Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi 0124/20 és 0124/21 helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásáról *