Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 19/2020. (IV. 17.) rendelete

a Mosonmagyaróváron kijelölt „Karanténház”-ban ellátottak települési támogatásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróváron „Karanténház”-ban hatósági házi karanténban elhelyezett ellátottra, aki ellátásért megállapított ellenértéket szociális okok miatt megfizetni nem tudja.

2. § Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

1. „Karanténház”: Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság - továbbiakban: Védelmi Bizottság - a GY/14/37-10/2020. iktatószámú elrendelésében a Széchenyi István Egyetem Cserháti Sándor Kollégium „E” épülete a 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász utca 10. szám alatt.

2. Ellátott: külföldi személyforgalomból érkező magyar állampolgárok, akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, belföldi lakcímmel nem rendelkezik, részére hatósági házi karanténban való elhelyezés kerül megállapításra az 1. pontban megjelölt helyszínen. Külföldi személyforgalomból érkező külföldi állampolgárok, akik Magyarországon lakcímmel nem rendelkeznek, és az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, részére hatósági házi karanténban való elhelyezés került megállapításra az 1. pontban megjelölt helyszínen.

3. Ellátást biztosító szolgáltató: a hatósági házi karanténba elhelyezett személy ellátására az Önkormányzat részéről megrendelés vagy szerződés alapján felkért Szolgáltató.

3. § (1) Települési támogatásban részesül, az e rendelet hatálya alá tartozó, vagyonnal nem rendelkező személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe való kerülése miatt, a hatósági házi karanténban kapott ellátásért fizetni nem tud.

(2) Az ellátásért megállapítható maximális költsége, mely tartalmazza a háromszori napi étkezést, ezen belül napi egyszeri meleg étkezés biztosítását, valamint az alapvető tisztálkodási szereket, háromezer forint naponta ellátottanként.

(3) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában lévő Család- és Gyermekjóléti Központ a települési támogatás megállapítását javasolja, amennyiben az ellátott az ellátásáért meghatározott díjat megfizetni nem képes.

(4) A települési támogatás eseti jelleggel kerül megállapításra, maximum a hatósági házi karanténban való ellátás ideje alatt.

(5) A települési támogatás az ellátást biztosító Szolgáltató irányában kerül kifizetésre, az ellátás ellenértéke alapján, figyelembe véve jelen rendelkezés (2) bekezdését.

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. április 16-ától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályát veszíti a „Karanténház” kijelölés megszűnésének napján.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére