Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekre.

A felnőtt háziorvosi alapellátás körzeteinek utcajegyzéke

2. § (1) A rendelet 1. melléklete a felnőtt háziorvosi körzetek utcajegyzékét tartalmazza.

(2) Mosonmagyaróvár város 6. számú felnőtt háziorvosi körzete Mosonudvar község közigazgatási területével egy felnőtt háziorvosi körzetet alkot.

A házi gyermekorvosi alapellátás körzeteinek utcajegyzéke

3. § (1) A rendelet 2. melléklete a gyermek háziorvosi körzetek utcajegyzékét tartalmazza.

(2) Mosonmagyaróvár város 3. számú házi gyermekorvosi körzete Mosonudvar közigazgatási területével egy gyermek háziorvosi körzetet alkot.

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1.sz. felnőtt háziorvosi körzet 2.sz. felnőtt háziorvosi körzet 3.sz. felnőtt háziorvosi körzet 4.sz. felnőtt háziorvosi körzet 5.sz. felnőtt háziorvosi körzet 6.sz. felnőtt háziorvosi körzet 7.sz. felnőtt háziorvosi körzet 8.sz. felnőtt háziorvosi körzet 9.sz. felnőtt háziorvosi körzet 10.sz. felnőtt háziorvosi körzet 11.sz. felnőtt háziorvosi körzet 12.sz. felnőtt háziorvosi körzet 13.sz. felnőtt háziorvosi körzet 14.sz. felnőtt háziorvosi körzet
Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék Utcajegyzék
Áchim András utca Borsika utca Alsóötház utca Balás Árpád utca Aranyossziget utca Akác utca Arany János utca 56-os emlékpark Bokréta utca 48-as tér Bakó utca Ady Endre utca Dózsa György utca Csermelyciprus utca
Akadémia tér Káposztáskert utca Duna utca Béke utca Egres utca Családsor Árpád utca Alkotmány utca Boróka köz Barátság utca Csaba utca teljes Álmos utca Eke utca Dr. Gyárfás utca
Albertkázmér utca Kormos István lakótelep teljes Enge János utca Dohy János utca Egység utca Csalogány utca Bauer Rudolf utca teljes Április utca Buzogány utca Boldogasszony utca Csillag utca Bástya utca Gabonarakpart Fekete István utca
Attila utca Kökény utca Fatelep köz Feketeerdei út Erzsébet tér Erkel Ferenc utca teljes Benczúr Gyula utca Árvácska utca Déryné utca Féltoronyi utca Diófa utca Bíró utca Gálosi Soma utca Gyári út
Bornemissza Péter utca Széchenyi István utca teljes Fatelep utca Fenyőmajor Fuvaros utca Gyep utca Damjanich János utca Bányász utca Dobó Katica utca Fő utca Gárdonyi Géza utca Cserháti Sándor utca Hajós utca Gyöngyvirág utca
Bükk utca Település szintű lakosok Fazekas Mihály utca Fülemüle utca Fürdő utca Jánossomorjai út Háromhíd utca Bartók Béla utca Fészek utca Győrikapu utca Grábner Emil utca Csillagvirág utca Hild János tér Homoktövis utca
Czéh Sándor tér Tiszavirág utca Felsőötház utca Füzes utca Hadnagy utca Kápolna tér Határsor Bem József utca Gát utca Hanság utca Gulyás Lajos utca Csók István utca József Attila utca Hóvirág utca
Dr. Timaffy László utca Halász utca Gerle utca Három-
sarokköz
Kaszás Miklós utca Horgász utca Buda utca Háncs utca Honvéd utca Ivánfi Ede utca Csokonai Vitéz Mihály utca Kenyérgyári utca Ibolya utca
Dunacsúnyi utca Istvánpuszta Gorkij utca Hársfa utca Kender utca Hunyadi János utca Cseresznyés utca Hold utca Huszár Gál utca Kálnoki út Deák Ferenc tér Kis utca Kötöttárugyári út
Éger utca Kertész utca Gyöngyike utca Iskola utca Kisudvar Ipartelep Eötvös Lóránd utca Hubertusz utca Kapucinus utca Károly út páratlan 21-végig Fecske utca Kühne Ede. tér Manninger János lakótelep teljes
Elza utca Ladik utca Gyöngyös utca Királydomb utca Kossuth Lajos utca páros 84-100 Kandó Kálmán utca Ferenczy Károly utca Ifjúság utca Kismartoni utca Károly út páros 18-66 Gazdász utca Külső Gazdasági Iskola Major Móra Ferenc lakótelep teljes
Erzsébet királyné út Laktanya utca Haberlandt sétány Kossuth Lajos utca páros 102-végig Kozlik tanya Kossuth Lajos utca páratlan 71-végig Fertősor Inda utca Kossuth Lajos utca páratlan 43-67/A Kórház utca Gyümölcsös utca Magtár utca Móra Ferenc utca
Fácános utca Malom utca Hadiárva utca Liliom utca Kölcsey Ferenc utca Kossuth Lajos utca páros 38-82 Gábor Áron utca Kalász utca Kossuth Lajos utca páros 16-36 Kossuth Lajos utca páratlan 1-41 Jókai Mór utca Mezőföld utca Paál László utca
Flesch Károly utca Molnár utca Hadirokkant utca Mosonvár utca Krisztina major Liszt Ferenc utca Határőr utca Lajta zsilip Kötélgyártó utca Kossuth Lajos utca páros 4-14/0002 Károly út páratlan 1-19 Partos utca Szent István király út 32-44-ig
Gizella királyné utca Nárcisz utca Hajnalka utca Mosonyi Mihály teljes Krisztinaberek erdészház Mátyás király utca Királyhidai teljes Lajtaszer Kumpf Antal utca Linhardt György utca Károly út páros 2-16 Radnóti Miklós utca Tűzliliom utca
Götz Irén utca Óvodaköz Háromtölgy utca Ostermayer utca páratlan 1-végig MÁV 125-ös őrház Nap utca Kiskapu utca Lomb utca Lakatos utca Magyar utca Kereszt utca Soproni utca Veres Péter utca
Gyertyán utca Petőfi Sándor utca Kadocsa Gyula utca Szále János utca Molnár tanya Nyárfa utca Klapka György utca Pacsirta utca Lotz Károly utca Mély utca Kert utca Steurer József utca
Járfalui utca Rábl köz Kapitányrét Szent István király út páratlan 117-145 Mosonszentjánosi út Patkó utca Lengyári utca Pázsit utca Lőpor utca Régi vámház tér Kígyó utca Szalaggyári utca
Juhar utca Rév utca Kishíd utca Táncsics Mihály utca Munkácsy Mihály utca Rákóczi Ferenc utca Major Pál utca Rókadombi utca Nezsideri utca Sattler János utca teljes Kolbai Károly utca Szekeres Richárd utca
Károly Róbert út Szent István király út páros 46-140 Levendula köz Töltés utca Ostermayer utca páros 2-végig Szarvas utca Szolnoki út Sárvíz utca Pozsonyi út Szent István király út páratlan 1-17 Lehel utca Szent István király út páratlan 147-végig
Károly út 78-végig Tallós Prohászka I. utca Lilla utca Viola utca Rádió-állomás Szent István király út páratlan 19-97 Timföldgyári utca Terv utca Rózsa utca Szent István király út páros 0-30 Ligetsor Szent István király út páros 146-végig
Károly út páros 68-végig Tó utca Móricz Zsigmond utca Virág utca Szabadság utca Szigetföldi utca Tölgy utca Tölténygyári utca Szegfű utca Tündérfátyol utca Lucsony dűlő Tízház utca
Kiserdő út Vadvirág utca Mölczner tanya Szent István király út páratlan 99-115 Zrínyi Miklós utca Zurányi utca Tövis utca Szél utca Vörösmarty Mihály utca Lucsony utca Úttörő utca
Könyves Kálmán utca Vágóhíd utca Nefelejcs utca Új utca Vásártér Szent Imre utca Malomszer Vasutas utca
Kőris utca Vilmosrév utca Orgona utca Wesselényi György utca Venyige utca Tarcsai utca Margaréta utca
Mária Krisztina utca Oroszvári utca Zsák utca Zsilip utca Tétényi utca Méhbangó utca
Masch Antal tér Őz utca Tulipán utca Napsugár utca
Nagy Lajos király út Szalai I. tanya Mosonudvar község utcajegyzéke: Városkapu tér Nőszirom utca
Ruff Andor tér Szily Pál utca Esze Tamás utca Vitéz utca Palánk utca
Salamon király utca Szivárvány utca Haladás utca Zichy Mihály utca Pipacs utca
Sőtér Ágoston tér Ujhelyi Imre utca páratlan 59-végig Krisztina út Platánsor
Wathay Ferenc út Ujhelyi Imre utca páros 70-végig Verseny utca Sólyom utca
Zeyk Domokos utca Vadászcsárda Bereki út Soós János utca
Zita királyné utca Városmajor utca Sörház utca
Zsigmond Király utca Wittman Antal park Strand utca
Zsófia királyné utca Wittmann Antal utca Sugárkankalin utca
Zöldike utca Szellőrózsa utca
Szent László tér
Tárnics utca
Templom utca
Tímár utca
Toldi Miklós utca
Torma utca
Tőzike utca
Ujhelyi Imre utca páratlan 1-57
Ujhelyi Imre utca páros 2-66
Vár
Várallyai György utca
Várköz
Városház utca
Vízpart utca

2. melléklet az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez