Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának megállapításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő), az állandó bizottság elnökére, tagjára, valamint a tanácsnokra terjed ki.

2. § A képviselőket, az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, valamint a tanácsnokot havonta tiszteletdíj illeti meg megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig terjedő időre.

A tiszteletdíj mértéke

3. § (1) A képviselő tiszteletdíja

a) képviselői alapdíj bruttó 70 000 Ft/hó;

b) állandó bizottsági tagság esetén bruttó 100 000 Ft/hó;

c) több állandó bizottsági tagság esetén bruttó 120 000 Ft/hó;

d) bizottság elnöke esetén bruttó 130 000 Ft/hó;

e) tanácsnoki megbízatás esetén bruttó 160 000 Ft/hó.

(2) A képviselő tiszteletdíja csak egy jogcím alapján folyósítható.

(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 40 000 Ft/hó.

A tiszteletdíjak csökkentése

4. § * 

A tiszteletdíjak kifizetése

5. § A tiszteletdíjat utólag minden hónap 10. napjáig kell folyósítani a képviselő, illetve a bizottsági tag által megjelölt bankszámlára.

6. § (1) Ez a rendelet 2014. október 22. napján 16:00 órakor lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére