Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által végzett közműfejlesztésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) sz. Kt. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 1. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„Ezek közül prioritást élvez a Nagykovácsi és a Budapest közötti csatorna gerincvezeték bővítése.”

2. § A R. 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke a 2. § (1) bekezdésében felsorolt területek viszonyait figyelembe véve 350 000 Ft / ingatlan, amelynek teljes összege a Nagykovácsi-Budapest közötti csatorna gerincvezeték bővítésére fordítandó.”

3. § A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Urbanics Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//