Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, szabályait a már benyújtott támogatási kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1-2. melléklet a 12/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez *