Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) Az adó mértéke

a) 150 m2 hasznos alapterületig 900 Ft/m2/év

b) 150 m2-t meghaladó hasznos alapterület után 1100 Ft/m2/év

c) 200 m2-t meghaladó hasznos alapterület után 1300 Ft/m2/év”

2. § A R. 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

((2) Az adó mértéke:)

a) belterületen fekvő telek esetén: 250,- Ft/m2/év;”

3. § E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére