40 31 Tokaji Ferenc Utca
41 31 Tópart Utca
42 31 Vájár Utca

21. A 32. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 32 Árpád Út 2-60, 1-től végig
3 32 Bartók Béla Utca
4 32 Blaha Lujza Utca
5 32 Bodrogi Zsigmond Utca
6 32 Bölcs Utca
7 32 Bródy Sándor Utca
8 32 Csemete Utca
9 32 Csendes Utca
10 32 Eper Utca
11 32 Fényesvölgyi Utca
12 32 Haller György Utca
13 32 Havas Utca
14 32 Homok Utca
15 32 János Utca
16 32 Kökény Utca
17 32 Móra Ferenc Utca
18 32 Nagy Lajos király Utca
19 32 Puskás Tivadar Utca
20 32 Rozgonyi Piroska Utca
21 32 Szikla Utca
22 32 Tapolcarét
23 32 Vár Utca
24 32 Vasverő Utca

22. A 33. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 33 Ákos Utca
3 33 Árnyas Utca
4 33 Bakancs Dűlőút
5 33 Bánfolyás Utca
6 33 Bánki Donát Utca
7 33 Baráthegy
8 33 Baráthegy Dűlő
9 33 Bartók Köz
10 33 Batsányi János Utca
11 33 Béke Utca
12 33 Cserje Utca
13 33 Csipkés Utca
14 33 Előhegy Utca 44- végig
15 33 Fazekas Dűlőút
16 33 Fülep József Utca
17 33 Gyertyán Utca
18 33 Ibolya Utca
19 33 Kisbakos
20 33 Kiss tábornok Út 72- végig
21 33 Kisszilvásvölgy
22 33 Kondor Béla Utca (Temető utca volt)
23 33 Kuruc Utca
24 33 Mohás Utca
25 33 Nagybakos
26 33 Nagyszilvásvölgy
27 33 Őz Utca
28 33 Papír Utca
29 33 Partos Utca
30 33 Pecérvölgy
31 33 Petákos Dűlőút
32 33 Rigó Utca
33 33 Sas Utca
34 33 Szépvölgy Utca
35 33 Szilvásvölgy
36 33 Táncsis Mihály Tér
37 33 Temető Utca
38 33 Tóth Árpád Utca
39 33 Tömörkény István Utca
40 33 Törökverő Utca
41 33 Vajda János Utca
42 33 Vas Gereben Utca
43 33 Vince Utca
44 33 Zenta Utca

23. A 34. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 34 Árvíz Utca
3 34 Bálint Utca
4 34 Benedek Elek Utca
5 34 Boróka Utca
6 34 Cinka Panna Utca
7 34 Csákány Utca
8 34 Csille Utca
9 34 Diófa Utca
10 34 Előhegy Utca 2-40, 7- végig
11 34 Erdőalja Telep
12 34 Fenyves Utca
13 34 Gőz Utca
14 34 Hajdú Utca
15 34 Irinyi János Utca
16 34 Iván Utca
17 34 Kandó Kálmán Utca
18 34 Kemény Utca
19 34 Kempelen Farkas Utca
20 34 Kiss Tábornok Út 50- 68, páratlan
21 34 Költő Utca
22 34 Könyves Kálmán Utca
23 34 Lankás Utca
24 34 Lilla Utca
25 34 Lórántffy Zsuzsanna Utca
26 34 Madách Imre Utca
27 34 Mongol Utca
28 34 Mónus Illés Utca
29 34 Muhi Utca
30 34 Sportliget Utca
31 34 Sugár Utca
32 34 Tatár Köz
33 34 Tatárárok Utca
34 34 Telepy György Utca
35 34 Üllő Utca
36 34 Verseny Utca
37 34 Vörös Utca

24. A 36. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3533 Miskolc, Técsey u. 3.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 36 Alsószinva Utca
3 36 Ballagi Károly Utca
4 36 Báthori Sor 2-84,
5 36 Bolyai Farkas Utca
6 36 Felsőszinva Utca
7 36 Fürdő Utca
8 36 Glanzer Miksa Utca
9 36 Gorkij Sor
10 36 Gózon Lajos Utca
11 36 Hamerák Mihály Utca
12 36 Harmadik Utca
13 36 Hatodik Utca
14 36 Hetedik Utca
15 36 Irma Utca
16 36 Jászai Mari Utca
17 36 Jedlik Ányos Utca
18 36 Kerpely Antal Utca
19 36 Kilencedik Utca
20 36 Kórház Utca
21 36 Ládi Telep
22 36 Ládi fatelep
23 36 Lónyai Menyhért Utca
24 36 Magyar Utca
25 36 Mányoki Ádám Utca
26 36 Mester Utca
27 36 Negyedik Utca
28 36 Nyolcadik Utca
29 36 Ó Utca
30 36 Ógyár Tér
31 36 Ötödig Utca
32 36 Pléh Sándor Utca
33 36 Sándor Utca
34 36 Sétány Utca
35 36 Szeder Utca 50- végig
36 36 Téglagyári Utca
37 36 Tizedik Utca
38 36 Tizenegyedik Utca
39 36 Topiczer János Utca
40 36 Vasgyári Út

