Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1–4. § * 

5. § Jelen rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba és az ezt követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1–2. melléklet a 31/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez *