Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 16/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

(3) A parkoló-rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(4) * 

(5) A parkoló-rendelet 3. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) és (4) bekezdése, a 2. melléklet és a 3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (3) és (5) bekezdése, a 4. melléklet és az 5. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 46/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

2-3. melléklet a 46/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 46/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Parkolási díjtételek

Gépjármű megnevezése Kiemelt zóna 1. Díjzóna 2. Díjzóna
Ft/óra Ft/óra Ft/óra
Személygépjármű, lakókocsi, utánfutó, tehergépjármű 1,1 tonnáig (alapóradíj) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 354 236 118
Autóbusz Nem hajthat be 590 414

Az alkalmazott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.”

5. melléklet a 46/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A parkoló-rendelet 3. melléklet f) sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakossági bérlet.
Igényelheti:
A parkolási övezet egy-egy szakaszának területén, a bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, a tulajdonukban, üzemeltetésükben vagy használatukban lévő egy személygépkocsira. A bérlet a parkolási övezet azon szakaszára igényelhető, amelyhez az igénylő személy bejelentett lakcíme a legközelebb van.
II díjzóna alapóradíj*8 II díjzóna alapóradíj*16 II díjzóna alapóradíj*60”

  Vissza az oldal tetejére