Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában, 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére