Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 18. pontjában, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére