Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN MEGÁLLAPÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS

helyben fogyasztással, illetve elvitellel: 669,29 Ft + Áfa 850 Ft/adag

lakásra szállítás díja: 78,74 Ft + Áfa 100 Ft/adag

NÉPKONYHA térítésmentes

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

személyi gondozás: 1 200 Ft/óra

szociális segítés: 1 200 Ft/óra

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

60 Ft/nap

4. NAPPALI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai

Idősek nappali ellátása: 400 Ft/nap Demens személyek nappali ellátása: 1 250 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 400 Ft/nap

4/2 Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 1 400 Ft/nap

Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 550 Ft/nap

Gyermekkorú igénybevevő esetén: 550 Ft/nap

4/3 Nappali Melegedő térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Napközbeni gyermekfelügyelet 2 000 -Ft/nap; 450 -Ft/óra

2. GYERMEKEK ÁTMENETI ELLÁTÁSA

Gyermekek Átmeneti Otthona 13 750 -Ft/nap

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

1/1 Idősek Gondozóháza

Idősek átmeneti ellátása: 4 800 Ft/nap

Idősek átmeneti ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 180 Ft/nap

1/2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Lakhatási és esetvitel szolgáltatások igénybevétele esetén: 1 000 Ft/nap

Csak lakhatási szolgáltatás igénybevétele esetén: 500 Ft/nap

2. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor” Idősek Otthona

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 4 900 Ft/nap

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 255 Ft/nap

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 4 900 Ft/nap

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 255 Ft/nap

Az Idősek Otthona vonatkozásában a fenntartó az Sztv. 117/C. §-a szerint belépési hozzájárulást állapít meg.

A belépési hozzájárulás összege: 1 200 000,-Ft”

2. melléklet a 8/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az 1. mellékletben foglalt intézményi térítési díj meghatározott arányában, az alábbiak szerint:

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL, ELVITELLEL

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401% - 450%-a között Nyugdíj-minimum 451% - 500%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a Nyugdíj-minimum 601%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.001 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 55,11+ Áfa = 70 Ft 102,36+ Áfa = 130 Ft 157,48+ Áfa = 200 Ft 220,47+ Áfa = 280 Ft 299,21+ Áfa = 380 Ft 370,07+ Áfa = 470 Ft 433,07+ Áfa = 550 Ft 488,18+ Áfa = 620 Ft 511,81+ Áfa = 650 Ft 551,18+ Áfa = 700 Ft 590,55+ Áfa = 750 Ft 669,29+Áfa =
850Ft

Laktózmentes, gluténmentes diéta + 50,-Ft/adag

Cukros, epés, pépes diéta +30,-Ft/adag

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJA:

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíjminimum 551%-600%-afelett Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 31,5 Ft + Áfa = 40 Ft 39,37 Ft + Áfa = 50 Ft 43,31 Ft + Áfa = 55 Ft 47,24 Ft + Áfa = 60 Ft 51,18 Ft + Áfa = 65 Ft 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft 59,05 Ft + Áfa = 75 Ft 62,99 Ft + Áfa = 80 Ft 66,92Ft + Áfa = 85 Ft 70,86 Ft + Áfa = 90 Ft 74,80 Ft + Áfa = 95 Ft
78,74 Ft
+Áfa=
100 Ft

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551% -600%-a Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/óra 0 100 Ft 150 Ft 200 Ft 320 Ft 420 Ft 520 Ft 620 Ft 720 Ft 820 Ft 920 Ft 1 000 Ft 1 200 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

jövedelmi kategória 0 Ft - 38 749 Ft 38 750 Ft - 46 500 Ft 46 501 Ft - 93 000 Ft 93 001 Ft - felett
fizetendő térítési díj 0 25 Ft 50 Ft
60 t

4. NAPKÖZBENI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai - idősek nappali ellátása

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 30 Ft 50 Ft 70 Ft 115 Ft 170 Ft 225 Ft 270 Ft 300 Ft 330 Ft 340 Ft 350 Ft 400 Ft

4/2 Idősek klubjai - demens személyek nappali ellátása

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft - 171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 100 Ft 180 Ft 270 Ft 395 Ft 550 Ft 695 Ft 820 Ft 920 Ft 980 Ft 1 040 Ft 1 100 Ft 1 250 Ft

4/3. Idősek Klubjai - demens személyek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 30 Ft 50 Ft 70 Ft 115 Ft 170 Ft 225 Ft 270 Ft 300 Ft 330 Ft 340 Ft 350 Ft 400 Ft

4/4 Fogyatékossággal Élők Nappali intézményei

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 140 Ft 230 Ft 320 Ft 450 Ft 610 Ft 770 Ft 900 Ft 1 015 Ft 1 115 Ft 1 200 Ft 1 400 Ft

4/5 Fogyatékosságal Élők Nappali intézményei - gyermekkorú igénybevevő esetén, továbbá nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül:

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 70 Ft 105 Ft 150 Ft 200 Ft 260 Ft 300 Ft 330 Ft 370 Ft 410 Ft 470 Ft 550 Ft

4/6 Nappali Melegedő

Az Sztv. 115/A. § (1) bekezdés f) pontja szerin: térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. Napközbeni gyermekfelügyelet

2 000 -Ft/nap; 450 -Ft/óra

2. Gyermekek Átmeneti Otthona

A személyi térítési díj megállapítása a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontja alapján történik (a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át).

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

1/1 Idősek Gondozóháza

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.

1/2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Lakhatás és esetvitel esetén

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át).

jövedelmi kategória jövedelemmel nem rendelkezők 1 Ft - 29 999 Ft 30.000 Ft- 49.999 Ft 50.000- 69.999 Ft 70.000 - 89.999 Ft 90.000 - 119.999 Ft 120.000 Ft felett
fizetendő térítési díj 0 190 Ft 300 Ft 450 Ft 600 Ft 800 Ft 1 000 Ft

1/3 Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Csak lakhatási szolgáltatás esetén

jövedelmi kategória jövedelemmel nem rendelkezők 1 Ft - 29 999 Ft 30.000 Ft- 49.999 Ft 50.000- 69.999 Ft 70.000 - 89.999 Ft 90.000 - 119.999 Ft 120.000 Ft felett
fizetendő térítési díj 0 95 Ft 150 Ft 225 Ft 300 Ft 400 Ft 500 Ft

2. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 80%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 80%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.”

3. melléklet a 8/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben fizetendő térítési díjak

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése alapján - az alábbiak szerint dokumentált térítési díj mértékénél alacsonyabb összegű térítési díjat állapít meg, amelynek összege nulla forint.

Az intézményi térítési díj dokumentálása 2022. évre:

A térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete.

1. A szolgáltatási önköltség: 699 032,- Ft/év/gyermek

2. Élelmezés nyersanyag költsége: 471,- Ft (bruttó)/nap/gyermek szorozva 230 nappal

(a költségvetési törvény alapján) = 108 329,- Ft/év/gyermek

3. Állami normatív hozzájárulás: 102 237,- Ft/év/gyermek

Fentiek alapján a bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege tehát:

699 032,- Ft - 108 329,- Ft - 102 237,- Ft = 488 466,- Ft/év/gyermek

Havi bontásban az intézményi térítési díj összege: 40 706,- Ft

A megállapított intézményi térítési díj összege (átlag 21 nappal számolva):

1 938,- Ft/nap/gyermek

Az étkeztetés igénybevétele esetén az étkezési díj a vonatkozó jogszabályok alapján külön fizetendő.”


  Vissza az oldal tetejére