25. A 37. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Andrássy u. 94. Telephely: 3532 Miskolc, Lyukóbányai u. 77591. hrsz.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 37 Akác Dűlőút
3 37 Andrássy Utca 51- végig, 14- végig
4 37 Annabánya Telep
5 37 Annabánya Dűlőút
6 37 Avar Utca
7 37 Bánya oldal Dűlőút
8 37 Bíró Utca
9 37 Búzavirág Dűlőút
10 37 Császárhegy
11 37 Danlos
12 37 Daru Utca
13 37 Drenka Dűlőút
14 37 Drenka Dűlő
15 37 Első Utca
16 37 Endresz György Utca
17 37 Fadrusz János Utca
18 37 Fazola Henrik Utca
19 37 Gépész Utca 7- végig, 8- végig
20 37 Görögszőlő Utca
21 37 Herceghajtás Dűlő
22 37 Illyés Gyula Utca
23 37 Jenakisz Tér
24 37 Kárpáti Utca
25 37 Kis Kánás Dűlő
26 37 Kiss tábornok Út 2-26
27 37 Kishajtás Dűlő
28 37 Kiskerekhegy Dűlőút
29 37 Kiskirály Hegy
30 37 Kiskirályhegy Dűlő
31 37 Kislyukó Dűlőút
32 37 Kutyorvölgy
33 37 Liszt Ferenc Utca
34 37 Lyukóbánya Telep
35 37 Lyukókitérő
36 37 Lyukóoldal
37 37 Lyukóvölgy
38 37 Lyukóvölgy bányaoldal
39 37 Lyukóvölgy gulyakút
40 37 Lyukóvölgy kishajtás
41 37 Lyukóvölgy kitérő
42 37 Lyukóvölgy kutyor
43 37 Magyar Tanya
44 37 Maros Utca
45 37 Második Utca
46 37 Móricz Zsigmond Utca
47 37 Nagykirályhegy Dűlő
48 37 Negyedik Sor
49 37 Nemzetőr Utca
50 37 Nyírjes Út
51 37 Őzugró Utca
52 37 Pocem Dűlő
53 37 Stadion Utca
54 37 Szabadság Utca
55 37 Szamos Utca
56 37 Szarkahegy
57 37 Szarkaláb Dűlőút
58 37 Szegfű Utca
59 37 Szent Imre Tér
60 37 Szerdahelyi Kálmán Utca
61 37 Tamási Áron Utca
62 37 Tátra Utca
63 37 Teniszpálya Út
64 37 Testvériség Utca
65 37 Torontáli Utca
66 37 Újgyőri Főtér
67 37 Vasgyári újtelep

26. A 38. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3533 Miskolc, Técsey u. 3.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 38 Bánles Dűlőút
3 38 Báthori Sor 86- végig, és páratlan
4 38 Batthyány Sor
5 38 Cserfa Utca
6 38 Csermőkei Út 56- végig, 61- végig
7 38 Felső Örömhegy Dűlőút
8 38 Utca
9 38 Galya Dűlőút
10 38 Hajnal Utca
11 38 Hengerész Utca
12 38 Kabar Utca
13 38 Kikerics Utca
14 38 Kismagashegy
15 38 Kokilla Utca
16 38 Komlós Tető
17 38 Komlósárnyék Dűlőút
18 38 Kristály Utca
19 38 Krókusz Utca
20 38 Lejtő Utca
21 38 Liliom Utca
22 38 Lomb Utca
23 38 Magashegy
24 38 Margaréta Utca
25 38 Martinász Utca
26 38 Mexikó Telep
27 38 Mexikó Völgy
28 38 Mexikóvölgy Utca
29 38 Nádastó Dűlő
30 38 Nagykerekhegy dűlő
31 38 Nagymagashegy
32 38 Nyárfa Utca
33 38 Olvasztás Utca
34 38 Orgona Utca
35 38 Örömhegy Tető
36 38 Örömhegy Utca
37 38 Örös Utca
38 38 Pajtás Utca
39 38 Puskin Utca
40 38 Rózsa Utca
41 38 Sás Utca
42 38 Szántó Kovács János Utca
43 38 Szeder Utca 2-48, 1- végig
44 38 Szegedi Utca
45 38 Técsey Ferenc Utca
46 38 Töbrös Utca
47 38 Úttörő Utca
48 38 Vargaoldal
49 38 Vasöntő Utca
50 38 Völgy Utca
51 38 Vörös bérc Utca

27. A 39. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 47.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 39 Acél Utca
3 39 Andor Utca 1-13, 2-48
4 39 Andrássy Utca 1-47
5 39 Balázs Győző Tér
6 39 Báthori István Utca
7 39 Béla Utca
8 39 Bokréta Utca
9 39 Böngér Utca
10 39 Csatorna Utca
11 39 Fém Utca
12 39 Ferenc Utca
13 39 Gálffy Ignácz Utca
14 39 Gergely Köz
15 39 Géza Utca
16 39 Győri Kapu 52-120, 63- végig
17 39 Gyula Utca 2-14, 1-13,
18 39 Herman Ottó Utca
19 39 Jánosi Ferenc Utca
20 39 József Utca
21 39 Kabók Lajos Utca
22 39 Kalapács Utca
23 39 Kavics Utca
24 39 Kohász Utca
25 39 Kohó Utca
26 39 Mély Utca
27 39 Nagy Király Dűlő
28 39 Nyírfa Utca
29 39 Réz Utca
30 39 Vas Utca
31 39 Virág Utca
32 39 Zoltán Utca

28. A 40. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 47.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 40 Aba Utca
3 40 Barcsay Ábrahám Utca
4 40 Békeszálló Telep 1-15, 2-16.
5 40 Bercsényi Miklós Utca
6 40 Damjanich János Utca
7 40 Dobó István Utca
8 40 Gyár Utca
9 40 Győri Kapu 1-47
10 40 Hutás Utca
11 40 Kalló Utca
12 40 Kiss Ernő Utca 1-9 és páros
13 40 Reisinger Ferenc Utca
14 40 Salétrom Utca
15 40 Szövő Utca 1-17, 2-18
16 40 Thököly Imre Utca 2-30
17 40 Vászonfehérítő Utca 62- végig
18 40 Wesselényi Miklós utca

29. A 41. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3518 Miskolc, Csehov u. 6.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 41 Akácos Dűlőút
3 41 Akna Utca
4 41 Alma Dűlőút
5 41 Árvácska Dűlőút
6 41 Bánya Utca
7 41 Barátság Tér
8 41 Bellervölgy
9 41 Bimbó Utca
10 41 Bodza Utca
11 41 Bollóalja Utca
12 41 Bollóalja Dűlő
13 41 Csáby Lajos Utca
14 41 Csajkovszkij Utca
15 41 Csehov Utca
16 41 Csernaj
17 41 Cséti Ottó Utca
18 41 Dalárda Utca
19 41 Debreceni Márton Tér
20 41 Elnök Dűlőút
21 41 Epres Dűlőút
22 41 Erdő Sor
23 41 Erdősor Utca
24 41 Erenyő Utca
25 41 Erenyő Völgy
26 41 Faller Jenő Utca
27 41 Farbaky István Utca
28 41 Fátyolka István Utca
29 41 Fény Dűlőút
30 41 Finkey József Utca
31 41 Fülemile Utca
32 41 Gerbera Dűlőút
33 41 Hérics Utca
34 41 Hidegoldal Dűlő
35 41 Honszerző Utca
36 41 Jácint Dűlőút
37 41 Jónás Dűlőút
38 41 Jónáshegy
39 41 Jószerencse Utca
40 41 Juhar Dűlőút
41 41 Juhar Utca
42 41 Kala Dűlőút
43 41 Kiserenyő
44 41 Kispünkösd Hegy
45 41 Kodály Zoltán Utca
46 41 Koncsorgó Dűlő
47 41 Kőpad Utca
48 41 Közkút Dűlőút
49 41 Lauday János Utca
50 41 Liszkay Gusztáv Utca
51 41 Lugas Utca
52 41 Meggyes Utca
53 41 Meredély
54 41 Nagyerenyő Dűlőút
55 41 Nehéz Dűlőút
56 41 Pálya Dűlőút
57 41 Pap Tanya
58 41 Péch Antal Utca
59 41 Pereces
60 41 Pereces Patak
61 41 Seregély Dűlőút
62 41 Som Utca
63 41 Szén Utca
64 41 Szentistványi Utca
65 41 Szirom Utca
66 41 Tábor Dűlőút
67 41 Taksony Utca
68 41 Táncihegy Utca
69 41 Tárna Tér
70 41 Tehéntánc Dűlőút
71 41 Tölgyfa köz Dűlőút
72 41 Ucekaj Dűlő
73 41 Újakna Utca
74 41 Vadász Utca
75 41 Vadász Köz
76 41 Vasút Utca

30. A 42. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 47.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 42 Andor Utca 15- végig, 50- végig
3 42 Andrássy Utca 2-12
4 42 Békeszálló Telep 17- végig, 18- végig
5 42 Brigád Utca
6 42 Csillag Utca
7 42 Előd Utca
8 42 Ernye bán Utca
9 42 Gábor Áron Utca
10 42 Gépész Utca 1-5, 2-6
11 42 Győri kapu 122 végig
12 42 Gyula Utca 15-végi, 16- végig
13 42 Hold Utca
14 42 Karacs Teréz Utca
15 42 Károly Utca
16 42 Kiss Ernő Utca 11- től végig
17 42 MÁV Vasgyári vasútállomás
18 42 Méhész Utca
19 42 Miklós Utca
20 42 Nap Utca
21 42 Orsó Utca
22 42 Örs Utca
23 42 Pál Utca
24 42 Rácz Ádám Utca
25 42 Schweidel József Utca
26 42 Szövő Utca 18- végig, 19- végig
27 42 Tatár Utca
28 42 Tímár malom Utca
29 42 Török Ignác Utca
30 42 Újítók Utca

31. A 43. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 43 Ágó Dűlőút
3 43 Alsó papírgyár Telep
4 43 Árpád Út 64- végig
5 43 Baráthegyalja Utca
6 43 Békés Utca
7 43 Berekalja Utca
8 43 Berkenye Utca
9 43 Bükk Utca
10 43 Csanyik Utca
11 43 Csóka Utca
12 43 Előhegy Dűlőút
13 43 Endrődi Sándor Utca
14 43 Erdész Utca
15 43 Erdészház
16 43 Erdő Utca
17 43 Erzsébet Sétány
18 43 Fazola Frigyes Sétány
19 43 Fehérkőlápa
20 43 Fűrészmalom
21 43 Garadna
22 43 Garadnavölgy
23 43 Hámor Sétány
24 43 Hársfa Utca
25 43 Hegyalja Utca
26 43 Hegyes Utca
27 43 Holló Utca
28 43 Honfoglalás Park
29 43 Honvéd Utca
30 43 Jávorkút
31 43 Jázmin Utca
32 43 Juhász Gyula Utca
33 43 Kankós Dűlő
34 43 Karabély Utca
35 43 Karinthy Frigyes Utca
36 43 Kerekhegy
37 43 Kosztolányi Dezső Sétány
38 43 Köln utca
39 43 Körmöci Utca
40 43 Kriptongyár
41 43 Kurtabérc
42 43 Létrás Tető
43 43 Losonczy István Utca
44 43 Lux Kálmán Lépcsősor
45 43 Majális Park
46 43 Majláth István Utca
47 43 Ómassa Telep
48 43 Ómassa Utca
49 43 Palota Utca
50 43 Palota szálló üdülő
51 43 Pávai Vajna Ferenc Sétány
52 43 Pisztángos -telep
53 43 Puskaporos
54 43 Saroglya Dűlőút
55 43 Sebesvíz
56 43 Somlyó Zoltán Utca
57 43 Szabadságkút
58 43 Székely Utca
59 43 Szeleta Utca
60 43 Szentlélek
61 43 Tölgy Utca
62 43 Uradalom Utca
63 43 Újmassa
64 43 Vadas Jenő Utca
65 43 Vadászlak Utca
66 43 Vasárhelyi István Utca
67 43 Vesszős

32. A 44. számú házi gyermekorvosi körzet
(Rendelő címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 47.)

A B C
1 Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2 44 Bársony János Utca
3 44 Bodósor
4 44 Danyi Völgy
5 44 Domb Utca
6 44 Eszperantó Park
7 44 Felsőavas Hidegsor
8 44 Felsőavas Lövei sor
9 44 Felsőavas Teleki sor
10 44 Felsősor
11 44 Füzes Utca
12 44 Gyopár Utca
13 44 Győri Kapu 4-50
14 44 Hidegsor
15 44 Hóvirág Utca
16 44 Köporos Utca
17 44 Középruzsin Dűlő
18 44 Lövei Sor
19 44 Muszkás Oldal
20 44 Muszkás Telep
21 44 Nagy Sándor Utca
22 44 Nagyváthy János Utca páros
23 44 Pitypang Dűlőút
24 44 Ruzsini Utca 1-31, 2-22
25 44 Ruzsinszőlő Dűlő2-24, 1-31
26 44 Thököly Imre Utca páratlan
27 44 Tóth Sor
28 44 Vászonfehérítő Utca