Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalóra.

2. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2020. évi munkarendjében

a) *  nyári időszakban: 2020. június 11-én és augusztus 29-én 2 munkanap,

b) téli időszakban: 2020. december 12-én, december 21-23-ig, december 28-31-ig 8 munkanap

igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére