Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. december 31. napján lép hatályba.

Miskolc, 2020. december 23.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

1-3. melléklet a 43/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 43/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére