Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja területrészek belterületbe vonásáról *