Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalóra.

2. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2019. évi munkarendjében

a) nyári időszakban: 2019. június 28-án, augusztus 10-től augusztus 16-ig 7 munkanap,

b) téli időszakban: 2019. december 7-én, december 13-án és december 14-én, december 23-án, továbbá december 30-án és december 31-én 6 munkanap

igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2019. február 18-án lép hatályba és 2020. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére