Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit azon munkavállalók esetén kell alkalmazni, akiknek munkajogi, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonya jelen rendelet hatálybalépésekor fennáll, kivéve felmondási időszakot.

8. § Ez a rendelet 2021. szeptember 20-án lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

Mellékletek a 27/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez *