Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 21/A. és a 151. §-ában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete

2. § E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 34/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai alapjául szolgáló nyersanyagnormák

élelmezési nyersanyagnorma (Ft/adag)
2020. január 1-től
Bölcsődei ellátottak (4-szeri étkezés) 322
alternatív szolgáltatások étkezési normája:
gyermek - reggeli 64
tízórai 34
ebéd 160
uzsonna 64
vacsora 160
Óvodai ellátottak (3-szori étkezés) 294
ebből: tízórai 59
ebéd 185
uzsonna 50
Iskolai ellátottak:
alsó tagozatosok (3-szori étkezés) 349
ebből: tízórai 61
ebéd 227
uzsonna 61
felső tagozatosok (3-szori étkezés) 384
ebből: tízórai 67
ebéd 250
uzsonna 67
kollégisták részére fentieken túl:
alsó tagozatosok: reggeli 129
vacsora 189
felső tagozatosok: reggeli 133
vacsora 194
Speciális étkezést igénybevevők:
gluténérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
tej - tojásérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
diabetikus étkezők: fenti nyersanyag-normák + 30%

AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!

fizetendő térítési díj: ellátott gyermekek norma+áfa

alternatív szolgáltatás norma+rezsi+áfa

2. melléklet a 34/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi felnőttétkeztetés térítési díjának alapjául szolgáló nyersanyagnorma

élelmezési nyersanyagnorma
2020. január 1-től
(Ft/adag)
felnőtt - csak ebéd 320

AZ ÁR AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZA!

(felnőttek által fizetendő térítési díj = nyersanyagnorma + rezsi + áfa)


  Vissza az oldal tetejére