Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az iskolaorvosi körzetek kialakításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja, hogy Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén az alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.

2. § A rendelet személyi hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén lévő, Mosonmagyaróvár város Önkormányzattal iskola-egészségügyi feladatokat ellátására szerződéses, vagy megbízásos jogviszonyban álló iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

3. § Az iskola-egészségügyi alapellátási körzeteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § E rendelet 2016. év január hó 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 42/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

1. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097107 finanszírozási kód)

1. Győri Szolgáltatási Centrum Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája: szakközépiskolai, szakiskolai osztályai

2. Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája

3. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola, szakközépiskolai osztályai

4. Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium

5. Ujhelyi Imre Általános Iskola

2. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097102 finanszírozási kód)

1. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola, általános iskolai osztályai

2. Őzikés Napköziotthonos Óvoda

3. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097103 finanszírozási kód)

1. Hildegárd Óvoda

2. Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

4. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097104 finanszírozási kód)

1. Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola (Gorkij u. 29, és Alkotmány u. 8. sz.)

2. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola: általános iskolai, gimnáziumi,és szakközépiskolai osztályai

5. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097105 finanszírozási kód)

1. Vackor Napköziotthonos Óvoda

2. Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

3. Majoroki Napköziotthonos Óvoda

4. Lurkóvár Napköziotthonos Óvoda

6. számú iskolaorvosi ellátási körzet (080097106 finanszírozási kód)

1. Bóbita Napköziotthonos Óvoda

2. Ostermayer Napköziotthonos Óvoda

3. Győri Szolgáltatási Centrum Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája: általános iskolai osztályai (Mosonvár 15, és Szt. István k. u. 97. sz.)

4. Kékcinke Napköziotthonos Óvoda (Frankel lpt.12., és Gyári u. 13. sz.)


  Vissza az oldal tetejére