Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a folyamatban lévő településrendezési feladatok végrehajtásának érdekében változtatási tilalmat rendel el a Mosonmagyaróvár 3903, 3902, 3901/2, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895/5, 3895/2, 3890, 3799/1, 3793/1, 3792, 3791, 3790, 3789, 3788, 3787 3786, 3785/1, 3612/1, 3612/2, 3610, 3607, 3603, 3597 és 3595 helyrajzi számú ingatlanokra.

(2) A változtatási tilalom az ingatlanokat érintően a helyi építési szabályzat készítésének idejére, a módosítást jóváhagyó rendelet hatályba lépéséig, legfeljebb 3 évig érvényes.

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére