Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § * 

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző