Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Köztisztviselője” díjban részesülők számára a „köz-szolgálatáért” emlékérem és az érmét szimbolizáló Mosonmagyaróvár város címerét ábrázoló kitűző már 2018. július 1. napján átadásra került.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 29/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez *