Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 5.1.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi alapellátásra terjed ki.

2. § A rendelet célja Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a város közigazgatási határain belül a területi ellátási kötelezettség körzeteinek a megállapítása.

3. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 89 háziorvosi körzetben biztosítja az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 32 házi gyermekorvosi körzetben biztosítja a 2. mellékletben foglaltak szerint.

(3) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 72 fogorvosi körzetben biztosítja a 3. mellékletben foglaltak szerint.

(4) Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 11 iskola-egészségügyi körzetben biztosítja a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(5) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel 54 területi védőnői körzetben és 22 iskola és ifjúság-egészségügyi védőnői körzetben biztosítja az 5. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 6. mellékletben foglalt székhelyen.

(7) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 7. mellékletben foglalt székhelyen.

(8) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást területi ellátási kötelezettséggel Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő körzetben biztosítja a 8. mellékletben foglalt székhelyen.

(9) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi ügyeleti ellátást a közigazgatási területén kívül feladat-ellátási szerződés keretében biztosít.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2016. november 10.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

A 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete * 

A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási területe

1) 1. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 1 Batthyány Lajos Utca
3. 1 Deák Ferenc Tér
4. 1 Déryné Utca
5. 1 Dr. Antall József Park
6. 1 Egressy Béni Tér
7. 1 Fazekas Utca 2-végig
8. 1 Hősök Tere
9. 1 Jókai Mór Utca páros oldal
10. 1 Kazinczy Ferenc Utca páratan oldal
11. 1 Kossuth Lajos Utca
12. 1 Palóczy László Utca
13. 1 Patak Utca
14. 1 Serbu Adolf Utca
15. 1 Széchenyi István Utca 3-33
16. 1 Szemere Kert
17. 1 Szent Erzsébet Sétány
18. 1 Tárkányi Béla Utca
19. 1 Városház Tér páratlan oldal

2) 2. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 2 Ady Endre Utca 1-végig, 2-12, 16-20
3. 2 Arany János Utca 2-10
4. 2 Corvin Utca páros oldal
5. 2 Csizmadia Köz
6. 2 Horváth Lajos Utca
7. 2 Kazinczy Ferenc Utca Páros oldal
8. 2 Madarász Viktor Utca
9. 2 Mártírok Útja
10. 2. Nagy Imre Utca
11. 2 Régiposta Utca
12. 2 Széchenyi István Út 35-végig
13. 2 Szeles Utca 2-8
14. 2 Szemere Bertalan Utca páratlan végig
15. 2 Szentpáli Utca
16. 2 Szűcs Sámuel Utca
17. 2 Uitz Béla Utca
18. 2 Zsolcai Kapu 2-26

3) 3. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc Fábián u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 3 Akác Utca
3. 3 Álmos utca Utca 8-végig, 1-végig
4. 3 Bethlen Gábor Utca
5. 3 Botond Utca
6. 3 Bulcsú Utca 1-15, 2-14
7. 3 Búza Tér
8. 3 Gömöri Tér
9. 3 Gyóni Géza Utca 7-9, 10.sz.
10. 3 Hatvanötösök Útja
11. 3 Hét vezér Tér
12. 3 Huba Utca 2-40, 1-végig
13. 3 Huszár Utca
14. 3 Kassai Utca 2-36-ig, 1-végig
15. 3 Kolozsvári Utca
16. 3 Latkóczki Lajos Utca
17. 3 Lehel Utca
18. 3 Leventevezér Utca
19. 3 Lovarda Utca
20. 3 Pozsonyi Utca 1-35, 2-36
21. 3 Szeles Utca 10-64
22. 3 Szendrei János Utca
23. 3 Tass Utca
24. 3 Temesvári Utca
25. 3 Zombori Utca
26. 3 Zsolcai Kapu 1-15

4) 4. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc Fábián u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 4 Fábián Utca
3. 4 Fazekas Utca páratlan
4. 4 Jókai Mór Utca páratlan
5. 4 Laborfalvi Róza Utca
6. 4 Pallós Utca

5) 5. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 5 Állomás Utca
3. 5 Bajcsy-Zsilinszky Út 27-33/B
4. 5 Baross Gábor Út 2-14
5. 5 Éder György Utca 2-10
6. 5 Eperjesi Utca
7. 5 Kőrösi Csoma Sándor Utca
8. 5 Soltész Nagy Kálmán Utca 1-7, 2-8
9. 5 Szeles Utca 66-98
10. 5 Zsolcai Kapu 28-végig, 17-től végig

6) 6. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Pázsit u. 6.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 6 Besenyői Utca
3. 6 Boldva Utca
4. 6 Buzogány Utca 1-23/A
5. 6 Csorba Telep
6. 6 Gubacska Tanya
7. 6 Gyimesi Utca
8. 6 Halász Utca
9. 6 Hernád Utca
10. 6 Id. Rubik Ernő Utca
11. 6 József Attila Telep
12. 6 József Attila Utca 1-végig, 28-végig
13. 6 Kispánt Dűlő
14. 6 Kruspér István Utca
15. 6 Mechatronikai Park
16. 6 Pázsit Utca
17. 6 Rakottyás Dűlőút
18. 6 Repülő Tér
19. 6 Repülőtéri Út
20. 6 Sajó Utca
21. 6 Sajószigeti Utca
22. 6 Szekerész Utca
23. 6 Szondy György Utca 1-12, 1. sz.
24. 6 Szondy György Telep 2-12
25. 6 Tölgyesi Utca
26. 6 Tömösi Utca
27. 6 Üteg Utca
28. 6 Vágóhíd Utca
29. 6 Vanczák Telep
30. 6 Várközi Lajos Utca
31. 6 Vásárhelyi Pál Utca
32. 6 Vásártéri Utca
33. 6 Vereckei Utca
34. 6 Víkend Telep
35. 6 Vitéz Utca
36. 6 Zsigmondy Vilmos Utca

7) 7. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 7 Bajcsy Zsilinszky Út 35-végig
3. 7 Baross Gábor Út 1-végig
4. 7 Bólyai János Utca
5. 7 Buzogány Utca 25-49
6. 7 Éder György Utca 12-végig és páratlan végig
7. 7 Fonoda Utca
8. 7 Harmat Utca
9. 7 József Attila Utca 2-26
10. 7 Kandó Kálmán Tér
11. 7 Kartács Utca
12. 7 Latabár Endre Utca
13. 7 MÁV 77-es Őrház
14. 7 Selyemrét Utca páratlan
15. 7 Soltész Nagy Kálmán Utca 9-11
16. 7 Szinva Utca
17. 7 Szondy György Telep 14-végig
18. 7 Szondy György Utca 11-végig, 14-végig
19. 7 Tiszai pályaudvar
20. 7 Tüzér Utca
21. 7 Zamenhof Utca
22. 7 Zielinszky Szilárd Utca

8) 8. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 8 Augusztus 20 Utca
3. 8 Bajcsy-Zsilinszky Út 28-végig, 9-25
4. 8 Baross Gábor Út 18-végig
5. 8 MÁV Telep
6. 8 Pfaff Ferenc Utca
7. 8 Selyemrét Utca páros végig
8. 8 Sorompó Utca
9. 8 Váltó Utca

9) 9. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 9 Kis-Hunyad Utca páros
3. 9 Mátyás király Utca 1-27
4. 9 Vologda Utca

10) 10. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 10 Bunda Dűlő
3. 10 Csattos Hegy
4. 10 Csattos Dűlőút
5. 10 Csótó Dűlőút
6. 10 Fábián Kapu
7. 10 Kis-Hunyad Utca 9-végig
8. 10 Kiskőbánya Dűlő
9. 10 Kiskőbánya Tsz Tanya
10. 10 Kiskőbányaszőlő Dűlő
11. 10 Major Utca
12. 10 Margitta Dűlő
13. 10 Mátyás király Utca 2-végig, 29-végig
14. 10 Muskátli Utca
15. 10 Pacsirta Utca
16. 10 Szent István Utca 3-35-ig
17. 10 Szent László Utca 30-végig, 1-végig
18. 10 Szepessy Pál Utca

11) 11. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 11 Alsó Sor
3. 11 Avasalja Utca 1-127/B és páros végig
4. 11 Csalogány Utca
5. 11 Dísz Tér
6. 11 Felső Sor
7. 11 Geró János Utca
8. 11 Irányi Dániel Utca
9. 11 Középső Sor
10. 11 Leiningen Károly Utca
11. 11 Meggyesalja Utca
12. 11 Mendikás Dűlő
13. 11 Nagyváthy János Utca páratlan oldal
14. 11 Nefelejcs Utca
15. 11 Petőfi Sándor Utca
16. 11 Serház Utca
17. 11 Szent István Tér (Dísz tér lett)
18. 11 Szent István Utca 37-végig, páros végig
19. 11 Tizeshonvéd Köz
20. 11 Tizeshonvéd Utca páratlan
21. 11 Tompa Mihály Utca
22. 11 Toronyalja Utca
23. 11 Tulipán Utca

12) 12. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 12 Akó Utca
3. 12 Anna Utca (Szent Anna utca lett)
4. 12 Bandzsalgó Dűlő
5. 12 Bedegvölgy Utca
6. 12 Bedegvölgy Dűlő
7. 12 Bodótető
8. 12 Bodótető Dűlőút
9. 12 Dóczy József Utca
10. 12 Dombalja Utca
11. 12 Dombalja
12. 12 Eszperantó Tér
13. 12 Ilona Utca
14. 12 Kis Császár Dűlőút
15. 12 Közdomb
16. 12 Közdomb Utca
17. 12 Közdomb I. Sor
18. 12 Közdomb II. Sor
19. 12 Közdomb III. Sor
20. 12 Közdomb IV. Sor
21. 12 Közdomb V. Sor
22. 12 Közdomb VI. Sor
23. 12 Közép Császár Dűlőút
24. 12 Margittai Utca
25. 12 Nagy Császár Dűlőút
26. 12 Napfény Utca
27. 12 Napfürdő Utca
28. 12 Napsugár Utca
29. 12 Parittya Utca
30. 12 Prizma Utca
31. 12 Százszorszép Utca
32. 12 Szegfű Utca
33. 12 Szent Anna Tér
34. 12 Szent Anna Utca
35. 12 Szivárvány Utca
36. 12 Tizeshonvéd Utca páros
37. 12 Wass Albert Utca

13) 14. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 14 Arnóti Sor
3. 14 Bartók Tér
4. 14 Bartók Béla Tér
5. 14 Csabai Sor
6. 14 Csáti Sor
7. 14 Csengey Gusztáv Utca
8. 14 Csonka Utca
9. 14 Dayka Gábor Utca
10. 14 Dr. Győry Nagy Lajos Lépcsősor
11. 14 Első Sor
12. 14 Erzsébet Tér
13. 14 Európa Tér
14. 14 Fasor Utca
15. 14 Földes Ferenc Utca
16. 14 Győri Sor
17. 14 Harmadik Sor
18. 14 Horváth tető
19. 14 Hunyadi János Utca
20. 14 Jézuskút Sor
21. 14 Kálvin János Utca
22. 14 Kandia Utca
23. 14 Kisavas Sor
24. 14 Kisavas I. Sor
25. 14 Kisavas II. Sor
26. 14 Kisavas III. Sor
27. 14 Kisavas IV. Sor
28. 14 Kisavas V. Sor
29. 14 Kis-Hunyad Utca 1-7
30. 14 Lajos Sor
31. 14 Latabár Sor
32. 14 Malomszög Utca
33. 14 Második Sor
34. 14 Mélyvölgy Utca
35. 14 Mindszent Tér
36. 14 Mindszenti József bíboros Tér
37. 14 Nagyavas Felsősor
38. 14 Nagyavas Alsósor
39. 14 Nagyavas Középsor
40. 14 Nagyavasi Sor
41. 14 Negyedik Sor
42. 14 Papszer Utca
43. 14 Pázmány Sor
44. 14 Petőfi Sor
45. 14 Rác Sor
46. 14 Rácz György Utca
47. 14 Rákóczi Ferenc Utca
48. 14 Reményi Ede Utca
49. 14 Széchenyi István Út 2-40
50. 14 Szemere Bertalan Utca páros végig
51. 14 Sziget Sor
52. 14 Szinva Terasz
53. 14 Teleki Sor
54. 14 Teleki Blanka Utca
55. 14 Városház Tér páros oldal
56. 14 Zöldfa Utca
57. 14 Zsolcai Sor

14) 15. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 15 Ágazat Dűlő
3. 15 Alsóbábonyibérc
4. 15 Attila Utca
5. 15 Bábonyibérc Telep
6. 15 Bábonyibérc Utca
7. 15 Bábonyibérc Dűlő
8. 15 Bábonyibérc Alsó sor
9. 15 Bábonyibérc Felső sor
10. 15 Bábonyibérc Újtelep
11. 15 Bábonyibérc Újtelep sor
12. 15 Bábonyibérc Dűlő
13. 15 Bábonyibérc Hegy
14. 15 Bábonyibérc Sor
15. 15 Bikás ágazat Dűlő
16. 15 Bruckner Győző Utca
17. 15 Búzavirág Utca
18. 15 Dózsa György Út
19. 15 Feszty Árpád Utca
20. 15 Galagonyás Sor
21. 15 Galagonyás Utca
22. 15 Istenhegy Dűlő
23. 15 Kártyás Dűlőút
24. 15 Kiságazat Dűlőút
25. 15 Közép Ágazat Dűlőút
26. 15 Marjalaki Kiss Lajos Utca
27. 15 Nagy Ferenc Utca
28. 15 Nimród Utca
29. 15 Szent László Utca 2-28
30. 15 Tinódi Utca
31. 15 Toldi Miklós Utca

15) 16. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 16 Corvin Utca 7-végig
3. 16 Dankó Pista Utca 1-3
4. 16 Vörösmarty Mihály Utca 1-29, 2-32

16) 17. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 17 Dankó Pista Utca 5-végig, és páros végig
3. 17 Mádai Lajos Utca
4. 17 Vörösmarty Mihály Utca 34-56

17) 18. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 18 Ady Endre Utca 14, és 14/A.
3. 18 Arany János Utca 12-végig, 1-től végig
4. 18 Bajcsy Zsilinszky Utca 2-26, 1-7-ig
5. 18 Katalin Utca
6. 18 Kóris Kálmán Utca
7. 18 Munkácsy Mihály Utca
8. 18 Széchenyi István Út 46-végig

18) 19. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 19 Bem József Utca 1-végig, 6-végig
3. 19 Bors vezér Utca 58-végig, 69-végig
4. 19 Gizella Utca
5. 19 Hadirokkantak Útja 52-66
6. 19 Kinizsi Pál Utca 1-21, 2-36
7. 19 Király Utca 4-26
8. 19 Kont István Utca 12-végig, 11-végig
9. 19 Lenke Utca
10. 19 Martinovics Ignác Utca 9-végig
11. 19 Sarolta Utca
12. 19 Soltész Nagy Kálmán Utca 10-14, 13-51
13. 19 Vörösmarty Mihály Utca 31-33, 79-végig, 88-végig

19) 20. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 20 Bem József Utca 4.sz.
3. 20 Bihari János Utca
4. 20 Bocskai István Utca
5. 20 Budai József Utca 3-13
6. 20 Király Utca 7-végig
7. 20 Kont István Utca 1-9, 2-10
8. 20 Martinovics Ignác Utca 1-7, páros oldal
9. 20 Soltész Nagy Kálmán Utca 34-78
10. 20 Szabó Lőrinc Sétány
11. 20 Vörösmarty Mihály Utca 78-86/A
12. 20 Zrínyi Ilona Utca 9-53, 2-46

20) 21. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 21 Belegrád Köz
3. 21 Bors vezér Utca 15-67, 2-56
4. 21 Hadirokkantak Útja 2-50
5. 21 Király Utca 1-5
6. 21 Melinda Utca
7. 21 Soltész Nagy Kálmán Utca 16-32
8. 21 Vörösmarty Mihály Utca 35-77

21) 22. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 26.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 22 Alföldi Utca
3. 22 Balassa Bálint Utca
4. 22 Berettyó Utca
5. 22 Csele Utca
6. 22 Csokonai Vitéz Mihály Utca
7. 22 Csonka Sor
8. 22 Egressy Gábor Utca
9. 22 Fövényszer Utca
10. 22 Ganz Ábrahám Utca
11. 22 Gombos Pál Utca
12. 22 Gvadányi József Utca
13. 22 Hollán Ernő Utca
14. 22 Jendrassik György Utca
15. 22 Jósva Utca
16. 22 Latorca Utca
17. 22 Lokomotív Utca
18. 22 Martin Károly Utca
19. 22 Nagypást Utca
20. 22 Pósa Lajos Utca
21. 22 Radnóti Miklós Utca
22. 22 Sík Utca
23. 22 Stromfeld Aurél Utca
24. 22 Tarló Utca
25. 22 Templom Tér
26. 22 Zagyva Utca
27. 22 Pilinszky János Utca

22) 23. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 26.

A B C
28. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
29. 23 Alkotmány Utca
30. 23 Babér Utca
31. 23 Bajza József Utca
32. 23 Barkóczy Ferenc Utca
33. 23 Bornemissza Gergely Utca
34. 23 Dráva Utca
35. 23 Duna Utca
36. 23 Forgács Antal Utca
37. 23 Franklin Benjámin Utca
38. 23 Garam Utca
39. 23 Gutenberg Utca
40. 23 Gyöngyösi István Utca
41. 23 Iskola Tér
42. 23 Kisfaludy Károly Utca 1-végig, 2-118
43. 23 Koppány Utca
44. 23 Kőris Utca
45. 23 Laborc Utca
46. 23 Lahner György Utca
47. 23 Lajta Utca
48. 23 Mező Utca
49. 23 Ottlik Géza Utca
50. 23 Poprád Utca
51. 23 Rába Utca
52. 23 Rendező Pályaudvar
53. 23 Régész Utca
54. 23 Sió Utca
55. 23 Szénfy Gusztáv Utca
56. 23 Tóth Pál Utca
57. 23 Zala Utca

23) 24. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 24 Huba Utca 42-végig
3. 24 Kassai Utca 38-végig
4. 24 Pozsonyi Utca 37-végig, 38-végig

24) 26. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 26 Apáczai Csere János Utca
3. 26 Balogh Ádám Utca
4. 26 Bottyán János Utca
5. 26 Budai József Utca páros végig, 15-végig
6. 26 Csabai Kapu 1-27
7. 26 Dobozy Mihály Utca
8. 26 Dugonics András Utca
9. 26 Eötvös Lóránd Utca
10. 26 Farkas Jenő Utca
11. 26 Irisz Utca
12. 26 Kinizsi Pál Utca 27-végig, 38-végig
13. 26 Középszer Utca 52-68-ig
14. 26 Lévay József Utca
15. 26 Mikszáth Kálmán Utca
16. 26 Műhely Utca
17. 26 Nárcisz Utca páratlan végig
18. 26 Semmelweis Ignácz Utca
19. 26 Sibrik Miklós Utca
20. 26 Soltész Nagy Kálmán Utca 53-139, 80-124-ig
21. 26 Szigligeti Ede Tér
22. 26 Szilágyi Dezső Utca 2-50, páratlan végig
23. 26 Vezér Utca 1-9, 2-14
24. 26 Zrínyi Ilona Utca 48-végig, 55-végig

25) 27. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 61.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 27 Bezerédi István Utca
3. 27 Csabai Kapu 29-végig, 46-végig
4. 27 Eszterházy Antal Utca
5. 27 Jászi Oszkár Utca
6. 27 Kankalin Utca
7. 27 Középszer Utca 1.sz.
8. 27 Nárcisz Utca páros végig
9. 27 Park Utca
10. 27 Petneházy Dávid Utca
11. 27 Soltész Nagy Kálmán Utca 134-végig, 145-végig
12. 27 Szilágyi Dezső Utca 52-végig
13. 27 Váncza Mihály Utca
14. 27 Venyige Utca
15. 27 Vezér Utca 11-végig, 16-végig

26) 28. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 28 Kós Károly Utca
3. 28 Középszer Utca 2-50, 3-17
4. 28 Papis Dűlő
5. 28 Perczel Mór Utca 1-33, 2-14
6. 28 Testvérvárosok Útja 4-18

27) 29. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 29 Aulich Lajos Utca
3. 29 Benke József Utca
4. 29 Csabai Kapu 2-44
5. 29 Derkovits Gyula Utca
6. 29 Dessewffy Arisztid Utca
7. 29 Görgey Artúr Utca
8. 29 Gyöngyvirág Utca
9. 29 Knézich Károly Utca
10. 29 Lázár Vilmos Utca
11. 29 Medgyessy Ferenc Utca
12. 29 Mikes Kelemen Utca
13. 29 Vasvári Pál Utca
14. 29 Vécsey Károly Utca

28) 30. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 30 Áchim András Utca
3. 30 Balassi Bálint Utca 2-10
4. 30 Bárczay Utca
5. 30 Csabavezér Út 2-50
6. 30 Egri Utca 2-8
7. 30 Gátőr Utca
8. 30 Hejő Utca
9. 30 Híd Utca
10. 30 Igazság Utca
11. 30 Károli Gáspár Tér
12. 30 Kázmér Utca
13. 30 Kertész Utca
14. 30 Koboz Utca
15. 30 Malom Utca
16. 30 Mécses Utca
17. 30 Mésztelep Utca
18. 30 Mésztelep Kolónia
19. 30 Nagyszalonta Utca
20. 30 Nándorfehérvári Utca
21. 30 Negyvennyolcas Utca
22. 30 Pusztaszeri Utca
23. 30 Sáfrány Köz
24. 30 Sütő János Utca páros végig
25. 30 Szamóca Utca
26. 30 Szeretet Utca
27. 30 Szirmai Utca
28. 30 Templom Utca
29. 30 Töltés Utca

29) 31. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 31 Ács Utca
3. 31 Almáskert Utca
4. 31 Asztalos Utca
5. 31 Bádogos Utca
6. 31 Balassi Bálint Utca 12-38, páratlan
7. 31 Benedekalja Utca
8. 31 Beniczky Lajos Utca
9. 31 Boglárka Utca
10. 31 Cement Utca
11. 31 Cementgyári Utca
12. 31 Csabavezér Út 62-144
13. 31 Csemetekert Utca
14. 31 Cseresznyés Utca
15. 31 Dália Utca
16. 31 Dohány Utca
17. 31 Dr. Kalocsay Kálmán Utca
18. 31 Egres Utca
19. 31 Egri Utca 10-végig, 1-végig
20. 31 Eszperantó Utca
21. 31 Farkas Antal Utca
22. 31 Futó Utca 2-végig páros
23. 31 Garbai Sándor Utca
24. 31 Gránátalma Utca
25. 31 Haladás Utca
26. 31 Izsó Miklós Utca
27. 31 Jegenyés Utca
28. 31 Kapitány Utca
29. 31 Káplár Utca
30. 31 Utca
31. 31 Kürt Utca
32. 31 Málnás Utca
33. 31 Mész Utca
34. 31 Nagyváradi Utca
35. 31 Panoráma Utca
36. 31 Pillangó Utca
37. 31 Rozmaring Utca
38. 31 Sátor Utca
39. 31 Síp Utca
40. 31 Sütő János Utca páratlan végig
41. 31 Szalag Utca
42. 31 Szűcs Sándor Utca
43. 31 Tábortűz Utca
44. 31 Vadrózsa Utca
45. 31 Világ Utca
46. 31 Zászló Utca

30) 33. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3516 Miskolc, Bacsinszky u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 33 Borbély Utca
3. 33 Cukrász Utca
4. 33 Csermák Antal Utca
5. 33 Dapsy László Utca
6. 33 Deák Ferenc Utca
7. 33 Déli Utca
8. 33 Egyetértés Utca
9. 33 Erzsébet királyné Útja 35-végig
10. 33 Kaffka Margit Utca
11. 33 Kárpitos Utca
12. 33 Kovács Utca
13. 33 Kozma Andor Utca
14. 33 Kőműves Utca
15. 33 Lakatos Utca
16. 33 Pesti Út 56-végig
17. 33 Rózsavölgyi Utca
18. 33 Simándy Pál Utca
19. 33 Szabó Károly Utca páros
20. 33 Szabó Zoltán Utca
21. 33 Szolártsik Sándor Tér páratlan
22. 33 Vizirózsa Utca

