Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Jelen rendelet 2019. április 19. napján lép hatályba, azzal, hogy 2019. április 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére