Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben (Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat), továbbá a Nagykovácsi Általános Iskolában fizetendő étkezési térítési díjról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdés e) pontjának és a 151. §-ának megfelelően a következő rendeletet alkotja:

1. § Az óvodai, bölcsődei és általános iskolai étkezési ellátás igénybevételéért az e rendelet 1. mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni.

2. § E rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet

Az általános iskolai napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 590 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 630 Ft/fő/nap
Az általános iskolai napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 350 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 370 Ft/fő/nap
Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 510 Ft/fő/nap
Az óvodai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 550 Ft/fő/nap
A bölcsődei napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 530 Ft/fő/nap
A bölcsődei diétás étrend szerinti, napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 580 Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 550 Ft/fő/nap

  Vissza az oldal tetejére