Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Környezetvédelmi programjának elfogadásáról és kihirdetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16-os § (1) bekezdésében foglalt jogkörében a következő rendeletet alkotja:

1. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából elkészült Nagykovácsi Nagyközség Környezetvédelmi programját elfogadja.

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2010. november 25.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Papp László
jegyző