Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (II. 03.) rendelet módosításáról *