31) 34. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3516 Miskolc, Bacsinszky u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 34 Ág Utca
3. 34 Ághegy Utca
4. 34 Ághegy
5. 34 Ághegyi Dűlőút
6. 34 Állami gazdaság tanya
7. 34 Apátsági Út
8. 34 Bacsinszky András Utca
9. 34 Bruckner Tanya
10. 34 Csabagyöngye I. Dűlő
11. 34 Cserép Utca
12. 34 Csóznya Dűlőút
13. 34 Erzsébet Királyné Útja 1-33, és páros
14. 34 Farkas Dűlő
15. 34 Felhő Utca
16. 34 Fuvola Utca
17. 34 Garóca Dűlő
18. 34 Ginzery Sándor Utca
19. 34 Görömböly béke tsz tanya
20. 34 Görömbölyi Pincesor
21. 34 Harsányi Utca
22. 34 Hordó Utca
23. 34 Kálmán Imre Utca
24. 34 Kernye Dűlőút
25. 34 Lavotta Utca
26. 34 Lehár Ferenc Utca
27. 34 Lippa
28. 34 Madár Utca
29. 34 Melegoldal Dűlő
30. 34 Meredek Köz
31. 34 Mihályka
32. 34 Palántok Dűlőút
33. 34 Szabó Ervin Utca
34. 34 Szabó Károly Utca páratlan
35. 34 Szilva Dűlőút
36. 34 Szolártsik Sándor Tér páros
37. 34 Szőlő Utca
38. 34 Tábori rét Dűlőút
39. 34 Takata Út
40. 34 Tapolcai Utca
41. 34 Tarcsa Dűlő
42. 34 Tarcsa Dűlőút
43. 34 Tárogató Utca
44. 34 Tégla Utca
45. 34 Temetőalja Utca
46. 34 Templomhegy Dűlő
47. 34 Templomhegyi Utca
48. 34 Tul A Lippa Dűlőút
49. 34 Tücsök Utca
50. 34 Vadász Dűlő
51. 34 Vadász II. Dűlőút
52. 34 Vadász III. Dűlőút

32) 35. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3521 Miskolc, Miskolci u. 77.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 35 Apostol Bertalan Tér
3. 35 Árvácska Utca
4. 35 Babits Mihály Utca
5. 35 Barát Utca
6. 35 Benczúr Gyula Utca
7. 35 Hajnóczy József Utca
8. 35 Halom Utca
9. 35 Harang Utca
10. 35 Jenke Tanya
11. 35 Jenkei Utca
12. 35 Kassák Lajos Utca
13. 35 Koromházi Utca
14. 35 Magyar László Utca
15. 35 Marek József Utca
16. 35 Miskolci Utca 1-87, 2-64
17. 35 Mohostó Utca
18. 35 Nyírjes Dűlő
19. 35 Pipacs Utca
20. 35 Pólya Jenő Utca
21. 35 Posta Utca
22. 35 Somlay Artur Utca
23. 35 Szacsvay Imre Utca
24. 35 Szalay András Utca
25. 35 Szarkaláb Utca
26. 35 Szerb Antal Utca
27. 35 Tartsay Vilmos Utca
28. 35 Új Élet Utca
29. 35 Újkert Utca
30. 35 Váci Mihály Utca

33) 36. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3521 Miskolc, Miskolci u. 77.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 36 Akácos Utca
3. 36 Berekkert Utca
4. 36 Bogáncs Utca
5. 36 Egressy Béni Utca
6. 36 Erkel Ferenc Utca
7. 36 Fáskert Utca
8. 36 Feketehomok Utca
9. 36 Gémeskert Utca
10. 36 Harmados Dűlőút
11. 36 Kaptár Utca
12. 36 Kelet Utca
13. 36 Mályva Utca
14. 36 Méz Utca
15. 36 Miskolci Utca 89-végig, 66-végig
16. 36 Nagy László Utca
17. 36 Óvoda Utca
18. 36 Rák Utca
19. 36 Retek Utca
20. 36 Rezeda Utca
21. 36 Sárosi Gyula Utca
22. 36 Szabó Tanya
23. 36 Széna Utca
24. 36 Szent András Tér
25. 36 Szép Utca
26. 36 Szirmay Antal Utca

34) 37. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 37 Abaúji Utca
3. 37 Aradi Sétány
4. 37 Aradi Utca
5. 37 Bagoly Utca
6. 37 Bakonyi Utca
7. 37 Barassói Utca
8. 37 Barlang Utca
9. 37 Bokros Utca
10. 37 Csabai Utca
11. 37 Dehmel Nándor Sétány
12. 37 Denevér Utca
13. 37 Dési Huber István Utca
14. 37 Éden Utca
15. 37 Esze Tamás Utca
16. 37 Fagyöngy Utca
17. 37 Fajdos Dűlő
18. 37 Fajdos Utca
19. 37 Fecske Utca
20. 37 Fenyő Utca
21. 37 Fürj Utca
22. 37 Garas Sámuel Utca
23. 37 Gerle Utca
24. 37 Görömbölyi Út
25. 37 Harkály Utca
26. 37 Hattyú Utca
27. 37 Jogász Utca
28. 37 Károlyi Mihály Utca
29. 37 Kis Szent Benedek
30. 37 Kisbenedek Utca
31. 37 Kishonti Utca
32. 37 Kócsag Utca
33. 37 Külső csabai Utca
34. 37 Lapocka Dűlő
35. 37 Mátra Utca
36. 37 Mécs László Utca
37. 37 Mérnök Utca
38. 37 Mészáros Utca
39. 37 Nagyszentbenedek-hegyi Utca
40. 37 Perzsák Dűlő
41. 37 Rózsás Lang Tanya
42. 37 Szentkereszthegy
43. 37 Szitakötő Utca
44. 37 Tanító Utca
45. 37 Thaly Kálmán Utca
46. 37 Újjáépítés Utca
47. 37 Vadgalamb Utca
48. 37 Váradi Utca
49. 37 Veréb Utca
50. 37 Verne Gyula Utca
51. 37 Zempléni Utca
52. 37 Zilahi Utca

35) 38. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 38 Adriányi János Utca
3. 38 Alsóruzsin
4. 38 Apát Utca
5. 38 Aranyeső Utca
6. 38 Ásító Utca
7. 38 Baghy Gyula Utca
8. 38 Barabits Fülöp Sétány
9. 38 Bártfai Utca
10. 38 Bay Zoltán Tér
11. 38 Bencés Utca
12. 38 Bencések Útja
13. 38 Benedeki Pincesor
14. 38 Beregi Utca
15. 38 Branyiszkó Utca
16. 38 Csermőke
17. 38 Csermőke Dűlő
18. 38 Csizmadia Utca
19. 38 Dimitrov-hegy
20. 38 Domb Köz
21. 38 Egyetem Út 1-15, 19-végig, páros végig
22. 38 Egyetemváros
23. 38 Enyedi György Utca
24. 38 Gubás Utca
25. 38 Győri Utca
26. 38 Homonnai Utca
27. 38 Iglói Utca
28. 38 Iglói Út
29. 38 Imreh Zsigmond Utca
30. 38 Isaszeg Utca
31. 38 Kálvin János Sétány
32. 38 Katona József Utca
33. 38 Késmárki Utca
34. 38 Kis kőkötő Utca
35. 38 Kiskőkötő Dűlő
36. 38 Kisköves Dűlőút
37. 38 Kiss József Utca
38. 38 Kmetty János Utca
39. 38 Lenkei Zoltán Utca
40. 38 Léva Utca
41. 38 Lila Akác Utca
42. 38 Lőcsei Utca
43. 38 Magyarka
44. 38 Máriássy Sándor Utca
45. 38 Miskolctapolcai Út
46. 38 Monostor Utca
47. 38 Nagycsermőke Dűlő
48. 38 Nagykőkötő
49. 38 Nagykőkötő Utca
50. 38 Nagykőmázsa
51. 38 Napos Köz
52. 38 Naposdomb Köz
53. 38 Naposdomb Utca
54. 38 Nyitrai Utca
55. 38 Pákozd Utca
56. 38 Pazár István Sétány
57. 38 Platán Utca
58. 38 Püspöklak Utca
59. 38 Rézműves Utca
60. 38 Rimaszombati Utca
61. 38 Rozsnyói Utca
62. 38 Ruttkai György Utca
63. 38 Ruzsinszőlő Dűlő
64. 38 Ruzsinszőlő Utca
65. 38 Sellő Dűlő
66. 38 Selmeci Utca
67. 38 Szatmári Utca
68. 38 Szatmáry Király Pál Utca
69. 38 Szűrcsapó Utca
70. 38 Szűrszabó Utca
71. 38 Tavasz Utca
72. 38 Termál barlangfürdő
73. 38 Tímár Utca
74. 38 Tornai Utca
75. 38 Trencséni Utca
76. 38 Ungvári Utca
77. 38 Várhegy Utca
78. 38 Viola Utca
79. 38 Zárda Utca
80. 38 Zólyomi Utca
81. 38 Zsóri oldal Dűlő

36) 40. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 40 Középszer Utca 70-végig, 19.sz.
3. 40 Testvérvárosok Útja 20-végig

37) 41. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 41 Gesztenyés Utca 6-8, 12-14
3. 41 Mandulás Sétány
4. 41 Nyíri Dániel Utca
5. 41 Szentgyörgy Út 39-69

38) 42. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 42 Korach Mór Utca 21-végig
3. 42 Sályi István Utca páros végig
4. 42 Szentgyörgy Út 42-60
5. 42 Szilvás Utca páratlan végig

39) 43. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 43 Felsőruzsin Körút 1-23
3. 43 Szentgyörgy Út 16-40
4. 43 Szilvás Utca páros végig

40) 44. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 44 Áfonyás Utca 2-42 páros
3. 44 Gesztenyés Utca 1-23, 2-4, 10.sz.
4. 44 Szentgyörgy Út 23-37
5. 44 Szőlőskert Sétány

41) 45. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 45 Áfonyás Utca 21-31
3. 45 Európa Liget
4. 45 Felsőruzsin Körút 2-4
5. 45 Ifjúság Útja
6. 45 Szentgyörgy Út 1-7, 2-14

42) 46. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 46 Adler Károly Utca
3. 46 Hajós Alfréd Utca 1-végig, 6-tól végig
4. 46 Pattantyús Ábrahám Géza Utca

43) 47. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 47 Fényi Gyula Tér
3. 47 Hajós Alfréd Utca 2-4
4. 47 Klapka György Utca páratlan
5. 47 Mednyánszky László Utca

44) 48. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 48 Jósika Miklós Utca 1-25, 41-végig, 2-8,
3. 48 Klapka György Utca 2-20-ig
4. 48 Kölcsey Ferenc Utca
5. 48 Perczel Mór Utca 16-végig, 35-végig
6. 48 Tampere Lépcső

45) 49. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 49 Avastető
3. 49 Felsőszentgyörgy Dűlő
4. 49 Jósika Miklós Utca 10-végig, 29-39
5. 49 Klapka György Utca 22-végig
6. 49 Leszih Andor Utca

46) 50. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe:3525 Miskolc, Fábián u. 4., 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 50 Árok Utca
3. 50 Balázsdiák Utca
4. 50 Bércalja Utca
5. 50 Borostyán Utca
6. 50 Börzsöny Utca
7. 50 Cserhát Utca
8. 50 Csermely Utca
9. 50 Estike Utca
10. 50 Eszter Utca
11. 50 Felmező Utca
12. 50 Forrásvölgy Utca
13. 50 Forrásvölgy
14. 50 Kakas Dűlőút
15. 50 Katowice Utca 2-végig, 17-végig,
16. 50 Mecsek Utca
17. 50 Napraforgó Utca
18. 50 Petőfi Sándor Tér
19. 50 Pilis Utca
20. 50 Pintes Utca
21. 50 Robert Bosch park
22. 50 Sellő Utca
23. 50 Sólyom Utca
24. 50 Szentpéteri Kapu 1-47. és 81-végig
25. 50 Tag Utca
26. 50 Temető Sor
27. 50 Tetemvár Sor
28. 50 Tetemvár alsósor
29. 50 Tetemvár felsősor
30. 50 Tetemvár középsor

47) 51. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 49.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 51 Balaton Utca
3. 51 Benkő Sámuel Utca
4. 51 Berzsenyi Dániel Utca
5. 51 Bodrog Utca
6. 51 Ipoly Utca
7. 51 Istvánffy Gyula Utca
8. 51 Kamilla Utca
9. 51 Kapos Utca
10. 51 Kisfaludy Károly Utca 120-végig
11. 51 Kőrös Utca
12. 51 Levél Utca
13. 51 Mura Utca
14. 51 Páncél Utca
15. 51 Rét Utca
16. 51 Szrog Sámuel Utca
17. 51 Takta Utca
18. 51 Tapoly Utca
19. 51 Tavirózsa Utca
20. 51 Temes Utca (Takta utca lett)
21. 51 Tisza Utca
22. 51 Vadvirág Utca
23. 51 Velence Utca
24. 51 Visó Utca
25. 51 Visó Köz
26. 51 Zsedényi Béla Utca

48) 52. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Bollóalja u. 115.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 52 Akna Utca
3. 52 Állomás Tér
4. 52 Bánya Utca
5. 52 Barátság Tér
6. 52 Bellervölgy
7. 52 Bollóalja Utca 95-végig, 118-végig
8. 52 Bollóalja Dűlő
9. 52 Cséti Ottó Utca
10. 52 Debreceni Márton Tér
11. 52 Erdő Sor
12. 52 Erdősor Utca
13. 52 Farbaky István Utca
14. 52 Finkey József Utca
15. 52 Fülemile Utca
16. 52 Honszerző Utca
17. 52 Kőpad Utca
18. 52 Kőpad Dűlő
19. 52 Pap Tanya
20. 52 Péch Antal Utca
21. 52 Szén Utca
22. 52 Szentistványi Utca
23. 52 Taksony Utca
24. 52 Tárna Tér
25. 52 Újakna Utca
26. 52 Vadász Utca
27. 52 Vasút Utca

49) 53. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Csehov u. 6.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 53 Akácos Dűlőút
3. 53 Alma Dűlőút
4. 53 Árvácska Dűlőút
5. 53 Bimbó Utca
6. 53 Bodza Utca
7. 53 Bollóalja Utca 1-93, 2-116
8. 53 Csáby Lajos Uca
9. 53 Csajkovszkij Utca
10. 53 Csehov Utca
11. 53 Csernaj
12. 53 Dalárda Utca
13. 53 Elnök Dűlőút
14. 53 Epres Dűlőút
15. 53 Erenyő Utca
16. 53 Erenyő Völgy
17. 53 Erenyő
18. 53 Faller Jenő Utca
19. 53 Fátyolka Utca
20. 53 Fény Dűlőút
21. 53 Gerbera Dűlőút
22. 53 Hérics Utca
23. 53 Hidegoldal Dűlő
24. 53 Jácint Dűlőút
25. 53 Jónás Dűlőút
26. 53 Jónáshegy
27. 53 Jószerencse Utca
28. 53 Juhar Utca
29. 53 Kala Dűlőút
30. 53 Kankós Dűlő
31. 53 Kiserenyő
32. 53 Kispünkösdhegy
33. 53 Kodály Zoltán Utca
34. 53 Koncsorgó Dűlő
35. 53 Közkút Dűlőút
36. 53 Lauday János Utca
37. 53 Liszkay Gusztáv Utca
38. 53 Lugas Utca
39. 53 Meggyes Utca
40. 53 Meredély Dűlőút
41. 53 Nagy-Bakos Dűlőút
42. 53 Nagyerenyő Dűlőút
43. 53 Nagykerekhegy Dűlőút
44. 53 Nehéz Dűlőút
45. 53 Pálya Dűlőút
46. 53 Pereces Patak
47. 53 Pünkösdhegy
48. 53 Régi vasút Dűlőút
49. 53 Seregély Dűlőút
50. 53 Som Utca
51. 53 Szirom Utca
52. 53 Tábor Dűlőút
53. 53 Táncihegy
54. 53 Tehéntánc Dűlőút
55. 53 Tölgyfa köz Dűlőút
56. 53 Ucekaj Dűlő
57. 53 Vadász Köz

50) 54. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 54 Bakancs Dűlőút
3. 54 Bánfolyás Utca
4. 54 Bartók Köz
5. 54 Bartók Béla Utca 2-végig, 31-végig
6. 54 Batsányi János Utca
7. 54 Bölcs Utca
8. 54 Bródy Sándor Utca
9. 54 Csemete Utca
10. 54 Csendes Utca 1-25, 2-28
11. 54 Előhegy Utca 118-végig
12. 54 Endrődi Sándor Utca
13. 54 Eper Utca 22-52, 25-59
14. 54 Erdész Utca
15. 54 Fazekas Dűlőút
16. 54 Havas Utca
17. 54 Holló Utca
18. 54 Homok Utca
19. 54 Jázmin Utca
20. 54 Karinthy Frigyes Utca
21. 54 Kisbakos
22. 54 Kökény Utca
23. 54 Köln Utca
24. 54 Pecér Dűlőút
25. 54 Pecérvölgy
26. 54 Petákos Dűlőút
27. 54 Ságvári Endre Telep
28. 54 Somlyó Zoltán Utca
29. 54 Székely Utca
30. 54 Szikla Utca
31. 54 Tóth Árpád Utca
32. 54 Tömörkény István Utca
33. 54 Vajda János Utca
34. 54 Vasverő Utca 1-23, 2-24

51) 55. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 55 Ágó Dűlőút
3. 55 Alsó papírgyár Telep
4. 55 Árnyas Utca
5. 55 Baráthegy Dűlő
6. 55 Baráthegyalja Utca 7-végig, 112-végig
7. 55 Békés Utca
8. 55 Berkenye Utca
9. 55 Csanyik Utca
10. 55 Csanyik Völgy
11. 55 Cserje Utca
12. 55 Csipkés Utca
13. 55 Csóka Utca 2-24, 32-végig
14. 55 Előhegy Dűlőút
15. 55 Eper Utca 1-23, 2-20
16. 55 Erdészház
17. 55 Erdő Utca
18. 55 Fűrészmalom
19. 55 Gyertyán Utca
20. 55 Hegyalja Út 8-végig, 19-végig
21. 55 Honvéd Utca
22. 55 Hóvirág Utca
23. 55 Ibolya Utca
24. 55 Juhász Gyula Utca
25. 55 Karabély Utca
26. 55 Kisszilvás Völgy
27. 55 Körmöci Utca
28. 55 Kriptongyár
29. 55 Majláth István Utca
30. 55 Mohás Utca
31. 55 Móra Ferenc Utca
32. 55 Nagyszilvás Völgy
33. 55 Őz Utca
34. 55 Papír Utca
35. 55 Partos Utca
36. 55 Rigó Utca
37. 55 Rózsa Utca
38. 55 Saroglya Dűlőút
39. 55 Sas Utca
40. 55 Szépvölgy Utca
41. 55 Szilvásvölgy
42. 55 Uradalom Utca

52) 56. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 56 Ákos Utca
3. 56 Csipkevirág Utca
4. 56 Diófa Utca
5. 56 Előhegy Utca 2-80, 1-17
6. 56 Ferenczi Sándor Utca
7. 56 Gőz Utca
8. 56 Hajdú Utca
9. 56 Kemény Utca
10. 56 Kiss tábornok Út 50-végig, és páratlan végig
11. 56 Kondor Béla Utca
12. 56 Költő Utca
13. 56 Lankás Utca
14. 56 Lilla Utca
15. 56 Madách Imre Utca
16. 56 Nagy Lajos király Útja 2-30
17. 56 Sugár Utca
18. 56 Táncsics Mihály Utca
19. 56 Telepy György Utca
20. 56 Temető Utca
21. 56 Vas Gereben Utca
22. 56 Vince Utca
23. 56 Vörös Utca
24. 56 Zenta Utca

53) 57. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 57 Bánát Utca
3. 57 Bartók Béla Utca 1-29
4. 57 Blaha Lujza Utca
5. 57 Bodrogi Zsigmond Utca
6. 57 Boldog Utca
7. 57 Csavar Utca
8. 57 Dr. Peja Győző Emlékpark
9. 57 Irinyi János Utca
10. 57 Kempelen Farkas Utca
11. 57 Mária Utca
12. 57 Mogyoró Utca
13. 57 Mokri-Mészáros Utca
14. 57 Nagy Lajos király Útja 1-23
15. 57 Szervezet Utca
16. 57 Tokaji Ferenc Utca
17. 57 Tópart Utca

54) 58. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 58 Kuruc Utca 47-végig
3. 58 Nagy Lajos király Útja 25-végig, 32-végig

55) 59. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 59 Árpád Utca 64-végig
3. 59 Berekalja Utca
4. 59 Csendes Utca 27-végig, 30-végig
5. 59 Eper Utca 54-végig, 61-végig
6. 59 Erdőalja Telep
7. 59 Fényesvölgyi Utca
8. 59 Vasverő Utca 25-végig, 26-végig

56) 60. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 60 Aknász Utca
3. 60 Bányamécs Utca
4. 60 Budai Nagy Antal Utca 1-9
5. 60 Dorottya Utca
6. 60 Erdélyi Utca 16-végig
7. 60 Munkás Utca
8. 60 Róna Utca
9. 60 Szinyei Merse Pál Utca
10. 60 Vájár Utca

57) 61. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 61 Alkotás Utca
3. 61 Budai Nagy Antal Utca 2-4
4. 61 Csortos Gyula Utca
5. 61 Erdélyi Utca 2-14
6. 61 Hunfalvy Utca
7. 61 Kacsóh Pongrác Utca
8. 61 Kilián 10-es posta
9. 61 Kiss tábornok Út 30-48
10. 61 Lányi Ernő Utca

58) 62. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 62 Gagarin Utca
3. 62 Kandó Kálmán Utca
4. 62 Nyár Utca

59) 63. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 63 Bálint Utca
3. 63 Benedek Elek Utca
4. 63 Iván Utca 2-végig, 35-végig
5. 63 Köztársaság Utca
6. 63 Márton Bíró Utca
7. 63 Muhi Utca
8. 63 Pálma Utca
9. 63 Páfrány Utca

60) 64. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

1. A B C
2. Körzetszám Utcanév Házszám határ
3. 64 Búzavirág Dűlőút
4. 64 Császárhegy
5. 64 Endresz György Utca
6. 64 Fazola Henrik Utca
7. 64 Kárpáti Utca
8. 64 Móricz Zsigmond Utca
9. 64 Pünkösdhegy Utca
10. 64 Stadion Utca 1-17, 25-végig
11. 64 Szarkahegy 26-végig, 1-21, 29-végig

61) 65. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 65 Almás Utca
3. 65 Bertalan Utca
4. 65 Gitár Utca
5. 65 Hárfa Utca
6. 65 Hegedű Utca
7. 65 Kiss tábornok Út 14-28.
8. 65 Lant Utca
9. 65 Szarkahegy 23-27.

62) 67. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Andrássy u. 94.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 67 Andrássy Utca 51-végig, 76-végig
3. 67 Aranycsapat Tér
4. 67 Árvíz Utca
5. 67 Hatodik Utca
6. 67 Hetedik Utca
7. 67 Illyés Gyula Utca
8. 67 Iván Utca 1-33
9. 67 Kilencedik Utca
10. 67 Kiss tábornok Út 2-12.
11. 67 Lórántffy Zsuzsanna Utca
12. 67 Mónus Illés Utca
13. 67 Nyolcadik Utca
14. 67 Ötödik Utca
15. 67 Sportliget Utca
16. 67 Stadion Utca 19-23.
17. 67 Tamási Áron Utca
18. 67 Tizedik Utca
19. 67 Tizenegyedik Utca
20. 67 Vasgyári Újtelep

63) 68. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Első utca 10.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 68 Andrássy Utca 2-28, 3-39
3. 68 Avar Utca
4. 68 Bíró Utca 2-18, páratlan végig
5. 68 Daru Utca
6. 68 Fadrusz János Utca
7. 68 Gépész Utca páratlan
8. 68 Gergely Köz
9. 68 Görögszőlő Utca 1-végig, 2-22.
10. 68 Győri Kapu 160-végig
11. 68 Kabók Lajos Utca
12. 68 Kalapács Utca
13. 68 Liszt Ferenc Utca 15-végig, 18-végig
14. 68 Maros Utca
15. 68 Nemzetőr Utca
16. 68 Szamos Utca
17. 68 Szent Imre Tér
18. 68 Szerdahelyi Kálmán Utca
19. 68 Vasgyári Út 1-17.

64) 69. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Első utca 10.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 69 Alsószinva Utca
3. 69 Andrássy Utca 30-48, 41-49
4. 69 Ballagi Károly Utca
5. 69 Bíró Utca 20-28
6. 69 Első Utca
7. 69 Felsőszinva Utca
8. 69 Fürdő Utca
9. 69 Glanzer Miksa Utca 22-végig, 31-végig
10. 69 Harmadik Utca
11. 69 Irma Utca
12. 69 Kerpely Antal Utca
13. 69 Lónyay Menyhért Utca
14. 69 Mányoki Ádám Utca
15. 69 Második Utca
16. 69 Negyedik Utca
17. 69 Ógyár Tér
18. 69 Pléh Sándor Utca 13-végig, 14-végig
19. 69 Sétány Utca
20. 69 Teniszpálya Út
21. 69 Topiczer János Utca
22. 69 Újgyőri Főtér
23. 69 Vasgyári Út 2-végig, 19-végig

65) 70. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Első utca 10.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 70 Acél Utca
3. 70 Andor Utca 25-végig, 70-végig
4. 70 Böngér Utca
5. 70 Brigád Utca
6. 70 Csatorna Utca
7. 70 Előd Utca
8. 70 Gépész Utca páros
9. 70 Győri Kapu 117-től végig, 132-158
10. 70 Károly Utca
11. 70 Kavics Utca
12. 70 Kohász Utca páratlan oldal
13. 70 Liszt Ferenc Utca 1-13, 2-16
14. 70 Méhész Utca
15. 70 Miklós Utca
16. 70 Rácz Ádám Utca 28-végig, 25-végig
17. 70 Réz Utca
18. 70 Vas Utca

66) 71. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 71 Bánles dűlő Út
3. 71 Báthori Sor
4. 71 Cserfa Utca
5. 71 Galya Dűlőút
6. 71 Gorkij Sor
7. 71 Hengerész Utca
8. 71 Komlós Tető
9. 71 Ládi Telep 1-3, 2-4
10. 71 Ládi fatelep
11. 71 Lejtő Utca
12. 71 Lomb Utca
13. 71 Mély Út
14. 71 Nádastó Dűlő
15. 71 Nyárfa Utca
16. 71 Nyírjes Utca
17. 71 Olvasztár Utca
18. 71 Orgona Utca
19. 71 Örömhegy Utca
20. 71 Pajtás Utca
21. 71 Sás Utca
22. 71 Szántó Kovács János Utca
23. 71 Szeder Utca páratlan végig
24. 71 Szegedi Utca
25. 71 Tatárárok Utca páratlan végig
26. 71 Töbrös Utca
27. 71 Úttörő Utca
28. 71 Völgy Utca
29. 71 Vörös Bérc Utca

67) 72. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 72 Batthyány Sor
3. 72 Bolyai Farkas Utca
4. 72 Csermőkei Út
5. 72 Felső örömhegy Dűlőút
6. 72 Felsőruzsin Dűlő
7. 72 Utca
8. 72 Glanzer Miksa Utca 1-17, 2-20.
9. 72 Gózon Lajos Utca
10. 72 Hajnal Utca
11. 72 Hamerák Mihály Utca
12. 72 Jászai Mari Utca
13. 72 Jedlik Ányos Utca
14. 72 Kabar Utca
15. 72 Kikerics Utca
16. 72 Kismagashegy
17. 72 Kokilla Utca
18. 72 Kórház Utca
19. 72 Kristály Utca
20. 72 Krókusz Utca
21. 72 Liliom Utca
22. 72 Magashegy
23. 72 Magyar Utca
24. 72 Margaréta Utca
25. 72 Martinász Utca
26. 72 Mester Utca
27. 72 Mexikó Telep
28. 72 Mexikóvölgy Utca
29. 72 Nagymagashegy
30. 72 Nagymagoshegy
31. 72 Ó Utca
32. 72 Örömhegy Tető
33. 72 Örös Utca
34. 72 Pléh Sándor Utca 2-12, 1-11.
35. 72 Puskin Utca
36. 72 Sándor Utca
37. 72 Técsey Ferenc Utca
38. 72 Téglagyári Utca
39. 72 Varga Oldal
40. 72 Vargaoldal
41. 72 Vasöntő Utca

68) 73. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 73 Ládi Telep 5-végig, 6-végig
3. 73 Szeder Utca páros végig

69) 74. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 74 Barcsay Ábrahám Utca
3. 74 Békeszálló Telep
4. 74 Bercsényi Miklós Utca
5. 74 Csillag Utca
6. 74 Dobó István Utca
7. 74 Ernye Bán Utca
8. 74 Gábor Áron Utca
9. 74 Hold Utca
10. 74 Hutás Utca 24-végig, 27-végig
11. 74 Kalló Utca
12. 74 Karacs Teréz Utca
13. 74 Kiss Ernő Utca
14. 74 Középruzsin Dűlő
15. 74 MÁV Vasgyári Vasútállomás
16. 74 Nap Utca
17. 74 Orsó Utca
18. 74 Reisinger Ferenc Utca
19. 74 Ruzsini Utca 16-végig
20. 74 Salétrom Utca 25-végig, 30-végig
21. 74 Schweidel József Utca
22. 74 Szövő Utca
23. 74 Tatár Utca
24. 74 Tímár Malom Utca
25. 74 Török Ignác Utca

70) 75. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 75 Alsószentgyörgy
3. 75 Avasalja Utca 129.
4. 75 Damjanich János Utca
5. 75 Danyi Völgy
6. 75 Domb Utca
7. 75 Felsőavas hidegsor
8. 75 Felsőavas Lövei Sor
9. 75 Felsőavas Teleki Sor
10. 75 Füzes Utca
11. 75 Gyár Utca
12. 75 Hideg Sor
13. 75 Hutás Utca 1-25, 2-22
14. 75 Lövey Sor
15. 75 Muszkás Oldal
16. 75 Muszkás Telep
17. 75 Nagy Sándor Utca
18. 75 Nagyváthy János Utca páros végig
19. 75 Ruzsini Utca 2-14, páratlan végig
20. 75 Salétrom Utca 1-23, 2-28
21. 75 Tóth Sor
22. 75 Virág Utca
23. 75 Wesselényi Miklós Utca

71) 76. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 76 Bodó Sor
3. 76 Gyopár Utca
4. 76 Győri Kapu 28-70
5. 76 Jánosi Ferenc Utca
6. 76 Kőporos Utca
7. 76 Thököly Imre Utca 16-28

72) 77. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 99.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 77 Balázs Győző Tér
3. 77 Bokréta Utca
4. 77 Gálffy Ignác Utca
5. 77 Győri Kapu 63-85
6. 77 Hemann Ottó Utca

73) 78. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 78 Aba Utca
3. 78 Thököly Imre Utca 2-14 és 30.sz.
4. 78 Vászonfehérítő Utca 60-végig

74) 79. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 79 Andor Utca 1-23, 2-68
3. 79 Fém Utca
4. 79 Géza Utca
5. 79 Győri Kapu 103-115, 124-130
6. 79 Gyula Utca
7. 79 Kohász Utca páros oldal végig
8. 79 Kohó Utca
9. 79 Nyírfa Utca
10. 79 Őrs Utca
11. 79 Pál Utca
12. 79 Rácz Ádám Utca 19-23, 20-26
13. 79 Újítók Utca

75) 80. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri kapu 99-101.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 80 Báthori István Utca
3. 80 Béla Utca
4. 80 Ferenc Utca
5. 80 Győri Kapu 72-122, 87-101.
6. 80 József Utca
7. 80 Rácz Ádám Utca 2-18, 1-17.
8. 80 Zoltán Utca

76) 81. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc,Tizeshonvéd u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 81 Bársony János Utca 37-47
3. 81 Thököly Imre Utca páratlan végig
4. 81 Vászonfehérítő Utca 2-60, 5-végig

77) 82. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 5.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 82 Bársony János Utca 1-35 és páros végig
3. 82 Eszperantó Park
4. 82 Győri Kapu 2-26, 1-61
5. 82 Vászonfehérítő Utca 1.sz.

78) 83. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3533 Miskolc, Első utca 10.

Telephely: 3532 Miskolc, Lyukóbányai u. 77591. hrsz.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 83 Akác Dűlőút
3. 83 Andrássy Utca 50-74-ig
4. 83 Annabánya Dűlőút
5. 83 Annabánya Telep
6. 83 Bánya oldal Dűlőút
7. 83 Danlos
8. 83 Drenka Dűlő
9. 83 Drenka Dűlőút
10. 83 Garád Dűlőút
11. 83 Görögszőlő Utca 24-végig
12. 83 Herceg hajtás
13. 83 Jenakisz Tér
14. 83 Kánás Dűlő
15. 83 Kishajtás Dűlő
16. 83 Kiskánás Dűlő
17. 83 Kiskerekhegy Dűlőút
18. 83 Kiskirály Dűlő
19. 83 Kiskirályhegy Dűlő
20. 83 Kislyukó Dűlőút
21. 83 Kutyorvölgy
22. 83 Lyukóbánya Telep
23. 83 Lyukóbányai Út
24. 83 Lyukókitérő
25. 83 Lyukóoldal
26. 83 Lyukóvölgy
27. 83 Lyukóvölgy bánya Oldal
28. 83 Lyukóvölgy gulyakút
29. 83 Lyukóvölgy kishajtás
30. 83 Lyukóvölgy kitérő
31. 83 Lyukóvölgy kutyor Egyéb
32. 83 Magyar Tanya
33. 83 Nagykirályhegy Dűlő
34. 83 Őzugró Utca
35. 83 Őzugró Dűlő
36. 83 Pocem Dűlő
37. 83 Szabadság Utca
38. 83 Szarkahegy 2-24
39. 83 Szarkaláb Dűlő
40. 83 Szarkaláb Dűlőút
41. 83 Tátra Utca
42. 83 Testvériség Utca
43. 83 Torontáli Utca

79) 84. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 84 Baráthegyalja Utca 1-5, 2-110
3. 84 Csóka Utca 26-30
4. 84 Hegyalja Út 2-6, 1-17-ig

80) 85. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 85 Árpád Út 6-30
3. 85 Bánki Donát Utca
4. 85 Előhegy Utca 82-116
5. 85 Kuruc Utca 15-29
6. 85 Törökverő Utca

81) 86. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 18.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 86 Álmos Utca 2-6
3. 86 Arany János Tér
4. 86 Bulcsu Utca 16-végig, 17-végig
5. 86 Gyóni Géza Utca 1-5, 2-6
6. 86 Hámán Kató Telep
7. 86 Szeles Utca páratlan végig
8. 86 Szentpéteri Kapu 2-62

82) 87. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

1. A B C
2. Körzetszám Utcanév Házszám határ
3. 87 Aggteleki Utca
4. 87 Blaskovics László Utca
5. 87 Dobsinai Utca
6. 87 Kakashegy
7. 87 Katowice Utca 1-15
8. 87 Rózsás Dűlő
9. 87 Rózsás Dűlőút
10. 87 Szabadka Dűlő
11. 87 Szentpéteri Kapu 49-79, 70-végig
12. 87 Széphegy Dűlőút
13. 87 Veresbugyik Dűlőút

83) 88. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 30.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 88 Corvin Utca 1-5
3. 88 Deborah Sétány
4. 88 Duszik Lajos Sétány
5. 88 Király Utca 28-végig
6. 88 Vörösmarty Mihály Utca 58-72

84) 90. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 90 Bizony Ákos Utca
3. 90 Bognár Utca
4. 90 Csabavezér Út 1-135
5. 90 Déli terelő
6. 90 Fogarasi Utca
7. 90 Futó Utca páratlan végig
8. 90 Gárdonyi Géza Utca
9. 90 Görgős Utca
10. 90 Hock J. Utca
11. 90 Május 1. Telep
12. 90 Nádas Utca
13. 90 Nagyszebeni Utca
14. 90 Palánt Dűlő
15. 90 Pesti Út 2-54 és páratlan végig
16. 90 Pöltenberg Utca
17. 90 Rodostó Utca
18. 90 Segesvári Utca
19. 90 Szózat Utca
20. 90 Tallér Utca
21. 90 Tatárdomb Telep

85) 91. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3518 Miskolc, Egyetemváros E/4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 91 Egyetem Út 17.sz.
3. 91 Egyetem kollégistái

86) 92. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 92 Áfonyás Utca 1-19
3. 92 Felsőruzsin Körút 6-végig, 25-végig
4. 92 Korach Mór Utca 1-19, és páros végig
5. 92 Középszer Utca 21-végig
6. 92 Sályi István Utca páratlan végig
7. 92 Szentgyörgy Út 9-19, 71-végig, 62-végig

87) 94. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 94 Boróka Utca
3. 94 Czinka Panna Utca
4. 94 Csákány Utca
5. 94 Csille Utca
6. 94 Fenyves Utca
7. 94 Könyves Kálmán Utca
8. 94 Mongol Utca
9. 94 Otthon Tér
10. 94 Tatár Köz
11. 94 Tatár Domb
12. 94 Tatárárok Utca páros végig
13. 94 Üllő Utca
14. 94 Verseny Utca

88) 95. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 95 Árpád Út 1-végig, 32-60
3. 95 Kuruc Utca 31-45
4. 95 Pálosok Parkja

89) 96. számú háziorvosi körzet

Rendelő címe: 3535 Miskolc, Batsányi u. 9.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám határ
2. 96 Béke Utca
3. 96 Bükk Utca
4. 96 Erzsébet Sétány
5. 96 Fazola Frigyes Sétány
6. 96 Fehérkőlápa
7. 96 Fülep József Utca
8. 96 Garadna
9. 96 Garadnavölgy
10. 96 Haller György Utca
11. 96 Hámor Sétány
12. 96 Hársfa Utca
13. 96 Hegyes Utca
14. 96 Honfoglalás Park
15. 96 II. János Pál pápa Tér
16. 96 János Utca
17. 96 Jávorkút
18. 96 Kerekhegy
19. 96 Kosztolányi Dezső Sétány
20. 96 Kurtabérc
21. 96 Kuruc Utca 1-13, 2-végig
22. 96 Létrástető
23. 96 Losonczi István Utca
24. 96 Lux Kálmán Lépcsősor
25. 96 Majálispark
26. 96 Ómassa Telep
27. 96 Ómassa Utca
28. 96 Palota Utca
29. 96 Palota szálló üdülő
30. 96 Pávai Vajna Ferenc Sétány
31. 96 Pisztrángtelep
32. 96 Puskaporos
33. 96 Puskás Tivadar Utca
34. 96 Rozgonyi Piroska Utca
35. 96 Sebesvíz
36. 96 Szabadság kút
37. 96 Szeleta Utca
38. 96 Szentlélek
39. 96 Tapolcarét
40. 96 Teniszpálya Utca
41. 96 Tölgy Utca
42. 96 Újmassa
43. 96 Vadas Jenő Utca
44. 96 Vadászlak
45. 96 Vár Utca
46. 96 Vásárhelyi István Utca
47. 96 Vásárhelyi István Sétány
48. 96 Vesszős

A 30/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete * 

A házi gyermekorvosi körzetek ellátási területe

1) 1. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 1 Akác Utca
3. 1 Arany János Tér
4. 1 Attila Utca
5. 1 Batthyány Lajos Utca
6. 1 Botond Utca
7. 1 Bruckner Győző Utca
8. 1 Bulcsú Utca
9. 1 Csengey Gusztáv Utca
10. 1 Csizmadia Köz
11. 1 Deák Ferenc Tér
12. 1 Fábián Kapu
13. 1 Horváth Lajos Utca
14. 1 Hősök Tere
15. 1 Kálvin János Utca
16. 1 Kandia Utca
17. 1 Kazinczy Ferenc Utca
18. 1 Lehel Utca
19. 1 Madarász Viktor Utca
20. 1 Mátyás király Utca
21. 1 Nagy Ferenc Utca
22. 1 Nagy Imre Utca
23. 1 Nimród Utca
24. 1 Rákóczi Ferenc Utca
25. 1 Régiposta Utca
26. 1 Széchenyi István Utca 1-33, 2-38
27. 1 Szeles Utca 2-22, páratlan
28. 1 Szent László Utca
29. 1 Szentpáli Utca
30. 1 Szűcs Sámuel Utca
31. 1 Tél Utca
32. 1 Tetemvár Középsor
33. 1 Tinódi Utca
34. 1 Toldi Miklós Utca

2) 2. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 2 Ágazat Dűlő
3. 2 Akó Utca
4. 2 Bábonyibérc Alsósor
5. 2 Bábonyibérc Dűlő
6. 2 Bábonyibérc Hegy
7. 2 Bábonyibérc Sor
8. 2 Bábonyibérc Telep
9. 2 Bábonyibérc Újtelep
10. 2 Bábonyibérc Sor
11. 2 Bábonyibérc Felső sor
12. 2 Bábonyibérc új Telep
13. 2 Bandzsalgó Dűlő
14. 2 Bandzsalgó Utca
15. 2 Baraca Telep (Bábonyibérc)
16. 2 Bedegvölgy Utca
17. 2 Bedegvölgy Dűlő
18. 2 Bikás Ágazat Dűlőút
19. 2 Bodótető Dűlőút
20. 2 Bunda Dűlő
21. 2 Búzavirág Utca
22. 2 Csattos Hegy
23. 2 Csótó Dűlőút
24. 2 Dísz Tér
25. 2 Dóczy József Utca
26. 2 Eszperantó Tér
27. 2 Feszty Árpád Utca
28. 2 Ilona Utca
29. 2 Istenhegy Dűlő
30. 2 Kánás Dűlő
31. 2 Kátyás Dűlőút
32. 2 Kis Ágazat Dűlőút
33. 2 Kis Császár Dűlőút
34. 2 Kiskőbánya Utca
35. 2 Kiskőbánya TSZ Tanya
36. 2 Kiskőbányaszőlő Dűlő
37. 2 Közdomb
38. 2 Közdomb Utca
39. 2 Közdomb I. Sor
40. 2 Közdomb II. Sor
41. 2 Közdomb III. Sor
42. 2 Közdomb IV. Sor
43. 2 Közdomb V. Sor
44. 2 Közdomb VI. Sor
45. 2 Közép-Ágazat Dűlőút
46. 2 Közép Császár Dűlőút
47. 2 Major Utca
48. 2 Margitta Dűlő
49. 2 Margittai Utca
50. 2 Marjalaki Kiss Lajos Utca
51. 2 Muskátli Utca
52. 2 Nagy Császár Dűlőút
53. 2 Nagyváthy János Utca 1-3-ig
54. 2 Napfény Utca
55. 2 Napfürdő Utca
56. 2 Napsugár Utca
57. 2 Pacsírta Utca
58. 2 Parittya Utca
59. 2 Prizma Utca
60. 2 Serház Utca 6.sz. kivételével végig
61. 2 Szegfű Utca
62. 2 Szent Anna Utca
63. 2 Szent Anna Tér
64. 2 Szent István Utca páros
65. 2 Szepessy Pál Utca
66. 2 Szivárvány Utca
67. 2 Tizeshonvéd Köz
68. 2 Tizeshonvéd Utca
69. 2 Vologda Utca
70. 2 Wass Albert Utca

3) 3. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Malomszög u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 3 Alsó Sor
3. 3 Arnóti Sor
4. 3 Avasalja Utca
5. 3 Bartók Béla Tér
6. 3 Csabai Sor
7. 3 Csalogány Utca
8. 3 Csáti Sor
9. 3 Csonka Sor
10. 3 Dayka Gábor Utca
11. 3 Dr. Győri Nagy Lajos Lépcsősor
12. 3 Első Sor (Nagyavas)
13. 3 Erzsébet Tér
14. 3 Európa Tér
15. 3 Fasor Utca
16. 3 Földes Ferenc Utca
17. 3 Geró János Utca
18. 3 Győri Sor
19. 3 Harmadik Sor (Nagyavas)
20. 3 Horváth Tető
21. 3 Hunyadi János Utca
22. 3 Irányi Dániel Utca
23. 3 Jézuskút Sor
24. 3 Kisavas Sor
25. 3 Kisavas I. Sor
26. 3 Kisavas II. Sor
27. 3 Kisavas III. Sor
28. 3 Kisavas IV. Sor
29. 3 Kisavas V. Sor
30. 3 Kis-Hunyad Utca
31. 3 Középső Sor
32. 3 Lajos Sor
33. 3 Lajos Árpád Utca
34. 3 Latabár Sor
35. 3 Leiningen Károly Utca
36. 3 Malomszög Utca
37. 3 Második Sor
38. 3 Meggyesalja Utca
39. 3 Mélyvölgy Utca
40. 3 Mindszent Tér
41. 3 Mindszenti József bíboros Tér
42. 3 Nagy-Avas Felsősor
43. 3 Nagyavasi Sor
44. 3 Nagyavas-Közép Sor
45. 3 Nagyváthy János Utca 5-végig
46. 3 Nefelejcs Utca
47. 3 Papszer Utca
48. 3 Pázmány Sor
49. 3 Petőfi Sor
50. 3 Petőfi Sándor Utca
51. 3 Rácz Sor
52. 3 Rácz György Utca
53. 3 Reményi Ede Utca
54. 3 Serház Utca 6.sz.
55. 3 Szent István Utca páratlan
56. 3 Szent István Tér
57. 3 Szigeti Sor
58. 3 Teleki Sor
59. 3 Teleki Blanka Utca
60. 3 Tompa Mihály Utca
61. 3 Toronyalja Utca
62. 3 Tulipán Utca
63. 3 Városház Tér
64. 3 Zöldfa Utca
65. 3 Zsolcai Sor

4) 4. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 4 Alsóbábonyibérc
3. 4 Árok Utca
4. 4 Balázsdiák Utca
5. 4 Bércalja Utca
6. 4 Borostyán Utca
7. 4 Börzsöny Utca
8. 4 Cserhát Utca
9. 4 Csermely Utca
10. 4 Déryné Utca
11. 4 Dózsa György Út
12. 4 Dr. Antall József Park
13. 4 Egressy Béni Tér
14. 4 Estike Utca
15. 4 Eszter Utca
16. 4 Fábián Utca
17. 4 Fazekas Utca
18. 4 Felmező Utca
19. 4 Forrásvölgy Utca
20. 4 Galagonyás Sor
21. 4 Id. Rubik Ernő Utca
22. 4 Jókai Mór Utca
23. 4 Kakashegy
24. 4 Kossuth Lajos Utca
25. 4 Laborfalvi Róza Utca
26. 4 Mecsek Utca
27. 4 Napraforgó Utca
28. 4 Pallós Utca
29. 4 Palóczy László Utca
30. 4 Patak Utca
31. 4 Petőfi Sándor Tér
32. 4 Pilis Utca
33. 4 Pintes Utca
34. 4 Serbu Adolf Utca
35. 4 Sólyom Utca
36. 4 Százszorszép Utca
37. 4 Szellő Utca
38. 4 Szemere Kert
39. 4 Szent Erzsébet Sétány
40. 4 Szentpéteri Kapu 1-67, 2-68
41. 4 Tag Utca
42. 4 Tárkányi Béla Utca
43. 4 Temetősor
44. 4 Tetemvár Felsősor
45. 4 Tetemvári Sor

5) 6. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 68.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 6 Aggteleki Utca
3. 6 Álmos Utca
4. 6 Blaskovics László Utca
5. 6 Dobsinai Utca
6. 6 Gömöri Tér
7. 6 Gubacska Tanya
8. 6 Gyóni Géza Utca
9. 6 Hámán Kató Telep
10. 6 Hét Vezér Tér
11. 6 Huba Utca
12. 6 Huszár Utca
13. 6 Kassai Utca
14. 6 Katowice Utca
15. 6 Kolozsvári Utca
16. 6 Latkóczki Lajos Utca
17. 6 Leventevezér Utca
18. 6 Lovarda Utca
19. 6 Mechatronikai Park
20. 6 Pozsonyi Utca
21. 6 Repülőtér
22. 6 Repülőtéri Út
23. 6 Robert Bosch Park
24. 6 Rózsás Dűlő
25. 6 Rózsás Dűlőút
26. 6 Szabadka Dűlő
27. 6 Szentpéteri Kapu 69-végig, 70. sz. végig
28. 6 Széphegyi Dűlőút
29. 6 Tass Utca
30. 6 Temesvári Utca
31. 6 Tetemvár Alsósor
32. 6 Veresbugyik Dűlőút
33. 6 Zombori Utca

6) 8. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 4.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 8 Állomás Tér
3. 8 Állomás Utca
4. 8 Augusztus 20. Utca
5. 8 Bajcsy-Zsilinszky Utca 29-végig, 28-végig
6. 8 Baross Gábor Út
7. 8 Belegrád Köz
8. 8 Besenyői Utca
9. 8 Boldva Utca
10. 8 Bólyai János Utca
11. 8 Bors vezér Utca
12. 8 Buzogány Utca
13. 8 Csorba Telep
14. 8 Éder György Utca
15. 8 Eperjesi Utca
16. 8 Fonoda Utca
17. 8 Gizella Utca
18. 8 Gyimesi Utca
19. 8 Hadirokkantak Utca
20. 8 Halász Utca
21. 8 Harmat Utca
22. 8 Hernád Utca
23. 8 József Attila Telep
24. 8 József Attila Utca
25. 8 Kandó Kálmán Tér
26. 8 Kartács Utca
27. 8 Kispánt Dűlő
28. 8 Kőrösi Csoma Sándor Utca
29. 8 Kruspér István Utca
30. 8 Latabár Endre Utca
31. 8 Lékai Utca
32. 8 Lenke Utca
33. 8 MÁV Telep
34. 8 Melinda Utca
35. 8 Pázsit Utca
36. 8 Pfaff Ferenc Utca
37. 8 Rakottyás Dűlőút
38. 8 Rendező Pályaudvar
39. 8 Sajó Utca
40. 8 Sajószigeti Utca
41. 8 Sarolta Utca
42. 8 Selyemrét Utca
43. 8 Soltész Nagy Kálmán Utca 9-15, 10-32.
44. 8 Sorompó Utca
45. 8 Szabó Lőrinc Sétány
46. 8 Szekerész Utca
47. 8 Szeles Utca 66-tól végig
48. 8 Szinva Utca
49. 8 Szondy György Telep
50. 8 Szondy György Utca
51. 8 Tiszai Pályaudvar
52. 8 Tölgyesi Utca
53. 8 Tömösi Utca
54. 8 Tüzér Utca
55. 8 Üteg Utca
56. 8 Vágóhíd Utca
57. 8 Váltó Utca
58. 8 Vanczák Telep
59. 8 Várközi Lajos Utca
60. 8 Vásárhelyi Pál Utca
61. 8 Vásártéri Utca
62. 8 Vereckei Utca
63. 8 Vikend Telep
64. 8 Vitéz Utca
65. 8 Vörösmarty Mihály Utca 35-végig
66. 8 Zámenhof Utca
67. 8 Zielinszky Szilárd Utca
68. 8 Zsigmondy Vilmos Utca

7) 9. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 24.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 9 Alföldi Utca
3. 9 Alkotmány Utca
4. 9 Babér Utca
5. 9 Bajza József Utca
6. 9 Balassa Utca
7. 9 Balaton Utca
8. 9 Barkóczy Ferenc Utca
9. 9 Benkő Sámuel Utca
10. 9 Berettyó Utca
11. 9 Berzsenyi Dániel Utca
12. 9 Bodrog Utca
13. 9 Bornemissza Gergely Utca
14. 9 Csele Utca
15. 9 Csokonai Vitéz Mihály Utca
16. 9 Csonka János Utca
17. 9 Dráva Utca
18. 9 Duna Utca
19. 9 Egressy Gábor Utca
20. 9 Forgács Antal Utca
21. 9 Fövényszer Utca
22. 9 Franklin Benjámin Utca
23. 9 Ganz Ábrahám Utca
24. 9 Garam Utca
25. 9 Gutenberg Utca
26. 9 Gvadányi József Utca
27. 9 Gyöngyösi István Utca
28. 9 Hollán Ernő Utca
29. 9 Ipoly Utca
30. 9 Iskola Tér
31. 9 Istvánffy Gyula Utca
32. 9 Jendrassik György Utca
33. 9 Jósva Utca
34. 9 Kamilla Utca
35. 9 Kapos Utca
36. 9 Kisfaludy Károly Utca
37. 9 Koppány Utca
38. 9 Kőris Utca
39. 9 Kőrös Utca
40. 9 Laborc Utca
41. 9 Lahner György Utca
42. 9 Lajta Utca
43. 9 Latorca Utca
44. 9 Levél Utca
45. 9 Lokomotív Utca
46. 9 Martin Károly Utca
47. 9 MÁV 3-as Őrház
48. 9 Mező Utca
49. 9 Mura Utca
50. 9 Nagypást Tanya
51. 9 Ottlik Géza Utca
52. 9 Páncél Utca
53. 9 Pilinszki János Utca
54. 9 Poprád Utca
55. 9 Pósa Lajos Utca
56. 9 Rába Utca
57. 9 Radnóti Miklós Utca
58. 9 Régész Utca
59. 9 Rét Utca
60. 9 Sik Utca
61. 9 Sió Utca
62. 9 Stromfeld Aurél Utca
63. 9 Szénfy Gusztáv Utca
64. 9 Szrog Sámuel Utca
65. 9 Takta Utca
66. 9 Tapoly Utca
67. 9 Tarló Utca
68. 9 Tarna Utca
69. 9 Tavirózsa Utca
70. 9 Temes Utca
71. 9 Templom Tér
72. 9 Tisza Utca
73. 9 Tóth Pál Utca
74. 9 Vadvirág Utca
75. 9 Velence Utca
76. 9 Visó Utca
77. 9 Visó Köz
78. 9 Zagyva Utca
79. 9 Zala Utca
80. 9 Zsedényi Béla Utca

8) 10. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3521 Miskolc, Halom u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 10 Akácos Utca
3. 10 Árvácska Utca
4. 10 Apostol Bertalan Tér
5. 10 Babits Mihály Utca
6. 10 Barát Utca
7. 10 Benczúr Gyula Utca
8. 10 Berekkert Utca
9. 10 Bogáncs Utca
10. 10 Egressy Béni Utca
11. 10 Erkel Ferenc Utca
12. 10 Fáskert Utca
13. 10 Fekete homok Utca
14. 10 Gémeskert Utca
15. 10 Hajnóczy József Utca
16. 10 Halom Utca
17. 10 Harang Utca
18. 10 Harmatos Dűlőút
19. 10 Jenke Tanya
20. 10 Jenke Utca
21. 10 Kaptár Utca
22. 10 Kassák Lajos Utca
23. 10 Kelet Utca
24. 10 Koromházi Utca
25. 10 Magyar László Utca
26. 10 Mályva Utca
27. 10 Marek József Utca
28. 10 Méz Utca
29. 10 Miskolci Utca
30. 10 Mohostó Utca
31. 10 Nagy László Utca
32. 10 Nyírjes Dűlő
33. 10 Óvoda Utca
34. 10 Pipacs Utca
35. 10 Pólya Jenő Utca
36. 10 Posta Utca
37. 10 Rák Utca
38. 10 Retek Utca
39. 10 Rezeda Utca
40. 10 Sárosi Gyula Utca
41. 10 Somlay Artúr Utca
42. 10 Szabó Tanya
43. 10 Szacsvay Imre Utca
44. 10 Szalay András Utca
45. 10 Széna Utca
46. 10 Szent András Tér
47. 10 Szép Utca
48. 10 Szerb Antal Utca
49. 10 Szirmay Antal Utca
50. 10 Tartsay Vilmos Utca
51. 10 Új Élet Utca
52. 10 Újkert Utca
53. 10 Váci Mihály Utca

9) 11. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 11.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 11 Ady Endre Utca
3. 11 Arany János Utca
4. 11 Bajcsy-Zsilinszky Út 1-27, 2-26
5. 11 Bem József Utca páratlan
6. 11 Bethlen Gábor Utca
7. 11 Bocskai István Utca
8. 11 Búza Tér
9. 11 Gombos Pál Utca
10. 11 Hatvanötösök Útja
11. 11 Katalin Utca
12. 11 Kinizsi Pál Utca 1-17, 2-16
13. 11 Király Utca 1-3, 7-19, 2-26
14. 11 Kont István Utca
15. 11 Kóris Kálmán Utca
16. 11 Martinovics Ignác Utca
17. 11 Soltész Nagy Kálmán Utca 1-5, 17-27, 2-8, 34-56
18. 11 Szeles Utca 24-64
19. 11 Szendrei János Utca
20. 11 Vörösmarty Mihály Utca 1-33 és páros oldal végig
21. 11 Zsolcai Kapu

10) 12. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 11.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 12 Apáczai Csere János Utca
3. 12 Aulich Lajos Utca 2-18, 1-végig
4. 12 Balogh Ádám Utca
5. 12 Bem József Utca páros végig
6. 12 Benke József Utca
7. 12 Bihari János Utca
8. 12 Bottyán János Utca
9. 12 Budai József Utca
10. 12 Corvin Utca
11. 12 Csabai Kapu 2-42, 1-25
12. 12 Dankó Pista Utca
13. 12 Deborah Sétány
14. 12 Derkovits Gyula Utca
15. 12 Dessewffy Arisztid Utca
16. 12 Dobozy Mihály Utca
17. 12 Dugonics Árpád Utca
18. 12 Duszik Lajos Sétány
19. 12 Eötvös Lóránd Utca
20. 12 Farkas Jenő Utca
21. 12 Görgey Artúr Utca
22. 12 Gyöngyvirág Utca
23. 12 Kinizsi Pál Utca 19-végig, 18-végig
24. 12 Király Utca 28-végig, 5. sz., 21-végig
25. 12 Knézich Károly Utca
26. 12 Lázár Vilmos Utca
27. 12 Lévay József Utca
28. 12 Mádai Lajos Utca
29. 12 Mártírok Utcája
30. 12 Medgyessy Ferenc Utca
31. 12 Mikes Kelemen Utca
32. 12 Mikszáth Kálmán Utca
33. 12 Munkácsi Mihály Utca
34. 12 Perczel Mór Utca 34-50
35. 12 Semmelweis Ignác Utca
36. 12 Sibrik Miklós Utca
37. 12 Soltész Nagy Kálmán Utca 29-107, 58-116
38. 12 Szabadságharc Utca
39. 12 Széchenyi István Út 35-től végig, 40-végig
40. 12 Szemere Bertalan Utca
41. 12 Szigligeti Ede Tér
42. 12 Szilágyi Dezső Utca
43. 12 Szinva Terasz
44. 12 Uitz Béla Utca
45. 12 Vasvári Pál Utca
46. 12 Vécsey Károly Utca
47. 12 Vezér Utca 19-től végig, 2-14-ig
48. 12 Zrínyi Ilona Utca

11) 16. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3508 Miskolc, Koboz u. 2.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 16 Áchim András Utca
3. 16 Ács Utca
4. 16 Almáskert Utca
5. 16 Asztalos Utca
6. 16 Bádogos Utca
7. 16 Balassi Bálint Utca
8. 16 Bárczay Utca
9. 16 Benedekalja Utca
10. 16 Beniczky Lajos Utca
11. 16 Bizony Ákos Utca
12. 16 Boglárka Utca
13. 16 Bognár Utca
14. 16 Cement Utca
15. 16 Cementgyári Utca
16. 16 Csabavezér Út
17. 16 Csemetekert Utca
18. 16 Cseresznyés Utca
19. 16 Dália Utca
20. 16 Dohány Utca
21. 16 Dr. Kalocsay Kálmán Utca
22. 16 Egres Utca
23. 16 Egri Utca
24. 16 Eszperantó Utca
25. 16 Farkas Antal Utca
26. 16 Fogarasi Utca
27. 16 Futó Utca
28. 16 Garbai Sándor Utca
29. 16 Gárdonyi Géza Utca
30. 16 Gátőr Utca
31. 16 Görgös Utca
32. 16 Gránátalma Utca
33. 16 Haladás Utca
34. 16 Hejő Utca
35. 16 Híd Utca
36. 16 Hock János Utca
37. 16 Igazság Utca
38. 16 Izsó Miklós Utca
39. 16 Jegenyés Utca
40. 16 Kapitány Utca
41. 16 Káplár Utca
42. 16 Károlyi Gáspár Tér
43. 16 Kázmér Utca
44. 16 Kertész Utca
45. 16 Kis Szent Benedek
46. 16 Koboz Utca
47. 16 Utca
48. 16 Kürt Utca
49. 16 Málnás Utca
50. 16 Malom Utca
51. 16 Mécses Utca
52. 16 Mész Utca
53. 16 Mésztelepi Kolónia
54. 16 Mésztelep Utca
55. 16 Nádas Utca
56. 16 Nagyszalonta Utca
57. 16 Nagyszebeni Utca
58. 16 Nagyváradi Utca
59. 16 Nándorfehérvári Utca
60. 16 Negyvennyolcas Utca
61. 16 Palánt Dűlő
62. 16 Panoráma Utca
63. 16 Perzsák Dűlő
64. 16 Pillangó Utca
65. 16 Pöltenberg Ernő Utca
66. 16 Próbatétel Utca
67. 16 Pusztaszeri Utca
68. 16 Rodostó Utca
69. 16 Rozmaring Utca
70. 16 Sátor Utca
71. 16 Segesvári Utca
72. 16 Síp Utca
73. 16 Sütő János Utca
74. 16 Szalag Utca
75. 16 Szamóca Köz
76. 16 Szeretet Utca
77. 16 Szirmai Utca
78. 16 Szózat Utca
79. 16 Szűcs Sándor Utca
80. 16 Tábortűz Utca
81. 16 Tallér Utca
82. 16 Templom Utca
83. 16 Töltés Utca
84. 16 Vadrózsa Utca
85. 16 Világ Utca
86. 16 Zászló Utca

12) 17. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 17 Áfonyás Utca 2-8
3. 17 Európa Liget
4. 17 Gesztenyés Utca 2-8, 12-14, 1-11
5. 17 Ifjúság Utca 12-14
6. 17 Középszer Utca 34-végig, 67.sz.
7. 17 Szentgyörgy Út 7-37
8. 17 Szőlőskert Sétány
9. 17 Testvérvárosok Útja 20-végig

13) 18. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 14.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 18 Áfonyás Utca 21-végig, 10-20-ig
3. 18 Aulich Lajos Utca 20-tól végig
4. 18 Bezerédi István Utca
5. 18 Csabai Kapu 27-végig, 44-végig
6. 18 Eszterházy Antal Utca
7. 18 Gesztenyés Utca 13-23, 10.sz.
8. 18 Irisz Utca
9. 18 Jászi Oszkár Utca
10. 18 Kankalin Utca
11. 18 Kós Károly Utca
12. 18 Középszer Utca 1-27, 2-32
13. 18 Műhely Utca
14. 18 Nárcisz Utca
15. 18 Park Utca
16. 18 Petneházy Dávid Utca
17. 18 Perczel Mór Utca 2-32, 1-45/B
18. 18 Szigeti Mihály Utca
19. 18 Soltész Nagy Kálmán Utca 118-végig, 109-végig
20. 18 Tampere Lépcső
21. 18 Testvérvárosok Útja 4-18
22. 18 Váncza Mihály Utca
23. 18 Venyige Utca
24. 18 Vezér Utca 1-17, 16-tól végig

14) 21. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 21 Áfonyás Utca 9-19
3. 21 Mandulás Sétány
4. 21 Nyíri Dániel Utca
5. 21 Sályi István Utca 2-végig
6. 21 Szentgyörgy Út 26-60, 39-75
7. 21 Szilvás Utca 1-35, 2. és 24.

15) 22. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 22 Áfonyás Utca 42.sz., 1-7
3. 22 Felsőruzsin Dűlő
4. 22 Felsőruzsin Körút
5. 22 Ifjúság Útja 4-10
6. 22 Korach Mór Utca
7. 22 Sályi István 1-végig
8. 22 Szentgyörgy Út 1-5, 77-végig, 4-18, 64-végig
9. 22 Szilvás Utca 4-22, 26-36

16) 25. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 13.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 25 Abaúji Utca
3. 25 Aradi Utca
4. 25 Adriányi János Utca
5. 25 Alsóruzsin
6. 25 Apát Utca
7. 25 Aradi Sétány
8. 25 Aranyeső Utca
9. 25 Ásítódűlő
10. 25 Baghy Gyula Utca
11. 25 Bagoly Utca
12. 25 Bakonyi Utca
13. 25 Barabits Fülöp Sétány
14. 25 Barlang Utca
15. 25 Bártfai Utca
16. 25 Bay Zoltán Tér
17. 25 Bencés Utca
18. 25 Bencések Útja
19. 25 Benedeki Pincesor
20. 25 Beregi Utca
21. 25 Bokros Utca
22. 25 Branyiszkó Utca
23. 25 Brassói Utca
24. 25 Csabai Utca
25. 25 Csermőkei Dűlő
26. 25 Csermőkei Út 1-59, 2-54
27. 25 Csizmadia Utca
28. 25 Dehmel Nándor Sétány
29. 25 Denevér Utca
30. 25 Dési Huber István Utca
31. 25 Dimitrov-hegy
32. 25 Domb Köz
33. 25 Dombalja
34. 25 Egyetem Út
35. 25 Egyetemváros
36. 25 Enyedi György Utca
37. 25 Esze Tamás Utca
38. 25 Fagyöngy Utca
39. 25 Fajdos Dűlő
40. 25 Fajdos Utca
41. 25 Farkas Dűlő
42. 25 Fecske Utca
43. 25 Fenyő Utca
44. 25 Fürj Utca
45. 25 Garas Sámuel Utca
46. 25 Gerle Utca
47. 25 Görömbölyi Utca
48. 25 Gubás Utca
49. 25 Győri Utca
50. 25 Harkály Utca
51. 25 Hattyú Utca
52. 25 Homonnai Utca
53. 25 Iglói Utca
54. 25 Imreh Zsigmond Utca
55. 25 Isaszeg Utca
56. 25 Jogász Utca
57. 25 Károlyi Mihály Utca
58. 25 Katona József Utca
59. 25 Késmárki Utca
60. 25 Kiss József Utca
61. 25 Kis Kőkötő Utca
62. 25 Kisbenedek Utca
63. 25 Kishonti Utca
64. 25 Kiskőkötő Dűlő
65. 25 Kiskőkötő Utca
66. 25 Kisköves Dűlőút
67. 25 Kmetty János Utca
68. 25 Kócsag Utca
69. 25 Külső csabai Utca
70. 25 Lapocka Dűlő
71. 25 Lenkey Zoltán Utca
72. 25 Léva Utca
73. 25 Lilaakác Utca
74. 25 Lippa
75. 25 Lőcsei Utca
76. 25 Magyarka
77. 25 Május 1. Telep
78. 25 Máriássy Sándor Utca
79. 25 Mátra Utca
80. 25 Mécs László Utca
81. 25 Mérnök Utca
82. 25 Mészáros Utca
83. 25 Miskolctapolcai Út
84. 25 Monostori Utca
85. 25 Nagycsermőke Dűlő
86. 25 Nagykőkötő
87. 25 Nagykőkötő Utca
88. 25 Nagykőmázsa
89. 25 Nagyszentbenedek Dűlő
90. 25 Napos Köz
91. 25 Naposdomb Köz
92. 25 Naposdomb Utca
93. 25 Nyitrai Utca
94. 25 Pákozd Utca
95. 25 Pákozdi Utca
96. 25 Páva Utca
97. 25 Pazár István Sétány
98. 25 Platán Utca
99. 25 Püspöklak Utca
100. 25 Rézműves Utca
101. 25 Rimaszombati Utca
102. 25 Ruzsini Utca 24-végig, 33-végig
103. 25 Ruzsinszőlő Utca 28-végig, 35-végig
104. 25 Rozsnyói Utca
105. 25 Ruttkay György Utca
106. 25 Sellő Utca
107. 25 Sellő Dűlő
108. 25 Selmeci Utca
109. 25 Sirály Utca
110. 25 Szathmáry Király Pál Utca
111. 25 Szatmári Utca
112. 25 Szebeni Utca
113. 25 Szentbenedek-hegyi Utca
114. 25 Szentkereszthegy
115. 25 Szitakötő Utca
116. 25 Szűrcsapó Utca
117. 25 Tanító Utca
118. 25 Tavasz Utca
119. 25 Termál barlangfürdő
120. 25 Terplán Zénó Utca
121. 25 Thaly Kálmán Utca
122. 25 Tímár Utca
123. 25 Tornai Utca
124. 25 Trencséni Utca
125. 25 Újjáépítés Utca
126. 25 Ungvári Utca
127. 25 Vadgalamb Utca
128. 25 Váradi Utca
129. 25 Várhegy Utca
130. 25 Verne Gyula Utca
131. 25 Viola Utca
132. 25 Zárda Utca
133. 25 Zempléni Utca
134. 25 Zilahi Utca
135. 25 Zólyomi Utca
136. 25 Zsóri oldal Dűlő

17) 26. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: Miskolc, Bacsinszky u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Házszám, határ
2. 26 Ághegy Utca
3. 26 Ághegyi Dűlőút
4. 26 Apátsági Út
5. 26 Bacsinszky András Utca
6. 26 Borbély Utca
7. 26 Bruckner Tanya
8. 26 Cukrász Utca
9. 26 Csabagyöngye Dűlő
10. 26 Cserép Utca
11. 26 Csermák Antal Utca
12. 26 Csoznya Dűlőút
13. 26 Dapsy László Utca
14. 26 Deák Ferenc Utca
15. 26 Déli Utca
16. 26 Egyetértés Utca
17. 26 Erzsébet királyné Utca
18. 26 Esztergályos Utca
19. 26 Felhő Utca
20. 26 Fuvola Utca
21. 26 Garóca
22. 26 Ginzery Sándor Utca
23. 26 Görömbölyi béke Tsz tanya
24. 26 Görömbölyi Pincesor
25. 26 Harsányi Utca
26. 26 Hordó Utca
27. 26 Kaffka Margit Utca
28. 26 Kálmán Imre Utca
29. 26 Kárpitos Utca
30. 26 Kernye Dűlőút
31. 26 Kovács Utca
32. 26 Kozma Andor Utca
33. 26 Kőműves Utca
34. 26 Lakatos Utca
35. 26 Lavotta Utca
36. 26 Lehár Ferenc Utca
37. 26 Madár Utca
38. 26 Melegoldal Dűlő
39. 26 Meredek Köz
40. 26 Mihályka
41. 26 Palántok Dűlőút
42. 26 Pesti Út
43. 26 Rózsavölgyi Utca
44. 26 Simándy Pál Utca
45. 26 Szabó Ervin Utca
46. 26 Szabó Károly Utca
47. 26 Szabó Zoltán Utca
48. 26 Szilva Dűlőút
49. 26 Szolártsik Sándor Tér
50. 26 Szőlő Utca
51. 26 Tábori Rét Dűlőút
52. 26 Tapolcai Utca
53. 26 Tarcsa Dűlőút
54. 26 Tárogató Utca
55. 26 Tégla Utca
56. 26 Temetőalja Utca
57. 26 Templomhegy Dűlő
58. 26 Templomhegyi Utca
59. 26 Túl A Lippa Dűlőút
60. 26 Tücsök Utca
61. 26 Vadász II. Dűlőút
62. 26 Vadász III. Dűlőút
63. 26 Vizirózsa Utca

18) 27. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 18-20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 27 Adler Károly Utca
3. 27 Avas tető
4. 27 Felsőszentgyörgy Dűlő
5. 27 Fényi Gyula Tér
6. 27 Hajós Alfréd Utca
7. 27 Klapka György Utca 1-végig, 44-végig
8. 27 Leszih Andor Utca
9. 27 Mednyánszky László Utca
10. 27 Mendikás Dűlő
11. 27 Papis Dűlő
12. 27 Pattantyús A. Géza Utca

19) 28. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3524 Miskolc, Klapka u. 18-20.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 28 Jósika Miklós Utca végig
3. 28 Klapka György Utca 6-42
4. 28 Kölcsey Ferenc Utca

20) 31. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 3534 Miskolc, Kandó K. u. 1.

A B C
1. Körzetszám Utcanév Közterület elnevezése
Házszám
2. 31 Aknász Utca
3. 31 Alkotás Utca
4. 31 Almás Utca
5. 31 Bánát Utca
6. 31 Bányamécs Utca
7. 31 Bertalan Utca
8. 31 Boldog Utca
9. 31 Budai Nagy Antal Utca
10. 31 Csavar Utca
11. 31 Csipkevirág Utca
12. 31 Csortos Gyula Utca
13. 31 Dorottya Utca
14. 31 Dr.Peja Győző Emlékpark
15. 31 Előhegy Utca 1-5
16. 31 Erdélyi Utca
17. 31 Ferenci Sándor Utca
18. 31 Gagarin Utca
19. 31 Gitár Utca
20. 31 Hárfa Utca
21. 31 Hegedű Utca
22. 31 Hunfalvy Pál Utca
23. 31 Kacsóh Pongrác Utca
24. 31 Kiss tábornok Út 30-48
25. 31 Köztársaság Utca
26. 31 Lant Utca
27. 31 Lányi Ernő Utca
28. 31 Mária Utca
29. 31 Márton bíró Utca
30. 31 Mogyoró Utca
31. 31 Mokri-Mészáros Utca
32. 31 Munkás Utca
33. 31 Nyár Utca
34. 31 Páfrány Utca
35. 31 Pálma Utca
36. 31 Pünkösdhegy
37. 31 Róna Utca