Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2007. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (II. 03.) rendelete módosításáról *