Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési térítési díjakról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 21/A. és a 151. §-ában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekétkeztetési feladatokat ellátó, önkormányzati intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákat - korcsoportonként és intézménytípusonként - a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § Az intézményekben alkalmazandó munkahelyi felnőtt étkeztetés nyersanyagnormáját a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai alapjául szolgáló nyersanyagnormák

élelmezési nyersanyagnorma (Ft/adag)
2019. január 1-től
Bölcsődei ellátottak 307
alternatív szolgáltatások étkezési normája:
gyermek - reggeli 61
tízórai 32
ebéd 153
uzsonna 61
vacsora 153
Óvodai ellátottak (3-szori étkezés) 280
ebből: tízórai 56
ebéd 176
uzsonna 48
Iskolai ellátottak:
alsó tagozatosok:
tízórai 58
ebéd 216
uzsonna 58
felső tagozatosok:
tízórai 64
ebéd 238
uzsonna 64
kollégisták részére fentieken túl:
alsó tagozatosok: reggeli 123
vacsora 180
felső tagozatosok: reggeli 127
vacsora 185
Speciális étkezést igénybevevők:
gluténérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
tej - tojásérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
diabetikus étkezők: fenti nyersanyag-normák + 30%

AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!

fizetendő térítési díj: ellátott gyermekek norma+áfa

alternatív szolgáltatás norma+rezsi+áfa

2. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményekben alkalmazandó munkahelyi felnőtt étkeztetés térítési díjának alapjául szolgáló nyersanyagnorma

élelmezési nyersanyagnorma
2019. január 1-től
(Ft/adag)
munkahelyi felnőtt - csak ebéd 305

AZ ÁR AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZA!

(munkahelyi felnőtt étkezők által fizetendő térítési díj = nyersanyagnorma + rezsi + áfa)


  Vissza az oldal tetejére