Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2008. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. (XII. 10.) rendelet módosításáról *