Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § * 

2. § Jelen rendelet 2018. július 15. napján lép hatályba és a már benyújtott kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző