Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § *  A parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) A gépjármű forgalmi engedélyében rögzített kizárólag elektromos meghajtású gépkocsira az Üzemeltetőtől igényelt és kiadott igazolás alapján.”

2-5. § * 

6. § Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző