Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a 2021. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46 766 forint.

3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Miskolc, 2020. december 17.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

  Vissza az oldal tetejére