Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól *