Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a települési képviselők, a bizottsági elnökök, alelnökök és a bizottsági tagok vonatkozásában 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Miskolc, 2017. február 17.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére